Release notes juni 2022

Om het gebruik en beheren van NEN Connect makkelijker en eenvoudiger te maken, hebben wij een nieuwe release uitgerold. Naast een aantal bugfixes zijn er ook enkele verbeteringen doorgevoerd in NEN Connect.

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Laat het ons weten.

+ Koppeling met de EU Wetgeving | Beta

Bij de lancering van de Module Wet- en Regelgeving werd er al direct gevraagd om Europese wetgeving. Het is ons gelukt om alle normverwijzingen in te lezen vanaf EUR-Lex, de website met Europese richtlijnen. Daardoor kunnen we bij onze normen laten zien vanuit welke richtlijnen ze worden verwezen. Vanaf 2 juni is in de Wet- en Regelgeving module te zien of er naar een norm verwezen wordt in de EU Wetgeving. 

Let op: dat zijn nog alleen de niet-geharmoniseerde regelingen. In NEN Connect komt er een directe koppeling naar de specifieke regeling. De bron hiervoor is EUR-Lex. Later dit jaar volgen de verwijzingen naar normen in de geharmoniseerde regelingen.

  • De BETA zal voorlopig gratis aangeboden worden aan de houders van de Wet- en Regelgeving module.

+ Koppeling met de Machinerichtlijn (Machineverordening)

In Europa zijn normen ontwikkeld en gepubliceerd door CEN. De normen die specifiek gemaakt zijn met het doel om eisen uit de Machinerichtlijn uit te werken worden na publicatie door CEN aangeboden aan de Europese Commissie met het verzoek deze normen op te nemen in de OJEU (Official Journal of the European Union). In de Module Wet- en Regelgeving kunt u zien welke normen een relatie hebben met de Machinerichtlijn en ook tot welke categorie zij behoren; A, B of C.

+ NEN en CROW leggen de koppeling tussen hun documenten

In samenwerking met CROW zijn er in NEN Connect koppelingen gelegd tussen normen en de Kennisbank van CROW waarin verwezen wordt naar deze specifieke normen. Alle geregistreerde gebruikers NEN Connect, inclusief de gratis gebruikers, kunnen nu bij een norm zien of hiernaar verwezen wordt in CROW. En zij kunnen ook makkelijk navigeren naar het betreffende CROW document.

+ Date of withdrawal (DOW) bij EN-normen

NEN Connect now also shows the Date Of Withdrawal at the EN standards. This date indicates the latest date by which conflicting standards must be withdrawn. Until this date has been reached, standards that have already been withdrawn in the Netherlands may still be valid in other European countries. We have therefore added a notice to these standards so that international users can see that the NEN-EN has been withdrawn, but may still be valid in other countries.

Hoe kunnen wij NEN Connect nog verder verbeteren?

Wij horen graag van u hoe wij NEN Connect nog verder kunnen ontwikkelen.

Met vriendelijke groet,
Het NEN Connect team