Wet- en Regelgeving module

Gekoppeld aan normen 

In samenwerking met KOOP heeft NEN een koppeling aangelegd tussen lido.nl / wetten.overheid.nl en NEN Connect. 

Deze koppeling wordt via de nieuwe module beschikbaar gesteld. Normen (uit het Kernassortiment) waarnaar verwezen worden in wet- en regelgeving krijgen in NEN Connect hiervan een melding op de normdetailpagina, maar ook andersom krijgen de wetten een verwijzing naar de normen op NEN Connect. 

  • Als er ongedateerd verwezen wordt, wordt de link gelegd met de meest actuele versie van de norm. 
  • Indien er gedateerd verwezen wordt, wordt er naar deze specifieke versie van de norm een link gelegd.

Zo zijn gebruikers beter geïnformeerd over de status van een norm, ook als die ingetrokken is. Want normen die de status “ingetrokken” hebben, kunnen in de wetgeving nog wel aangewezen zijn.

LiDO - Linkeddata.overheid.nl

Op de pagina's van LIDO wordt de samenhang getoond van overheidsinformatie met wet- en regelgeving. Hierdoor is het mogelijk om overheidsinformatie sneller te kunnen vinden en om snel inzicht in de verbanden tussen nationale en Europese regelgeving, uitspraken van Nederlandse en Europese rechters, parlementaire documenten en officiële bekendmakingen te krijgen.

Welke normen worden verwezen?

Door middel van het hamer-icoontje kunt u via de zoekresultaten en normgroeperingoverzicht makkelijk zien welke normen uit het Kernassortiment verwezen worden in Wet- en Regelgeving.

NEN Connect_icon_hamer_wetgeving