Notities toevoegen op paragraafniveau in HTML

Maak de inhoud van de norm nog waardevoller door op paragraafniveau informatie van uzelf en uw collega's toe te voegen. Of u nu Beheerder, Expert of Gebruiker bent, iedereen kan een notitie toevoegen. Alleen voor uzelf of voor iedereen binnen uw organisatie.


Klik rechtsboven op "Meer"

 • Tussen notities navigeren 
  U kunt hier navigeren tussen de verschillende notities in het document.

 • Wel of geen notities tonen 
  U kunt ervoor kiezen om notities te verbergen tijdens het lezen van de HTML.

Hoe voegt u een notitie toe

Het toevoegen van een notitie is heel eenvoudig. Achter elke titel van hoofdstukken en paragrafen vindt u aan de rechterkant een knop met "Opties". Hieronder vindt u de mogelijkheid om notities toe te voegen. Als er al notities aan zijn toegevoegd wordt dit aangegeven met een grijs icoon (tekstballon) naast de titel, met daarin een getal met het aantal notities.

Klikt u op "Notitie toevoegen", dan komt u op het einde van het hoofdstuk/pragraaf terecht.

Hier kunt u:

 • uw notitie toevoegen.
 • de eventuele gedeelde notities van uw collega's zien.
 • een eerder geplaatste notitie bewerken.
  U kunt uw eigen notities heel snel herkennen, doordat uw naam lichtblauw wordt getoond.
NEN Connect_Notities_notities toevoegen en bewerken