Wet- en Regelgeving module

Makkelijk zien naar welke normen er wordt verwezen in Nationale en Europese wetgeving

In combinatie met uw abonnement op NEN Connect kunt u met de Wet- en Regelgeving module zien welke normen er verwezen worden in verschillende besluiten en regelingen. U kunt zien of deze gedateerd zijn of niet en ook nog naar de betreffende regeling of besluit navigeren. Zodoende kunt u makkelijker de context bepalen met betrekking tot de toepassing van de norm. 

  • Nederlandse wetgeving met ingang van januari 2020
  • Europese wetgeving met ingang van januari 2022

Nationale Wetgeving

In samenwerking met KOOP heeft NEN een koppeling aangelegd tussen lido.nl, wetten.overheid.nl en NEN Connect. Deze koppeling wordt via de nieuwe module beschikbaar gesteld. Normen uit het kernassortiment waarnaar verwezen wordt in wet- en regelgeving, krijgen in NEN Connect hiervan een melding op de normdetailpagina. Andersom krijgen de wetten ook een verwijzing naar de normen in NEN Connect.

  • Als er ongedateerd verwezen wordt, wordt de link gelegd met alle versies van de norm. 
  • Indien er gedateerd verwezen wordt, wordt er naar deze specifieke versie van de norm een link gelegd.

Zo zijn gebruikers beter geïnformeerd over de status van een norm, ook als die ingetrokken is. Want normen die de status “ingetrokken” hebben, kunnen in de wetgeving nog wel aangewezen zijn.

Europese Wetgeving

De Wet- en Regelgeving module laat ook zien of er naar een norm verwezen wordt in de EU Wetgeving. Er wordt hier onderscheid gemaakt tussen geharmoniseerde normen en niet-geharmoniseerde normen. Geharmoniseerde normen worden op verzoek van de Europese Commissie ontwikkeld. Fabrikanten en andere instanties kunnen geharmoniseerde normen gebruiken om aan te tonen dat producten, diensten of processen voldoen aan de relevante EU-wetgeving. Het gaat om zo’n 35 onderwerpen in de EU wetgeving waarin specifieke normen verwezen worden. Welke dat zijn, vindt u op de website van de Europese Commissie.

In NEN Connect wordt duidelijk aangegeven of een EU verwijzing een geharmoniseerde of niet-geharmoniseerde norm betreft. De informatie over de status van een norm, zoals deze op de website van de Europese Commissie staat, is bij elk normdocument in NEN Connect beschikbaar gemaakt. Op basis van publicaties in het Official Journal of the European Union wordt deze informatie actueel gehouden.

Het kan zijn dat een normdocument door het uitgevende instituut (CEN/CENELEC/ETSI) is ingetrokken, maar dat de EU de norm nog steeds aanwijst om aan te tonen dat producten of processen voldoen aan de relevante EU-wetgeving.

 

Welke normen worden verwezen?

Door middel van het hamer-icoontje kunt u via de zoekresultaten en normgroeperingoverzicht makkelijk zien welke normen uit het Kernassortiment verwezen worden in Wet- en Regelgeving.

NEN Connect_icon_hamer_wetgeving

LiDO - Linkeddata.overheid.nl

Op de pagina's van LIDO wordt de samenhang getoond van overheidsinformatie met wet- en regelgeving. Hierdoor is het mogelijk om overheidsinformatie sneller te kunnen vinden en om snel inzicht in de verbanden tussen nationale en Europese regelgeving, uitspraken van Nederlandse en Europese rechters, parlementaire documenten en officiële bekendmakingen te krijgen.

EUR-Lex

EUR-Lex is the website for EU legislation. It is the EU's official and most complete collection of legal documents. EUR-Lex is available in all 24 official languages of the EU and is updated daily. EUR-Lex is managed by the Publications Office of the European Union.