Vrij Beschikbare Normen

Een aantal NEN-normen is voor iedereen vrij beschikbaar via NEN Connect. Dit wil zeggen dat deze normen, online, op webpagina's zijn te raadplegen.

Deze NEN-normen zijn vrij beschikbaar gesteld door een aantal ministeries. Lees meer.

Naast een selectie van Vrij Beschikbare Normen zijn er meer documenten vrij beschikbaar in NEN Connect:

Al een account?
Direct inloggen
Heeft u(w bedrijf) al een NEN Connect account dan kunt u direct de vrij beschikbare documenten inzien.

Wilt u precies weten hoe NEN Connect werkt?
Meld u aan voor de NEN Connect webinars en workshops.

Dit pakket bevat circa 56 normen / publicaties

Inclusief alle actuele en ingetrokken versies.

 • NEN-spec 1
  Niet-medisch mond-neusmasker - Aanbevelingen voor ontwerp, maakproces, gebruik en onderhoud in het kader van COVID-19
 • NEN-spec 1-1
  Mondkapjes voor publiek gebruik - Deel 1: Aanbevelingen voor ontwerp, gebruik en onderhoud in het kader van COVID-19
 • NEN-spec 1-2
  Mondkapjes voor publiek gebruik - Deel 2: Eisen voor fabrikanten en importeurs in het kader van COVID-19
 • NCS 1-2
  Conformiteitsbeoordeling - Eisen aan certificatie van mondkapjes voor publiek gebruik volgens NEN-spec 1-2:2021-10-15
 • NEN-spec 2
  Ergonomie - Ergonomische eisen voor de oppervlakte en inrichting van kantoorwerkplekken in het kader van de COVID-19-maatregelen
 • NEN-spec 3
  Medische hulpmiddelen voor eenmalig gebruik - Richtlijn voor hergebruik tijdens COVID-19
 • NEN-spec 4
  Assemblyzakken voor eenmalig gebruik - Afspraken om assemblyzakken voor vaccins en biologische geneesmiddelen uitwisselbaar te maken
 • UIT 75
  Relatietabel NEN 1010 - Tabellen met de relatie tussen NEN 1010:2007, NEN 1010:2015 en de HD-IEC 60364-reeks
 • UIT 79
  The new ISO standards on management systems & the EFQM excellence model
 • UIT 90
  Handreiking NEN 2767 voor waterkeringen (dijken, dammen en duinen) - Overeenkomsten en verschillen met de Digigids.
 • NCS 170
  Mondzorg - Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor instellingen die audits en certificatie van managementsystemen in mondzorg uitvoeren
 • NEN 2660-1
  Regels voor informatiemodellering van de gebouwde omgeving - Deel 1: Conceptuele modellen
 • NEN 2660-2
  Regels voor informatiemodellering van de gebouwde omgeving - Deel 2: Praktische configuratie, extensie en implementatie van NEN 2660-1 
 • NEN 3610
  Basismodel geo-informatie - Termen, definities, relaties en algemene regels voor de uitwisseling van informatie over aan de aarde gerelateerde ruimtelijke objecten
 • NPR 5325
  Overdragen van software
 • NPR 5326
  Risicobeheersing bij ontwikkeling en onderhoud van maatwerksoftware
 • CWA 5643-1
  Tourism and related services - Requirements and guidelines to reduce the spread of Covid-19 in the tourism industry
 • NEN 6401
  Water - Bepaling van het halogeengehalte van vluchtige organohalogeenverbindingen (VOX)
 • NEN 6414
  Water en slib - Bepaling van de temperatuur
 • NCS 7201
  Zelfverklaring 'Proefbelasting van funderingspalen' behorend bij NPR 7201
 • NEN 7503
  Gegevensuitwisseling in de zorg - Elektronische verwerking en uitwisseling van gegevens voor het voorschrijven en ter hand stellen van medicatie
 • NCS 7510
  Conformiteitsbeoordeling - Eisen aan instellingen die audits ten behoeve van certificatie van informatiebeveiligingsmanagementsystemen in de zorg uitvoeren
 • NEN 7510
  Medische informatica - Informatiebeveiliging in de zorg
 • NEN 7510-1
  Medische informatica - Informatiebeveiliging in de zorg - Deel 1: Managementsysteem
 • NEN 7510-2
  Medische informatica - Informatiebeveiliging in de zorg - Deel 2: Beheersmaatregelen
 • NEN 7512
  Medische informatica - Informatiebeveiliging in de zorg - Vertrouwensbasis voor gegevensuitwisseling
 • NEN 7513
  Medische informatica - Logging - Vastleggen van acties op elektronische patiëntdossiers
 • NTA 7515
  Conformiteitsbeoordeling - Eisen aan instellingen die audits ten behoeve van certificatie van informatiebeveiligingsmanagementsystemen in de zorg uitvoeren
 • NTA 7516
  Medische informatica - Eisen voor veilige e-mail en chatapplicaties (uitwisseling van ad-hocberichten met persoonlijke gezondheidsinformatie)
 • NCS 7516-1
  Conformiteitsbeoordeling - Deel 1: Eisen aan instellingen die audits uitvoeren ten behoeve van certificatie van communicatiedienstenaanbieders die diensten aanbieden voor veilige e-mail conform NTA 7516
 • NEN 7522
  Medische informatica - Ontwikkelen en beheren van standaarden en stelsels van standaarden
 • NEN 7540
  BGZ-uitwisseling tussen instellingen voor medisch specialistische zorg
 • NTA 8023
  Maatschappelijke zorg - Gegevensuitwisseling met de landelijke verwijsindex risicojongeren
 • NTA 8029
  Bepaling en registratie van industriële fijnstofemissies
 • NTA 8035
  Semantische gegevensmodellering in de gebouwde omgeving.
 • NEN 8038
  Xperience Level Agreement (XLA) - Minimumeisen voor de implementatie en het gebruik van de XLA-methode
 • NCS 8080
  Better Biomass certificatieschema
 • NTA 8080-1
  Duurzaam geproduceerde biomassa voor bio-energie en biobased producten - Deel 1: Duurzaamheidseisen
 • NTA 8080-2
  Duurzaam geproduceerde biomassa voor bio-energie en biobased producten - Deel 2: Eisen aan ketenbeheer
 • NTA 8085
  IFD-bouw vaste bruggen en viaducten
 • NTA 8086
  IFD-bouw beweegbare bruggen
 • NPR 8092
  Consumentendossier
 • NTA 8224
  Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor instellingen die audits en certificatie van managementsystemen in zorg en welzijn uitvoeren
 • NCS 8225
  Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor instellingen die audits en certificatie van managementsystemen in zorg en welzijn uitvoeren met betrekking tot de HKZ-norm Zorg & Welzijn
 • NTA 8620
  Specificatie van een veiligheidsmanagementsysteem voor risico's van zware ongevallen
 • NCS 8776
  Certificatieschema voor NTA 8776
 • NTA 8800
  Energieprestatie van gebouwen - Bepalingsmethode
 • NTA 8813
  Eisen aan ontwikkeling en beheer van schema's voor conformiteitsbeoordeling door onafhankelijke schemabeheerders
 • NCS 8828-1
  Elektrolassen van PE-buizen en PE-hulpstukken - Deel 1: PE-elektrolasser
 • NCS 8828-2
  Elektrolassen van PE-buizen en PE-hulpstukken - Deel 2: Lastoezichthouder
 • NPR 9998
  Beoordeling van de constructieve veiligheid van een gebouw bij nieuwbouw, verbouw en afkeuren - Geïnduceerde aardbevingen - Grondslagen, belastingen en weerstanden
 • NCS 16785
  Certificatieschema biobased gehalte
 • EN 16931-1
  Elektronisch factureren - Deel 1: Semantisch gegevensmodel van de kernelementen van een elektronische factuur
 • CEN/TS 16931-2
  Elektronisch factureren - Deel 2: Lijst van syntaxen die voldoen aan NEN-EN 16931-1
 • CWA 17553
  Community face coverings - Guide to minimum requirements, methods of testing and use
 • NCS 27701
  Conformiteitsbeoordeling - Eisen aan instellingen die audits ten behoeve van certificatie van privacy-informatiemanagementsystemen uitvoeren conform ISO/IEC 27701