Zoeken in NEN Connect

Vanaf elke pagina binnen NEN Connect kunt u zoeken naar documenten.

Als u klikt op het zoek-icoon rechtsboven verschijnt de zoekbalk. U kunt hem ook op deze manier sluiten. Standaard zoekt het systeem in normnummer, titel, samenvatting, extra informatie en de volledige tekst van de normen

Met behulp van de zoekfilters kunt u makkelijk precies vinden wat u zoekt.

Zoeken in NEN Connect

Exact zoeken

Door op 'Exact zoeken' te klikken kunt u een zoekopdracht uitvoeren op alleen normnummer, ICS-code, normcommissie of technische commissie.

Als u met uw muis op ICS-code staat, kunt u doorklikken naar een overzicht van ICS-codes (u moet ingelogd zijn voor deze link) en de normen per code. ICS (International Classification for Standards) is een classificatiesysteem om normen naar onderwerp in te delen.

ICS codes

Geavanceerd zoeken

Onderstaande geeft de verschillende mogelijkheden voor uitgebreid zoeken weer, met voorbeelden.

ZoekenOmschrijvingVoorbeeldZoekresultaten
Naar meer dan een woord Zoeken naar meer dan één woord kan door alle woorden in te voeren in het zoekveld. Het zoekresultaat bevat dan normen waarin al deze woorden voorkomen. U kunt ook AND gebruiken

olie gas olie AND gas Alle normen waarin zowel het woord ‘olie’ als het woord ‘gas’ voorkomt. Woorden als ‘gasolie’ worden niet gevonden.
Naar een zinsnede Zoeken op een zinsnede kan door deze tussen dubbele aanhalingstekens te plaatsen.

“olie en gas” Alle normen waarin de zinsnede ‘olie en gas’ voorkomt.
Naar een van de zoekwoorden Als u een zoekresultaat wilt met het ene of het andere woord, gebruik dan OR tussen de zoekwoorden. In plaats van OR kunt u ook het symbool || gebruiken.

olie OR gas olie || gas Alle normen waarin het woord ‘olie’ en/of ‘gas’ voorkomt.
Zonder een zoekwoord Als u een zoekresultaat wilt waarin een bepaald woord niet voorkomt, gebruik dan NOT. In plaats van NOT kunt u ook het symbool ! of + en – gebruiken.

olie NOT gas olie !gas +olie –gas Alle normen waarin het woord ‘olie’ maar niet het woord ‘gas’ voorkomt.
Met een groepering in de zoekopdracht U kunt binnen uw zoekopdracht een groepering aanbrengen door ( ) te gebruiken.


(olie OR gas) AND pijp Normen met bijv. ‘olie’ en ‘pijp’ of ‘gas’ en ‘pijp’. Normen met bijv. ‘gasoliepijp’ of ‘vergaste bitumen pijp’ worden niet gevonden.
Met een wildcard U kunt wildcards gebruiken in uw zoekopdracht: ? voor één karakter en * voor een of meer karakters.

pij? pij* Normen met bijv. pijl en pijp. Normen met bijv. pijl, pijlen, pijp en pijpleiding.
Fuzzy De zoekmachine kan ook resultaten geven met spellingvarianten (fuzzy search). Plaats hiervoor het symbool ~ achter een zoekwoord.

rood~ Normen met bijv. ‘lood’, ‘rook’ of ‘koord’ maar ook ‘rood’.