Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS)

De Publicatiereeks is een handreiking voor bedrijven die gevaarlijke stoffen produceren, transporteren, opslaan of gebruiken en voor overheden die zijn belast met de vergunning- verlening en het toezicht op deze bedrijven. Lees meer over PGS

Naast een selectie van PGS'en zijn er meer documenten vrij beschikbaar in NEN Connect:

Al een account?
Direct inloggen
Heeft u(w bedrijf) al een NEN Connect account dan kunt u direct de vrij beschikbare documenten inzien.

Wilt u precies weten hoe NEN Connect werkt?
Meld u aan voor de NEN Connect webinars en workshops

Dit pakket bevat circa 30 normen / publicaties

Inclusief alle actuele en ingetrokken versies.

 • PGS 6
  Aanwijzingen voor implementatie van BRZO 1999
 • PGS 7
  Opslag van vaste minerale anorganische meststoffen - Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid
 • PGS 8
  Organische peroxiden: Opslag - Richtlijn voor de arbeidsveilige, milieuveilige en brandveilige opslag van organische peroxiden
 • PGS 9
  PGS 9 - Cryogene gassen: opslag van 0,15 m3 - 100 m3 (zuurstof, stikstof, argon, kooldioxide, helium en lachgas)
 • PGS 10
  Vloeibare zwaveldioxide: opslag en gebruik
 • PGS 12
  Ammoniak: opslag en verlading
 • PGS 13
  Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen - Richtlijn voor de brandveilige, arbeidsveilige en milieuveilige toepassing van ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen
 • PGS 14
  Handboek brandbestrijdingssystemen
 • PGS 15
  Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen - Richtlijn voor opslag en tijdelijke opslag met betrekking tot brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid
 • PGS 16
  LPG: Afleverinstallaties - Richtlijn voor de brandveilige, arbeidsveilige en milieuveilige aflevering van LPG
 • PGS 17
  LPG-tankwagens
 • PGS 18
  LPG: Depots
 • PGS 19
  Propaan en butaan: opslag
 • PGS 22
  Toepassing van propaan - Richtlijn voor de brandveilige, arbeidsveilige en milieuveilige toepassing van propaan
 • PGS 23
  LPG-vulstations voor flessen en ballonvaarttanks (butaan, propaan en hun mengsels)
 • PGS 24
  Propaan - Vulstations voor spuitbussen met propaan, butaan en dimethyl-ether als drijfgas
 • PGS 25
  Aardgasafleverinstallaties voor motorvoertuigen - Richtlijn voor de arbeidsveilige, milieuveilige en brandveilige toepassing van installaties voor het afleveren van aardgas aan motorvoertuigen
 • PGS 26
  Gecomprimeerd aardgas - Veilig stallen en repareren van motorvoertuigen
 • PGS 28
  Vloeibare brandstoffen - Ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties
 • PGS 29
  Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks
 • PGS 30
  Vloeibare brandstoffen - Bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties
 • PGS 31
  Overige gevaarlijke vloeistoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties
 • PGS 32
  Richtlijn voor de bovengrondse opslag van explosieven voor civiel gebruik
 • PGS 33-1
  Aardgas - Afleverinstallatie van vloeibaar aardgas (LNG) voor motorvoertuigen
 • PGS 33-2
  Aardgas - Afleverinstallatie van vloeibaar aardgas (LNG) vaartuigen - Deel 2: Bunkeren van schepen (shore to ship)
 • PGS 35
  Waterstof: Afleverinstallaties van waterstof voor wegvoertuigen
 • PGS 36
  Waterstof Richtlijn voor het veilig bedrijfsmatig stallen, onderhouden en repareren van motorvoertuigen
 • PGS 37-1
  Lithiumhoudende energiedragers: energieopslagsystemen (EOS)Richtlijn voor de veilige opslag van elektriciteit in energieopslagsystemen
 • PGS 37-2
  Lithiumhoudende energiedragers: Opslag
 • PGS 38
  Multi-energie stations Richtlijn voor veilige aflevering van een combinatie van energiedragers aan voertuigen en werktuigen