Wet- en Regelgeving module

Gekoppeld aan normen 

In samenwerking met KOOP heeft NEN een koppeling aangelegd tussen lido.nl / overheid.wetten.nl en NEN Connect. 

Deze koppeling wordt via de nieuwe module beschikbaar gesteld. Normen waarnaar verwezen worden in wet- en regelgeving krijgen in NEN Connect hiervan een melding op de normdetailpagina, maar ook andersom krijgen de wetten een verwijzing naar de normen op NEN Connect. 

  • Als er ongedateerd verwezen wordt, wordt de link gelegd met de meest actuele versie van de norm. 
  • Indien er gedateerd verwezen wordt, wordt er naar deze specifieke versie van de norm een link gelegd.

Zo zijn gebruikers beter geïnformeerd over de status van een norm, ook als die ingetrokken is. Want normen die de status “ingetrokken” hebben, kunnen in de wetgeving nog wel aangewezen zijn.

LiDO - Linkeddata.overheid.nl

Op de pagina's van LIDO wordt de samenhang getoond van overheidsinformatie met wet- en regelgeving. Hierdoor is het mogelijk om overheidsinformatie sneller te kunnen vinden en om snel inzicht in de verbanden tussen nationale en Europese regelgeving, uitspraken van Nederlandse en Europese rechters, parlementaire documenten en officiële bekendmakingen te krijgen.

Vrij beschikbaar

NEN heeft besloten om deze eerste versie van de module in het begin kosteloos aan te bieden aan alle gebruikers, inclusief de gratis gebruikers.  

Hoe kunnen wij NEN Connect nog verder verbeteren?

Wij horen graag van u hoe wij NEN Connect nog verder kunnen ontwikkelen.

Wij organiseren twee webinars waar u uw vragen stellen of opmerkingen en suggesties kunt maken over de nieuwe release: