Standaardpakket voor Steriliseren & Steriliteit

Ter ondersteuning van de Europese regelgeving is in de afgelopen jaren hard gewerkt aan de totstandkoming van normen voor sterilisatie. Deze normen zijn te beschouwen als de Europese 'Richtlijnen steriliseren en steriliteit'.

Voor wie?

Zorginstellingen, Centrale sterilisatieafdelingen, Ziekenhuishygiënisten, Ziekenhuisapothekers, Deskundigen SMH, Farmaceutische industrie, Producenten van medische apparatuur

Verrijkt met NEN Connect modules

Alle standaardpakketten van NEN Connect zijn verrijkt met modules. Met de modules bespaart u tijd en kosten. Zo kunt u nog slimmer met normen werken.


Dit pakket bevat circa 149 normen / publicaties

Inclusief alle actuele en ingetrokken versies.

 • NEN-StSt B9230
  Ultrasoonreinigingsbaden
 • NEN-StSt R6111
  Validatie van heteluchtsterilisatieprocessen
 • NEN-StSt B0100
  Inleiding
 • NEN-StSt B1000
  Basisinformatie Sterilisatie door verhitting
 • NEN-StSt R3252
  Sterilisatieverpakkingen voor hergebruik: Flexibele verpakkingen ten behoeve van stoomsterilisatie, voor specifieke toepassingen
 • NEN-StSt R6201
  Toepassing van indicatoren bij sterilisatieprocessen
 • NEN-StSt B2200
  Formaldehyde
 • NEN-StSt R8153
  Onderhoud en controlemetingen aan kleine stoomsterilisatoren in de extramurale gezondheidszorg
 • NEN-StSt R6123
  Validatie van aëratiekasten
 • NEN-StSt B4500
  Aseptisch produceren
 • NEN-StSt B9100
  Basisinformatie reiniging en desinfectie van medische hulpmiddelen
 • NEN-StSt R8152
  Aanschaf en onderhoud van apparatuur voor de reiniging en desinfectie van flexibele endoscopen
 • NEN-StSt B8100
  Het dossier van een gesteriliseerd medisch hulpmiddel
 • NEN-StSt B4000
  Sterilisatie van vloeistoffen door middel van membraanfiltratie
 • NEN-StSt B7100
  De problematiek rond hersterilisatie en hergebruik van gesteriliseerde medische hulpmiddelen bestemd voor eenmalig gebruik
 • NEN-StSt R4101
  Kwaliteit van aan apparatuur toe te voeren water
 • NEN-StSt D8101
  Aanschaf en onderhoud van stoomsterilisatoren ten behoeve van sterilisatie van medische hulpmiddelen
 • NEN-StSt R4121
  Procesvoering bij ethyleenoxidesterilisatie
 • NEN-StSt D6103B
  Valideren van stoomsterilisatoren voor medische hulpmiddelen
 • NEN-StSt B6100
  Sterilisatiecontrolemiddelen
 • NEN-StSt B0115
  Het steriliseren van laboratoriummaterialen en voedingsbodems
 • NEN-StSt R3130
  Richtlijn decontaminatie-apparatuur ziekenhuisafval (VROM)
 • NEN-StSt B6210
  De nauwkeurigheid van meetsystemen
 • NEN-StSt R5301
  Houdbaarheid van gesteriliseerde medische hulpmiddelen in instellingen
 • NEN-StSt R8154
  Onderhoud en controlemetingen aan wasmachines voor instrumenten in de tandartspraktijk
 • NEN-StSt B6300
  Residuen
 • NEN-StSt B5100
  Opslag
 • NEN-StSt R6107
  Validatie van stoom/watersterilisatieprocessen voor waterige vloeistoffen in gesloten containers
 • NEN-StSt B9210
  Het reinigen van instrumentarium
 • NEN-StSt R5402
  Transport van steriele medische hulpmiddelen binnen de instellingen
 • NEN-StSt B2300
  Lage-temperatuurstoom en formaldehyde
 • NEN-StSt R3251
  Sterilisatieverpakkingen voor hergebruik: Flexibele verpakkingen ten behoeve van stoomsterilisatie
 • NEN-StSt B7200
  Het terugroepen van steriele medische hulpmiddelen
 • NEN-StSt R6122
  Controle op primaire technische gebreken bij gassterilisatoren voor medische hulpmiddelen
 • NEN-StSt R5403
  Verpakkingsmethoden toe te passen door de leverancier van steriele medische hulpmiddelen
 • NEN-StSt R3280
  Aanschaf en toepassing van sealapparatuur voor het sluiten van papieren zakken en laminaatzakken
 • NEN-StSt R6121
  Validatie van ethyleenoxidesterilisatieprocessen
 • NEN-StSt R8111
  Aanschaf en onderhoud van heteluchtsterilisatoren
 • NEN-StSt R6112
  Controle op primaire technische gebreken bij heteluchtsterilisatoren
 • NEN-StSt B8200
  Technisch logboek
 • NEN-StSt R6181
  Validatie van wasprocessen voor textiel
 • NEN-StSt B3000
  Sterilisatie door middel van doorstraling
 • NEN-StSt R6151
  De initiële en hervalidatie van desinfecterende wasmachines voor chirurgische instrumenten
 • NEN-StSt R5340
  Opslag van steriele medische hulpmiddelen
 • NEN-StSt B6110
  Parametric release van gesteriliseerde producten
 • NEN-StSt R8151
  Aanschaf en onderhoud van instrumentenwasmachines ten behoeve van reiniging en/of desinfectie van medische hulpmiddelen
 • NEN-StSt R3270
  Dustcovers
 • NEN-StSt R3290
  Sterilisatietape
 • NEN-StSt R7210
  Beoordeling en verwerking van tijd-, temperatuur- en drukregistratie
 • NEN-StSt R5401
  Ontvangst, Transport en opslag van steriele medische hulpmiddelen binnen zorginstelllingen
 • NEN-StSt R3120
  Gebruik van instrumentenwasmachines (batch wasmachines)
 • NEN-StSt B6400
  Het aansluiten van apparatuur op de drinkwaterleiding
 • NEN-StSt R4102
  Kwaliteit van water voor reiniging, desinfectie en sterilisatie van medische hulpmiddelen
 • NEN-StSt R6103
  Validatie stoomsterilisatieprocessen
 • NEN-StSt B2100
  Ethyleenoxide
 • NEN-StSt B9000
  Desinfectie
 • NEN-StSt R3310
  Het beladen en ontladen van een sterilisator
 • NEN-StSt R5501
  Hersterilisatie medische hulpmiddelen voor eenmalig gebruik
 • NEN-StSt R8122
  Aanschaf van een aëratiekast
 • NEN-StSt B5000
  Verpakkingsmiddelen ten behoeve van sterilisatie
 • NEN-StSt R3210
  Verpakken van te steriliseren medische hulpmiddelen in instellingen en sterilisatiebedrijven
 • NEN-StSt R8103
  Aanschaf en onderhoud van sterilisatoren ten behoeve van sterilisatie van waterige vloeistoffen in gesloten containers
 • NEN-StSt R8132
  Aanschaf en onderhoud van apparatuur voor de reiniging en desinfectie van bedpannen en urinaals (bedpanspoelers)
 • NEN-StSt R3401
  De routing van te steriliseren medische hulpmiddelen in de sterilisatieafdelingen van instellingen
 • NEN-StSt R8221
  Veiligheidsmaatregelen bij ethyleenoxidesterilisatie
 • NEN-StSt R8100
  Dossiervorming voor medische hulpmiddelen met betrekking tot reiniging, desinfectie en/of sterilisatie
 • NEN-StSt R2540
  Richtlijn R2540 Uv C-desinfectie van niet-kritische en semi-kritische medische hulpmiddelen
 • NEN-StSt S6010
  Bouwmaatstaven voor nieuwbouw CSA ziekenhuizen
 • EN 285
  Sterilisatie - Stoomsterilisatoren - Grote sterilisatoren
 • EN 556-1
  Sterilisatie van medische hulpmiddelen - Eisen voor medische hulpmiddelen die als "steriel" moeten worden gemerkt - Deel 1: Eisen voor de eindverpakking van medische hulpmiddelen
 • EN 556-2
  Sterilisatie van medische hulpmiddelen - Eisen voor medische hulpmiddelen die als "steriel" moeten worden gemerkt - Deel 2: Eisen voor aseptisch behandelde medische hulpmiddelen
 • EN 867-5
  Niet-biologische indicatoren voor toepassing in sterilisatoren - Deel 5: Specificaties voor indicatorsystemen en proefstukken voor de prestatiebeproeving van kleine sterilisatoren van type B en type S
 • EN 868-2
  Verpakkingsmateriaal voor te steriliseren medische hulpmiddelen - Deel 2: Vellen verpakkingsmateriaal voor sterilisatie - Eisen en beproevingsmethoden
 • EN 868-3
  Verpakkingsmateriaal voor te steriliseren medische hulpmiddelen - Deel 3: Papier voor gebruik bij vervaardiging van papieren zakken (zoals beschreven in EN 868-4) en voor de vervaardiging van laminaatzakken en laminaat op rol (zoals beschreven in EN 868-5) - Eisen en beproevingsmethoden
 • EN 868-4
  Verpakkingsmateriaal voor te steriliseren medische hulpmiddelen - Deel 4: Papieren zakken - Eisen en beproevingsmethoden
 • EN 868-5
  Verpakkingsmateriaal voor te steriliseren medische hulpmiddelen - Deel 5: Af te sluiten zakken en spoelen van poreus materiaal en plastic film constructie - Eisen en beproevingsmethoden
 • EN 868-6
  Verpakkingsmateriaal voor te steriliseren medische hulpmiddelen - Deel 6: Papier voor lage temperatuur sterilisatieprocessen- Eisen en beproevingsmethoden
 • EN 868-7
  Verpakkingsmateriaal voor te steriliseren medische hulpmiddelen - Deel 7: Papier met een klevende laag voor lage temperatuur sterilisatieprocessen - Eisen en beproevingsmethoden
 • EN 868-8
  Verpakkingsmateriaal voor te steriliseren medische hulpmiddelen - Deel 8: Voor meermalig gebruik geschikte sterilisatiecontainers voor stoomsterilisatoren volgens EN 285 - Eisen en beproevingsmethoden
 • EN 868-9
  Verpakkingsmateriaal en -systemen voor te steriliseren medische hulpmiddelen - Deel 9: Niet beklede, niet-geweven stoffen van polyolefinen - Eisen en beproevingsmethoden
 • EN 868-10
  Verpakkingsmateriaal voor te steriliseren medische hulpmiddelen - Deel 10 - Voorgelijmde, niet-geweven stoffen van polyolefinen - Eisen en beproevingsmethoden
 • EN 1041
  Informatie die door de fabrikant bij medische hulpmiddelen wordt geleverd
 • EN 1422
  Sterilisatoren voor medische doeleinden - Ethyleenoxidesterilisatoren - Eisen en beproevingsmethoden
 • ISO/TS 5111
  Richtlijn voor de kwaliteit van water voor sterilisatoren, sterilisatie- en desinfecterende wasmachines voor producten voor de gezondheidszorg
 • NPR 8283
  Medische hulpmiddelen voor eenmalig gebruik - Richtlijn voor hergebruik tijdens een crisis
 • ISO 10993-7
 • ISO 11135
  Sterilisatie van producten in de gezondheidszorg - Eisen voor de ontwikkeling, validatie en besturingscontrole van een sterilisatieproces voor medische hulpmiddelen
 • ISO 11135-1
  Sterilisatie van producten voor de gezondheidszorg - Ethyleenoxide - Deel 1: Eisen voor de ontwikkeling, validatie en routine controle van een sterilisatieproces voor medische hulpmiddelen
 • ISO/TS 11135-2
  Sterilisatie van producten voor de gezondheidszorg - Ethyleenoxide - Deel 2: Leidraad voor de toepassing van ISO 11135-1
 • ISO 11137-1
  Sterilisatie van producten voor de gezondheidszorg - Radiatie - Deel 1: Eisen voor de ontwikkeling, validatie en routine controle van een sterilisatieproces voor medische hulpmiddelen - Amendment 2: Revisie 4.3.4 en 11.2
 • ISO 11137-2
  Sterilisatie van producten voor de gezondheidszorg - Radiatie - Deel 2: Vaststellen van de sterilisatiedosering
 • ISO 11137-3
  Sterilisatie van producten voor de gezondheidszorg - Radiatie - Deel 3: Oriëntatie op dosimetrische aspecten van de ontwikkeling, validatie en routinecontrole
 • ISO/TS 11137-4
 • ISO 11138-1
  Sterilisatie van producten voor de gezondheidszorg - Biologische indicatoren - Deel 1: Algemene eisen
 • ISO 11138-2
  Sterilisatie van producten voor de gezondheidszorg - Biologische indicatoren - Deel 2: Biologische indicatoren voor ethyleenoxide sterilisatieprocessen
 • ISO 11138-3
  Sterilisatie van producten voor de gezondheidszorg - Biologische indicatoren - Deel 3: Biologische indicatoren voor stoomsterilisatieprocessen
 • ISO 11138-4
  Sterilisatie van producten voor de gezondheidszorg - Biologische indicatoren - Deel 4: Biologische indicatoren voor hete-lucht sterilisatieprocessen
 • ISO 11138-5
  Sterilisatie van producten voor de gezondheidszorg - Biologische indicatoren - Deel 5: Biologische indicatoren voor lage-temperatuurstoom en formaldehyde sterilisatieprocessen
 • ISO 11138-7
  Sterilisatie van producten voor de gezondheidszorg - Biologische indicatoren- Deel 7- Leidraad voor de keuze, het gebruik en de interpretatie van resultaten
 • ISO 11138-8
  Sterilisatie van producten voor de gezondheidszorg - Biologische indicatoren- Deel 8: Methode voor validatie van verminderde incubatietijd voor een biologische indicator
 • ISO 11139
 • ISO 11140-1
  Sterilisatie van producten voor de gezondheidszorg - Chemische indicatoren - Deel 1: Algemene eisen
 • ISO 11140-3
  Sterilisatie van producten voor de gezondheidszorg - Chemische indicatoren - Deel 3: Indicatoren van klasse 2 voor de Bowie en Dick-stoompenetratie proef
 • ISO 11140-4
  Sterilisatie van producten voor de gezondheidszorg - Chemische indicatoren - Deel 4: Indicatoren van klasse 2 als een alternatief voor de Bowie en Dick-proef voor de bepaling van de penetratie van stoom
 • ISO 11140-5
  Sterilisatie van producten voor de gezondheidszorg - Chemische indicatoren - Deel 5: Indicatoren van klasse 2 voor Bowie en Dick-proefvellen en proefpakken voor luchtverwijderingsproeven
 • ISO 11140-6
 • ISO 11607-1
  Verpakkingsmateriaal ten behoeve van steriele medische hulpmiddelen die gesteriliseerd worden in de verpakking - Deel 1: Materiaaleisen, steriele barriëresystemen en verpakkingssystemen - Amendment 1: Toepassing van risicomanagement
 • ISO 11607-2
  Verpakkingsmateriaal ten behoeve van steriele medische hulpmiddelen die gesteriliseerd worden in de verpakking - Deel 2: Eisen voor vorming, afdichting en assemblageprocessen - Amendment 1 : Toepassing van risico management
 • ISO 11737-1
  Sterilisatie van medische hulpmiddelen - Microbiologische methodes - Deel 1: Bepaling van de populatie van micro-organismen op producten
 • ISO 11737-2
  Sterilisatie van medische apparatuur - Microbiologische methoden - Deel 2: Steriliteitsproeven uitgevoerd bij de definitie, validatie en onderhoud van een steriliteitsproces
 • ISO 11737-3
 • ISO 13004
  Sterilisatie van gezondheidszorg producten - Straling - Onderbouwing van geselecteerde sterilisatie dosis: methode VDmaxSD
 • EN 13060
  Sterilisatoren voor medische doeleinden - Kleine stoomsterilisatoren - Eisen en testen
 • ISO 13408-1
  Aseptisch verwerken van producten in de gezondheidszorg - Deel 1: Algemene eisen
 • ISO 13408-2
  Aseptisch verwerken van producten in de gezondheidszorg - Deel 2: Filtering
 • ISO 13408-3
  Aseptische verwerking van producten in de gezondheidszorg - Deel 3: Lyophilisatie
 • ISO 13408-4
  Aseptisch verwerken van producten in de gezondheidszorg - Deel 4: Clean-in-place technologieën
 • ISO 13408-5
  Aseptische verwerking van producten in de gezondheidszorg - Deel 5: Plaatselijke sterilisatie
 • ISO 13408-6
  Aseptische verwerking van producten in de gezondheidszorg - Deel 6: Isolatiesystemen
 • ISO 13408-7
  Aseptische verwerking van producten in de gezondheidszorg - Deel 7: Alternatieve processen voor atypische medische apparatuur en combinatieproducten
 • ISO 13485
  NPR-ISO 13485 - Medische hulpmiddelen - Handboek - Alleen als download beschikbaar
 • ISO 14160
  Sterilisatie van medische hulpmiddelen - Vloeibare chemische sterilisatiemiddelen voor medische hulpmiddelen voor eenmalig gebruik die dierlijke weefsels en afgeleiden ervan bevatten - Eisen voor karakterisering, ontwikkeling, validatie en routine controle van een sterilisatieproces voor medische hulpmiddelen
 • ISO 14161
  Sterilisatie van producten voor de gezondheidszorg - Biologische indicatoren - Leidraad voor de keuze, het gebruik en de interpretatie van resultaten
 • EN 14180
  Sterilisatoren voor medische doeleinden - Formaldehyde sterilisatoren met gebruik van lage-temperatuurstoom - Eisen en beproeving
 • EN 14222
  Vlampijpketels van corrosievast staal
 • ISO 14937
  Sterilisatie van producten voor de gezondheidszorg - Algemene eisen voor de karakterisering van sterilisatiestoffen en ontwikkeling, validatie en routinecontrole van een sterilisatieproces voor medische hulpmiddelen
 • ISO 14971
  Medische hulpmiddelen - Toepassing van risicomanagement voor medische hulpmiddelen
 • ISO 15223-1
  Medische hulpmiddelen - Symbolen voor het gebruik met informatievoorziening door de fabrikant - Deel 1: Algemene eisen
 • ISO 15882
  Sterilisatie van producten voor de gezondheidszorg - Chemische indicatoren - Richtlijnen voor de selectie, het gebruik en de interpretatie van resultaten
 • ISO 15883-1
  Desinfecterende wasmachines - Deel 1: Algemene eisen, termen en definities en beproevingen
 • ISO 15883-2
  Desinfecterende wasmachines - Deel 2: Eisen en beproevingen voor desinfecterende wasmachines die chirurgische instrumenten, anesthesie-apparatuur, schalen, glaswerk etc. thermisch desinfecteren
 • ISO 15883-3
  Desinfecterende wasmachines - Deel 3: Eisen en beproevingen voor desinfecterende wasmachines voor containers bestemd voor menselijke uitwerpselen
 • ISO 15883-4
  Desinfecterende wasmachines - Deel 4: Eisen en beproevingen voor desinfecterende wasmachines met chemische desinfectering voor temperatuurgevoelige endoscopen
 • ISO 15883-5
  Desinfecterende wasmachines - Deel 5: Testbeveiligingen en testmethode voor het aantonen van de effectiviteit van de reiniging
 • ISO 15883-6
  Desinfecterende wasmachines - Deel 6: Eisen en beproevingen voor desinfecterende wasmachines met thermische desinfectie voor niet invasief, niet kritieke medische hulpmiddelen en uitrusting
 • ISO 15883-7
  Desinfecterende wasmachines - Deel 7: Eisen en beproevingen voor desinfecterende wasmachines met chemische desinfectering voor niet invasief, niet kritieke medische hittelabiele hulpmiddelen en uitrusting
 • EN 16442
  Gecontroleerde omgeving opbergkast voor gedesinfecteerde temperatuurgevoelige endoscopen
 • ISO/TS 16775
  Verpakkingsmateriaal ten behoeve van steriele medische hulpmiddelen die gesteriliseerd worden in de verpakking - Richtlijn betreffende de toepassing van ISO 11607-1 en ISO 11607-2
 • ISO 17664
  Sterilisatie van medische hulpmiddelen - Informatie te verstrekken door de fabrikant voor de terugwinning van opnieuw te steriliseren medische hulpmiddelen
 • ISO 17664-1
 • ISO 17665-1
  Sterilisatie van producten voor de gezondheidszorg - Stoom - Deel 1: Eisen voor de ontwikkeling, validatie en routine controle van een sterilisatieproces voor medische hulpmiddelen
 • ISO/TS 17665-2
  Sterilisatie van producten voor de gezondheidszorg - Deel 2: Richtlijn voor de toepassing van ISO 17665-1
 • ISO/TS 17665-3
  Sterilisatie van producten voor de gezondheidszorg - Deel 3: Richtlijn voor het benoemen van een medisch hulpmiddel aan een productfamilie en bewerkingsklasse voor stoomsterilisatie
 • ISO 18472
  Sterilisatie van producten voor de gezondheidszorg - Biologische en chemische indicatoren - Beproevingsuitrusting
 • ISO/TR 20416
 • ISO 20417
  Medische hulpmiddelen - Door de fabrikant te verstrekken informatie
 • ISO 20857
  Sterilisatie van producten voor de gezondheidszorg - Droogwarmte - Eisen voor de ontwikkeling, validatie en routine controle van een industriele sterilisatie voor medische hulpmiddelen
 • ISO 22441
 • ISO 25424
  Sterilisatie van medische hulpmiddelen - Lage temperatuurstoom en formaldehyde - Eisen voor ontwikkeling, validatie en routinecontrole van een sterilisatieproces voor medische hulpmiddelen

v.a. € 1066 p.j.

1-2 gebruikers

Vragen?

Wij helpen u graag.

Waarom NEN Connect?

 • Altijd de meest actuele norm

 • Altijd bij de hand via desktop of mobiel

 • Vervallen normen blijven beschikbaar