Standaardpakket voor Steriliseren & Steriliteit

Ter ondersteuning van de Europese regelgeving is in de afgelopen jaren hard gewerkt aan de totstandkoming van normen voor sterilisatie. Deze normen zijn te beschouwen als de Europese 'Richtlijnen steriliseren en steriliteit'.

Voor wie?

Zorginstellingen, Centrale sterilisatieafdelingen, Ziekenhuishygiënisten, Ziekenhuisapothekers, Deskundigen SMH, Farmaceutische industrie, Producenten van medische apparatuur

Verrijkt met NEN Connect modules

Alle standaardpakketten van NEN Connect zijn verrijkt met modules. Met de modules bespaart u tijd en kosten. Zo kunt u nog slimmer met normen werken.


Dit pakket bevat circa 128 normen / publicaties

Inclusief alle actuele en ingetrokken versies.

 • NEN-StSt B9230
  Ultrasoonreinigingsbaden
 • NEN-StSt R6111
  Validatie van heteluchtsterilisatieprocessen
 • NEN-StSt B0100
  Inleiding
 • ISO 15883-6
  Desinfecterende wasmachines - Deel 6: Eisen en beproevingen voor desinfecterende wasmachines met thermische desinfectie voor niet invasief, niet kritieke medische hulpmiddelen en uitrusting
 • NEN-StSt B1000
  Basisinformatie Sterilisatie door verhitting
 • NEN-StSt R3252
  Sterilisatieverpakkingen voor hergebruik: Flexibele verpakkingen ten behoeve van stoomsterilisatie, voor specifieke toepassingen
 • NEN-StSt R6201
  Toepassing van indicatoren bij sterilisatieprocessen
 • NEN-StSt B2200
  Formaldehyde
 • NEN-StSt R8153
  Onderhoud en controlemetingen aan kleine stoomsterilisatoren in de extramurale gezondheidszorg
 • ISO 15883-3
  Desinfecterende wasmachines - Deel 3: Eisen en beproevingen voor desinfecterende wasmachines voor containers bestemd voor menselijke uitwerpselen
 • ISO 11138-2
  Sterilisatie van producten voor de gezondheidszorg - Biologische indicatoren - Deel 2: Biologische indicatoren voor ethyleenoxide sterilisatieprocessen
 • NEN-StSt R6123
  Validatie van aëratiekasten
 • ISO 11140-4
  Sterilisatie van producten voor de gezondheidszorg - Chemische indicatoren - Deel 4: Indicatoren van klasse 2 als een alternatief voor de Bowie en Dick-proef voor de bepaling van de penetratie van stoom
 • NEN-StSt B4500
  Aseptisch produceren
 • NEN-StSt B9100
  Basisinformatie reiniging en desinfectie van medische hulpmiddelen
 • NEN-StSt R8152
  Aanschaf en onderhoud van apparatuur voor de reiniging en desinfectie van flexibele endoscopen
 • EN 868-7
  Verpakkingsmateriaal voor te steriliseren medische hulpmiddelen - Deel 7: Papier met een klevende laag voor lage temperatuur sterilisatieprocessen - Eisen en beproevingsmethoden
 • ISO 15883-4
  Desinfecterende wasmachines - Deel 4: Eisen en beproevingen voor desinfecterende wasmachines met chemische desinfectering voor temperatuurgevoelige endoscopen
 • EN 868-8
  Verpakkingsmateriaal voor te steriliseren medische hulpmiddelen - Deel 8: Voor meermalig gebruik geschikte sterilisatiecontainers voor stoomsterilisatoren volgens EN 285 - Eisen en beproevingsmethoden
 • ISO 18472
  Sterilisatie van producten voor de gezondheidszorg - Biologische en chemische indicatoren - Beproevingsuitrusting
 • NEN-StSt B8100
  Het dossier van een gesteriliseerd medisch hulpmiddel
 • EN 868-9
  Verpakkingsmateriaal en -systemen voor te steriliseren medische hulpmiddelen - Deel 9: Niet beklede, niet-geweven stoffen van polyolefinen - Eisen en beproevingsmethoden
 • NEN-StSt B4000
  Sterilisatie van vloeistoffen door middel van membraanfiltratie
 • NEN-StSt B7100
  De problematiek rond hersterilisatie en hergebruik van gesteriliseerde medische hulpmiddelen bestemd voor eenmalig gebruik
 • ISO 11137-3
  Sterilisatie van producten voor de gezondheidszorg - Radiatie - Deel 3: Oriëntatie op dosimetrische aspecten van de ontwikkeling, validatie en routinecontrole
 • NEN-StSt R4101
  Kwaliteit van aan apparatuur toe te voeren water
 • NEN-StSt D8101
  Aanschaf en onderhoud van stoomsterilisatoren ten behoeve van sterilisatie van medische hulpmiddelen
 • NEN-StSt R4121
  Procesvoering bij ethyleenoxidesterilisatie
 • EN 868-5
  Verpakkingsmateriaal voor te steriliseren medische hulpmiddelen - Deel 5: Af te sluiten zakken en spoelen van poreus materiaal en plastic film constructie - Eisen en beproevingsmethoden
 • NEN-StSt B6100
  Sterilisatiecontrolemiddelen
 • ISO 15883-2
  Desinfecterende wasmachines - Deel 2: Eisen en beproevingen voor desinfecterende wasmachines die chirurgische instrumenten, anesthesie-apparatuur, schalen, glaswerk etc. thermisch desinfecteren
 • NEN-StSt B0115
  Het steriliseren van laboratoriummaterialen en voedingsbodems
 • EN 867-5
  Niet-biologische indicatoren voor toepassing in sterilisatoren - Deel 5: Specificaties voor indicatorsystemen en proefstukken voor de prestatiebeproeving van kleine sterilisatoren van type B en type S
 • ISO 14971
  Medische hulpmiddelen - Toepassing van risicomanagement voor medische hulpmiddelen
 • ISO/TS 17665-2
  Sterilisatie van producten voor de gezondheidszorg - Deel 2: Richtlijn voor de toepassing van ISO 17665-1
 • NEN-StSt R3130
  Richtlijn decontaminatie-apparatuur ziekenhuisafval (VROM)
 • ISO 15883-5
  Desinfecterende wasmachines - Deel 5: Testbevuilingen en testmethoden voor het aantonen van de effectiviteit van de reiniging
 • NEN-StSt B6210
  De nauwkeurigheid van meetsystemen
 • EN 868-3
  Verpakkingsmateriaal voor te steriliseren medische hulpmiddelen - Deel 3: Papier voor gebruik bij vervaardiging van papieren zakken (zoals beschreven in EN 868-4) en voor de vervaardiging van laminaatzakken en laminaat op rol (zoals beschreven in EN 868-5) - Eisen en beproevingsmethoden
 • ISO 13408-6
  Aseptische verwerking van producten in de gezondheidszorg - Deel 6: Isolatiesystemen
 • NEN-StSt R5301
  Houdbaarheid van gesteriliseerde medische hulpmiddelen in instellingen
 • NEN-StSt R8154
  Onderhoud en controlemetingen aan wasmachines voor instrumenten in de tandartspraktijk
 • ISO 11138-1
  Sterilisatie van producten voor de gezondheidszorg - Biologische indicatoren - Deel 1: Algemene eisen
 • ISO 13408-3
  Aseptische verwerking van producten in de gezondheidszorg - Deel 3: Lyophilisatie
 • NEN-StSt B6300
  Residuen
 • NEN-StSt B5100
  Opslag
 • ISO 17664
  Sterilisatie van medische hulpmiddelen - Informatie te verstrekken door de fabrikant voor de terugwinning van opnieuw te steriliseren medische hulpmiddelen
 • NEN-StSt R6107
  Validatie van stoom/watersterilisatieprocessen voor waterige vloeistoffen in gesloten containers
 • ISO 11137-1
  Sterilisatie van producten voor de gezondheidszorg - Radiatie - Deel 1: Eisen voor de ontwikkeling, validatie en routine controle van een sterilisatieproces voor medische hulpmiddelen - Amendment 2: Revisie 4.3.4 en 11.2
 • NEN-StSt B9210
  Het reinigen van instrumentarium
 • ISO 11137-2
  Sterilisatie van producten voor de gezondheidszorg  - Radiatie - Deel 2: Vaststellen van de sterilisatiedosering
 • ISO 11737-2
  Sterilisatie van medische apparatuur - Microbiologische methoden - Deel 2: Steriliteitsproeven uitgevoerd bij de definitie, validatie en onderhoud van een steriliteitsproces
 • NEN-StSt B2300
  Lage-temperatuurstoom en formaldehyde
 • ISO 15223-1
  Medische hulpmiddelen - Symbolen voor het gebruik met medische hulpmiddeletiketten, etikettering (labelling) en informatievoorziening - Deel 1: Algemene eisen
 • ISO 13408-7
  Aseptische verwerking van producten in de gezondheidszorg - Deel 7: Alternatieve processen voor atypische medische apparatuur en combinatieproducten
 • NEN-StSt R3251
  Sterilisatieverpakkingen voor hergebruik: Flexibele verpakkingen ten behoeve van stoomsterilisatie
 • NEN-StSt B7200
  Het terugroepen van steriele medische hulpmiddelen
 • NEN-StSt R6122
  Controle op primaire technische gebreken bij gassterilisatoren voor medische hulpmiddelen
 • ISO 11139
  Sterilisatie van producten voor de gezondheidszorg - Woordenlijst - Termen die worden gebruikt bij sterilisatie en aanverwante apparatuur en processtandaarden
 • EN 14180
  Sterilisatoren voor medische doeleinden - Formaldehyde sterilisatoren met gebruik van lage-temperatuurstoom - Eisen en beproeving
 • NEN-StSt R3280
  Aanschaf en toepassing van sealapparatuur voor het sluiten van papieren zakken en laminaatzakken
 • EN 868-2
  Verpakkingsmateriaal voor te steriliseren medische hulpmiddelen - Deel 2: Vellen verpakkingsmateriaal voor sterilisatie - Eisen en beproevingsmethoden
 • EN 868-4
  Verpakkingsmateriaal voor te steriliseren medische hulpmiddelen - Deel 4: Papieren zakken - Eisen en beproevingsmethoden
 • ISO 11138-3
  Sterilisatie van producten voor de gezondheidszorg - Biologische indicatoren - Deel 3: Biologische indicatoren voor stoomsterilisatieprocessen
 • ISO 10993-7
  Biologische evaluatie van medische hulpmiddelen - Deel 7: Ethyleenoxidesterilisatie-residuen
 • NEN-StSt R6121
  Validatie van ethyleenoxidesterilisatieprocessen
 • ISO 15883-7
  Desinfecterende wasmachines - Deel 7: Eisen en beproevingen voor desinfecterende wasmachines met chemische desinfectering voor niet invasief, niet kritieke medische hittelabiele hulpmiddelen en uitrusting
 • NEN-StSt R8111
  Aanschaf en onderhoud van heteluchtsterilisatoren
 • NEN-StSt R6112
  Controle op primaire technische gebreken bij heteluchtsterilisatoren
 • NEN-StSt B8200
  Technisch logboek
 • ISO 14160
  Sterilisatie van medische hulpmiddelen - Vloeibare chemische sterilisatiemiddelen voor medische hulpmiddelen voor eenmalig gebruik die dierlijke weefsels en afgeleiden ervan bevatten - Eisen voor karakterisering, ontwikkeling, validatie en routine controle van een sterilisatieproces voor medische hulpmiddelen
 • ISO/TS 17665-3
  Sterilisatie van producten voor de gezondheidszorg - Deel 3: Richtlijn voor het benoemen van een medisch hulpmiddel aan een productfamilie en bewerkingsklasse voor stoomsterilisatie
 • ISO 11607-2
  Verpakkingsmateriaal ten behoeve van steriele medische hulpmiddelen die gesteriliseerd worden in de verpakking - Deel 2: Eisen voor vorming, afdichtingen assemblageprocessen 
 • NEN-StSt R6181
  Validatie van wasprocessen voor textiel
 • NEN-StSt B3000
  Sterilisatie door middel van doorstraling
 • ISO 11138-7
  Sterilisatie van producten voor de gezondheidszorg - Biologische indicatoren- Deel 7- Leidraad voor de keuze, het gebruik en de interpretatie van resultaten
 • NEN-StSt R6151
  De initiële en hervalidatie van desinfecterende wasmachines voor chirurgische instrumenten
 • NEN-StSt R5340
  Opslag van steriele medische hulpmiddelen
 • NEN-StSt B6110
  Parametric release van gesteriliseerde producten
 • ISO 11138-5
  Sterilisatie van producten voor de gezondheidszorg - Biologische indicatoren - Deel 5: Biologische indicatoren voor lage-temperatuurstoom en formaldehyde sterilisatieprocessen
 • EN 868-10
  Verpakkingsmateriaal voor te steriliseren medische hulpmiddelen - Deel 10 - Voorgelijmde, niet-geweven stoffen van polyolefinen - Eisen en beproevingsmethoden
 • NEN-StSt R8151
  Aanschaf en onderhoud van instrumentenwasmachines ten behoeve van reiniging en/of desinfectie van medische hulpmiddelen
 • ISO 15882
  Sterilisatie van producten voor de gezondheidszorg - Chemische indicatoren - Richtlijnen voor de selectie, het gebruik en de interpretatie van resultaten
 • ISO 11138-4
  Sterilisatie van producten voor de gezondheidszorg - Biologische indicatoren - Deel 4: Biologische indicatoren voor hete-lucht sterilisatieprocessen
 • NEN-StSt R3270
  Dustcovers
 • ISO 13408-5
  Aseptische verwerking van producten in de gezondheidszorg - Deel 5: Plaatselijke sterilisatie
 • NEN-StSt R3290
  Sterilisatietape
 • ISO 15883-1
  Desinfecterende wasmachines - Deel 1: Algemene eisen, termen en definities en beproevingen
 • EN 1041
  Informatie die door de fabrikant bij medische hulpmiddelen wordt geleverd
 • NEN-StSt R7210
  Beoordeling en verwerking van tijd-, temperatuur- en drukregistratie
 • EN 1422
  Sterilisatoren voor medische doeleinden - Ethyleenoxidesterilisatoren - Eisen en beproevingsmethoden
 • ISO 13408-4
  Aseptisch verwerken van producten in de gezondheidszorg - Deel 4: Clean-in-place technologieën
 • NEN-StSt R5401
  Ontvangst, Transport en opslag van steriele medische hulpmiddelen binnen zorginstelllingen
 • ISO 11135
  Sterilisatie van producten in de gezondheidszorg - Eisen voor de ontwikkeling, validatie en besturingscontrole van een sterilisatieproces voor medische hulpmiddelen
 • ISO/TS 16775
  Verpakkingsmateriaal ten behoeve van steriele medische hulpmiddelen die gesteriliseerd worden in de verpakking - Richtlijn betreffende de toepassing van ISO 11607-1 en ISO 11607-2
 • NEN-StSt R3120
  Gebruik van instrumentenwasmachines (batch wasmachines)
 • EN 285
  Sterilisatie - Stoomsterilisatoren - Grote sterilisatoren
 • NEN-StSt B6400
  Het aansluiten van apparatuur op de drinkwaterleiding
 • NEN-StSt R4102
  Kwaliteit van water voor reiniging, desinfectie en sterilisatie van medische hulpmiddelen
 • ISO 11737-1
  Sterilisatie van medische hulpmiddelen - Microbiologische methodes - Deel 1: Bepaling van de populatie van micro-organismen op producten
 • NEN-StSt R6103
  Validatie stoomsterilisatieprocessen
 • ISO 13408-2
  Aseptisch verwerken van producten in de gezondheidszorg - Deel 2: Filtering
 • ISO 13485
  Medische hulpmiddelen - Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen voor reguleringsdoeleinden
 • ISO 11607-1
  Verpakkingsmateriaal ten behoeve van steriele medische hulpmiddelen die gesteriliseerd worden in de verpakking - Deel 1: Materiaaleisen, steriele barriëresystemen en verpakkingssystemen
 • NEN-StSt B2100
  Ethyleenoxide
 • EN 556-2
  Sterilisatie van medische hulpmiddelen - Eisen voor medische hulpmiddelen die als "steriel" moeten worden gemerkt - Deel 2: Eisen voor aseptisch behandelde medische hulpmiddelen
 • EN 13060
  Kleine stoomsterilisatoren
 • NEN-StSt B9000
  Desinfectie
 • NEN-StSt R3310
  Het beladen en ontladen van een sterilisator
 • EN 16442
  Gecontroleerde omgeving opbergkast voor gedesinfecteerde temperatuurgevoelige endoscopen
 • NEN-StSt R5501
  Hersterilisatie medische hulpmiddelen voor eenmalig gebruik
 • NEN-StSt R8122
  Aanschaf van een aëratiekast
 • ISO 13408-1
  Aseptisch verwerken van producten in de gezondheidszorg - Deel 1: Algemene eisen
 • ISO 25424
  Sterilisatie van medische hulpmiddelen - Lage temperatuurstoom en formaldehyde - Eisen voor ontwikkeling, validatie en routinecontrole van een sterilisatieproces voor medische hulpmiddelen
 • ISO 11140-5
  Sterilisatie van producten voor de gezondheidszorg - Chemische indicatoren - Deel 5: Indicatoren van klasse 2 voor Bowie en Dick-proefvellen en proefpakken voor luchtverwijderingsproeven
 • NEN-StSt B5000
  Verpakkingsmiddelen ten behoeve van sterilisatie
 • EN 868-6
  Verpakkingsmateriaal voor te steriliseren medische hulpmiddelen - Deel 6: Papier voor lage temperatuur sterilisatieprocessen- Eisen en beproevingsmethoden
 • NEN-StSt R3210
  Verpakken van te steriliseren medische hulpmiddelen in instellingen en sterilisatiebedrijven
 • ISO 14937
  Sterilisatie van producten voor de gezondheidszorg - Algemene eisen voor de karakterisering van sterilisatiestoffen en ontwikkeling, validatie en routinecontrole van een sterilisatieproces voor medische hulpmiddelen
 • ISO 17665-1
  Sterilisatie van producten voor de gezondheidszorg - Stoom - Deel 1: Eisen voor de ontwikkeling, validatie en routine controle van een sterilisatieproces voor medische hulpmiddelen
 • NEN-StSt R8103
  Aanschaf en onderhoud van sterilisatoren ten behoeve van sterilisatie van waterige vloeistoffen in gesloten containers
 • ISO 11140-3
  Sterilisatie van producten voor de gezondheidszorg - Chemische indicatoren - Deel 3: Indicatoren van klasse 2 voor de Bowie en Dick-stoompenetratie proef
 • ISO 11140-1
  Sterilisatie van producten voor de gezondheidszorg - Chemische indicatoren - Deel 1: Algemene eisen
 • NEN-StSt R8132
  Aanschaf en onderhoud van apparatuur voor de reiniging en desinfectie van bedpannen en urinaals (bedpanspoelers)
 • NEN-StSt R3401
  De routing van te steriliseren medische hulpmiddelen in de sterilisatieafdelingen van instellingen
 • EN 556-1
  Sterilisatie van medische hulpmiddelen - Eisen voor medische hulpmiddelen die als "steriel" moeten worden gemerkt - Deel 1: Eisen voor de eindverpakking van medische hulpmiddelen
 • NEN-StSt R8221
  Veiligheidsmaatregelen bij ethyleenoxidesterilisatie
 • ISO 20857
  Sterilisatie van producten voor de gezondheidszorg - Droogwarmte - Eisen voor de ontwikkeling, validatie en routine controle van een industriele sterilisatie voor medische hulpmiddelen

v.a. € 929 p.j.

1-2 gebruikers

Vragen?

Wij helpen u graag.

Waarom NEN Connect?

 • Altijd de meest actuele norm

 • Altijd bij de hand via desktop of mobiel

 • Vervallen normen blijven beschikbaar