Hulp bij zoeken

Vanaf elke pagina binnen NEN Connect kunt u zoeken naar documenten.

Als u klikt op het zoek-icoon rechtsboven verschijnt de zoekbalk. U kunt hem ook op deze manier sluiten. Standaard zoekt het systeem in normnummer, titel, samenvatting, extra informatie en de volledige tekst van de normen

Met behulp van de zoekfilters kunt u makkelijk precies vinden wat u zoekt.

Normen zoeken in wetgeving of eigen collecties

Met de zoekbalk kunt u de keuze maken om te zoeken in alle normen, in uw eigen collectie, de vrij beschikbare normen en in de wet- & regelgeving (zie de Wet- & Regelgeving module).

Exact zoeken

Door op 'Alles' te klikken kunt u een zoekopdracht uitvoeren op alleen documentnummer, ICS-code, normcommissie of technische commissie.

Als u met uw muis op ICS-code staat, kunt u doorklikken naar een overzicht van ICS-codes (u moet ingelogd zijn voor deze link) en de normen per code. ICS (International Classification for Standards) is een classificatiesysteem om normen naar onderwerp in te delen. Zet het derde blok in de zoekbalk op ICS code en start met het typen van een code of trefwoord. U krijgt automatisch suggesties van NEN Connect.

Zoeken in Wetgeving

Als u zoekt in de wetgeving kunt u zoeken:

  • Op basis van de titel van de besluit of regelgeving
  • Op basis van het documentnummer

Geavanceerde zoekopdrachten

Hieronder geven wij de verschillende mogelijkheden voor uitgebreid zoeken weer, met voorbeelden.

Naar meer dan één woord

Zoeken naar meer dan één woord kan door alle woorden in te voeren in het zoekveld. Het zoekresultaat bevat dan normen waarin al deze woorden voorkomen. U kunt ook AND gebruiken.

olie gas
olie AND gas


Alle normen waarin zowel het woord ‘olie’ als het woord ‘gas’ voorkomt. Woorden als ‘gasolie’ worden niet gevonden.


Naar een zinsnede

Zoeken op een zinsnede kan door deze tussen dubbele aanhalingstekens te plaatsen.

“olie en gas”

Alle normen waarin de zinsnede ‘olie en gas’ voorkomt.


Naar één van de zoekwoorden

Als u een zoekresultaat wilt met het ene of het andere woord, gebruik dan OR tussen de zoekwoorden. In plaats van OR kunt u ook het symbool || gebruiken. 

olie OR gas
olie || gas


Alle normen waarin het woord ‘olie’ en/of ‘gas’ voorkomt


Zonder een bepaald zoekwoord

Als u een zoekresultaat wilt waarin een bepaald woord niet voorkomt, gebruik dan NOT. In plaats van NOT kunt u ook het symbool ! of + en – gebruiken.

olie NOT gas
olie !gas
+olie –gas


Alle normen waarin het woord ‘olie’ maar niet het woord ‘gas’ voorkomt.


Met een groepering in de zoekopdracht

U kunt binnen uw zoekopdracht een groepering aanbrengen door ( ) te gebruiken.

(olie OR gas)
AND pijp


Normen met bijv. ‘olie’ en ‘pijp’ of ‘gas’ en ‘pijp’ worden gevonden. Normen met bijv. ‘gasoliepijp’ of ‘vergaste bitumen pijp’ worden niet gevonden.


Met een wildcard

U kunt wildcards gebruiken in uw zoekopdracht: ? voor één karakter en * voor een of meer karakters.

pij?
pij*

Normen met bijv. pijl en pijp.
Normen met bijv. pijl, pijlen, pijp en pijpleiding.


Fuzzy

De zoekmachine kan ook resultaten geven met spellingvarianten (fuzzy search). Plaats hiervoor het symbool ~ achter een zoekwoord.

rood~

Normen met bijv. ‘lood’, ‘jood’ of ‘room’ maar ook ‘rood’.