Gebruiker

NEN Connect kent verschillende soorten gebruikers, met verschillende rechten. Binnen uw organisatie kunnen er een of meerdere beheerders, experts en gebruikers zijn. Daarnaast kent NEN Connect ook gratis gebruikers met beperkte rechten. Zij hebben geen licenties en zijn niet aan een bedrijf gekoppeld.

Als gebruiker van NEN Connect kunt u het volgende doen:

Aanvragen

Trainingen

Expert

Een gebruiker kan binnen NEN Connect ook een Expertrol hebben. Het verschil tussen een gebruiker en een expert ligt momenteel nog bij extra functionaliteiten:

Meer kracht met modules