Geharmoniseerde Europese normen

Via NEN Connect heeft u toegang tot nationale aanvaardingen van specifieke geharmoniseerde Europese normen die vrij beschikbaar zijn voor Europa

Het doel is om de inhoud van specifieke geharmoniseerde Europese normen (nationaal aanvaard) beschikbaar te stellen voor het Europese publiek.

De huidige toegang tot de normen wordt verleend onder de toepasselijke juridische kaders. Let op: deze kaders kunnen veranderen en van invloed zijn op uw toegang.

Normen zijn auteursrechtelijk beschermd

De huidige toegang tot nationale aanvaardingen van geharmoniseerde Europese normen wordt uitsluitend verleend voor directe informatie aan de geregistreerde gebruiker en in een alleen-lezen-formaat, zonder enig recht om de documenten in het bijzonder te downloaden, af te drukken, te commercialiseren, te reproduceren, beschikbaar te stellen of op welke manier dan ook te verspreiden. Wij behouden ons alle rechten voor met betrekking tot tekst- en datamining.

Een dergelijke toegang wordt verleend zonder afbreuk te doen aan bestaande rechten van de rechthebbenden van deze documenten, die hierbij voorbehouden blijven, en aan alle regels op het gebied van auteursrecht die het recht van derden om de normen op welke wijze dan ook te reproduceren of te exploiteren beperken.

Door gebruik te maken van NEN Connect bevestigt u dat u het bovenstaande hebt gelezen.

Lees meer over het auteursrecht van CEN en CENELEC

Lees meer over auteursrecht van NEN

Wat is een geharmoniseerde Europese norm?

Een geharmoniseerde Europese norm is een Europese norm die ontwikkeld is door een erkend Europees normalisatie-instituut en is ontwikkeld naar aanleiding van een verzoek van de Europese Commissie om de toepassing van harmonisatiewetgeving van de Unie te implementeren.

Al een account?
Direct inloggen
Heeft u(w bedrijf) al een NEN Connect account dan kunt u direct de vrij beschikbare documenten inzien.

Wilt u precies weten hoe NEN Connect werkt?
Meld u aan voor de NEN Connect webinars en workshops.

Vrij beschikbaar als geharmoniseerde norm (online versie)

 • NEN-EN 12472:2006+A1:2009 en
  Methode voor de simulatie van slijtage en corrosie voor het aantonen van de afgifte van nikkel uit voorwerpen die van een deklaag zijn voorzien
 • NEN-EN 71-4:2013 en
  Veiligheid van speelgoed - Deel 4: Scheikundedozen en gerelateerde sets
 • NEN-EN 71-12:2013 en
  Veiligheid van speelgoed - Deel 12: N-nitrosamines en N-nitroseerbare stoffen
 • NEN-EN 71-5:2015 en
  Veiligheid van speelgoed - Deel 5: Chemisch speelgoed (sets) anders dan scheikundedozen