Standaardpakket voor Steriliseren & Steriliteit

Ter ondersteuning van de Europese regelgeving is in de afgelopen jaren hard gewerkt aan de totstandkoming van normen voor sterilisatie. Deze normen zijn te beschouwen als de Europese 'Richtlijnen steriliseren en steriliteit'.

Voor wie?

Zorginstellingen, Centrale sterilisatieafdelingen, Ziekenhuishygiënisten, Ziekenhuisapothekers, Deskundigen SMH, Farmaceutische industrie, Producenten van medische apparatuur


Dit pakket bevat circa 140 normen / publicaties

 • NEN-EN 867-5:2001 en
  Niet-biologische indicatoren voor toepassing in sterilisatoren - Deel 5: Specificaties voor indicatorsystemen en proefstukken voor de prestatiebeproeving van kleine sterilisatoren van type B en type S
 • NEN-EN 556-1:2001 en
  Sterilisatie van medische hulpmiddelen - Eisen voor medische hulpmiddelen die als "steriel" moeten worden gemerkt - Deel 1: Eisen voor de eindverpakking van medische hulpmiddelen
 • NPR-CEN-ISO/TS 15883-5:2005 en
  Desinfecterende wasmachines - Deel 5: Testbevuilingen en testmethoden voor het aantonen van de effectiviteit van de reiniging
 • NEN-EN-ISO 17665-1:2006 en
  Sterilisatie van producten voor de gezondheidszorg - Stoom - Deel 1: Eisen voor de ontwikkeling, validatie en routine controle van een sterilisatieproces voor medische hulpmiddelen
 • NEN-EN 556-1:2001/C1:2006 en;fr;de
  Sterilisatie van medische hulpmiddelen - Eisen voor medische hulpmiddelen die als "steriel" moeten worden gemerkt - Deel 1: Eisen voor de eindverpakking van medische hulpmiddelen
 • NEN-EN-ISO 11140-4:2007 en
  Sterilisatie van producten voor de gezondheidszorg - Chemische indicatoren - Deel 4: Indicatoren van klasse 2 als een alternatief voor de Bowie en Dick-proef voor de bepaling van de penetratie van stoom
 • NEN-ISO 11140-5:2007 en
  Sterilisatie van producten voor de gezondheidszorg - Chemische indicatoren - Deel 5: Indicatoren van klasse 2 voor Bowie en Dick-proefvellen en proefpakken voor luchtverwijderingsproeven
 • NEN-EN-ISO 15882:2008 en
  Sterilisatie van producten voor de gezondheidszorg - Chemische indicatoren - Richtlijnen voor de selectie, het gebruik en de interpretatie van resultaten
 • NEN-EN-ISO 10993-7:2008 en
  Biologische evaluatie van medische hulpmiddelen - Deel 7: Ethyleenoxidesterilisatie-residuen
 • NPR-CEN-ISO/TS 17665-2:2009 en
  Sterilisatie van producten voor de gezondheidszorg - Deel 2: Richtlijn voor de toepassing van ISO 17665-1
 • NEN-EN-ISO 11140-3:2009 en
  Sterilisatie van producten voor de gezondheidszorg - Chemische indicatoren - Deel 3: Indicatoren van klasse 2 voor de Bowie en Dick-stoompenetratie proef
 • NEN-EN-ISO 15883-1:2009 en
  Desinfecterende wasmachines - Deel 1: Algemene eisen, termen en definities en beproevingen
 • NEN-EN-ISO 15883-2:2009 en
  Desinfecterende wasmachines - Deel 2: Eisen en beproevingen voor desinfecterende wasmachines die chirurgische instrumenten, anesthesie-apparatuur, schalen, glaswerk etc. thermisch desinfecteren
 • NEN-EN-ISO 15883-3:2009 en
  Desinfecterende wasmachines - Deel 3: Eisen en beproevingen voor desinfecterende wasmachines voor containers bestemd voor menselijke uitwerpselen
 • NEN-EN-ISO 14937:2009 en
  Sterilisatie van producten voor de gezondheidszorg - Algemene eisen voor karakterisering van sterilisatiestoffen en ontwikkeling, validatie en routinecontrole van een sterilisatieproces
 • NEN-EN-ISO 10993-7:2008/C1:2009 en
  Biologische evaluatie van medische hulpmiddelen - Deel 7: Ethyleenoxidesterilisatie-residuen
 • NEN-EN-ISO 15883-1:2009 nl
  Desinfecterende wasmachines - Deel 1: Algemene eisen, termen en definities en beproevingen
 • NEN-EN-ISO 11737-2:2009 en
  Sterilisatie van medische apparatuur - Microbiologische methoden - Deel 2: Steriliteitsproeven uitgevoerd bij de definitie, validatie en onderhoud van een steriliteitsproces
 • NEN-EN-ISO 13408-4:2011 en
  Aseptisch verwerken van producten in de gezondheidszorg - Deel 4: Clean-in-place technologieën
 • NEN-EN-ISO 13408-3:2011 en
  Aseptische verwerking van producten in de gezondheidszorg - Deel 3: Lyophilisatie
 • NEN-EN-ISO 13408-5:2011 en
  Aseptische verwerking van producten in de gezondheidszorg - Deel 5: Plaatselijke sterilisatie
 • NEN-EN-ISO 13408-6:2011 en
  Aseptische verwerking van producten in de gezondheidszorg - Deel 6: Isolatiesystemen
 • NEN-EN-ISO 14160:2011 en
  Sterilisatie van medische hulpmiddelen - Vloeibare chemische sterilisatiemiddelen voor medische hulpmiddelen voor eenmalig gebruik die dierlijke weefsels en afgeleiden ervan bevatten - Eisen voor karakterisering, ontwikkeling, validatie en routine controle van een sterilisatieproces voor medische hulpmiddelen
 • NEN-EN-ISO 13408-6:2011/A1:2013 en
  Aseptische verwerking van producten in de gezondheidszorg - Deel 6: Isolatiesystemen
 • NEN-EN-ISO 20857:2013 en
  Sterilisatie van producten voor de gezondheidszorg - Droogwarmte - Eisen voor de ontwikkeling, validatie en routine controle van een industriele sterilisatie voor medische hulpmiddelen
 • NEN-EN 1041:2008+A1:2013 en
  Informatie die door de fabrikant bij medische hulpmiddelen wordt geleverd
 • NPR-ISO/TS 17665-3:2014 en
  Sterilisatie van producten voor de gezondheidszorg - Deel 3: Richtlijn voor het benoemen van een medisch hulpmiddel aan een productfamilie en bewerkingsklasse voor stoomsterilisatie
 • NEN-EN 1422:2014 en
  Sterilisatoren voor medische doeleinden - Ethyleenoxidesterilisatoren - Eisen en beproevingsmethoden
 • NPR-CEN-ISO/TS 16775:2014 en
  Verpakkingsmateriaal ten behoeve van steriele medische hulpmiddelen die gesteriliseerd worden in de verpakking - Richtlijn betreffende de toepassing van ISO 11607-1 en ISO 11607-2
 • NEN-EN 14180:2014 en
  Sterilisatoren voor medische doeleinden - Formaldehyde sterilisatoren met gebruik van lage-temperatuurstoom - Eisen en beproeving
 • NEN-EN-ISO 11135:2014 en
  Sterilisatie van producten in de gezondheidszorg - Ethyleen-oxide - Eisen voor de ontwikkeling, validatie en besturingscontrole van een sterilisatieproces voor medische hulpmiddelen
 • NEN-EN-ISO 15883-1:2009/A1:2014 en
  Desinfecterende wasmachines - Deel 1: Algemene eisen, termen en definities en beproevingen
 • NEN-EN-ISO 11140-1:2014 en
  Sterilisatie van producten voor de gezondheidszorg - Chemische indicatoren - Deel 1: Algemene eisen
 • NEN-EN 16442:2015 en
  Gecontroleerde omgeving opbergkast voor gedesinfecteerde temperatuurgevoelige endoscopen
 • NEN-EN-ISO 11137-1:2015 en
  Sterilisatie van producten voor de gezondheidszorg - Radiatie - Deel 1: Eisen voor de ontwikkeling, validatie en routinecontrole van een sterilisatieproces voor medische hulpmiddelen
 • NEN-EN-ISO 13408-1:2015 en
  Aseptisch verwerken van producten in de gezondheidszorg - Deel 1: Algemene eisen
 • NEN-EN-ISO 11137-2:2015 en
  Sterilisatie van producten voor de gezondheidszorg  - Radiatie - Deel 2: Vaststellen van de sterilisatiedosering
 • NEN-EN-ISO 13408-7:2015 en
  Aseptische verwerking van producten in de gezondheidszorg - Deel 7: Alternatieve processen voor atypische medische apparatuur en combinatieproducten
 • NEN-EN-ISO 15883-6:2015 en
  Desinfecterende wasmachines - Deel 6: Eisen en beproevingen voor desinfecterende wasmachines met thermische desinfectie voor niet invasief, niet kritieke medische hulpmiddelen en uitrusting
 • NEN-EN 556-2:2015 en
  Sterilisatie van medische hulpmiddelen - Eisen voor medische hulpmiddelen die als "steriel" moeten worden gemerkt - Deel 2: Eisen voor aseptisch behandelde medische hulpmiddelen
 • NEN-EN 285:2016 en
  Sterilisatie - Stoomsterilisatoren - Grote sterilisatoren
 • NEN-EN-ISO 13485:2016 en
  Medische hulpmiddelen - Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen voor reguleringsdoeleinden
 • NEN-EN-ISO 15883-7:2016 en
  Desinfecterende wasmachines - Deel 7: Eisen en beproevingen voor desinfecterende wasmachines met chemische desinfectering voor niet invasief, niet kritieke medische hittelabiele hulpmiddelen en uitrusting
 • NEN-EN-ISO 13485:2016 nl
  Medische hulpmiddelen - Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen voor reguleringsdoeleinden
 • B2200:2009 nl
  Formaldehyde
 • B9210:1995 nl
  Het reinigen van instrumentarium
 • R5501:2010 nl
  Hersterilisatie medische hulpmiddelen voor eenmalig gebruik
 • R8221:1990 nl
  Veiligheidsmaatregelen bij ethyleenoxidesterilisatie
 • B9000:1993 nl
  Desinfectie
 • R8151:1993 nl
  Aanschaf en onderhoud van instrumentenwasmachines ten behoeve van reiniging en/of desinfectie van medische hulpmiddelen
 • R3130:2009 nl
  Richtlijn decontaminatie-apparatuur ziekenhuisafval (VROM)
 • B6300:1992 nl
  Residuen
 • B6400:1995 nl
  Het aansluiten van apparatuur op de drinkwaterleiding
 • B9100:2015 nl
  Basisinformatie reiniging en desinfectie van medische hulpmiddelen
 • B6100:2011 nl
  Sterilisatiecontrolemiddelen
 • R7210:2011 nl
  Beoordeling en verwerking van tijd-, temperatuur- en drukregistratie
 • R8152:1997 nl
  Aanschaf en onderhoud van apparatuur voor de reiniging en desinfectie van flexibele endoscopen
 • R3401:1993 nl
  De routing van te steriliseren medische hulpmiddelen in de sterilisatieafdelingen van instellingen
 • R3280:2016 nl
  Aanschaf en toepassing van sealapparatuur voor het sluiten van papieren zakken en laminaatzakken
 • B7200:2010 nl
  Het terugroepen van steriele medische hulpmiddelen
 • R3210:2008 nl
  Verpakken van te steriliseren medische hulpmiddelen in instellingen en sterilisatiebedrijven
 • R3252:1997 nl
  Sterilisatieverpakkingen voor hergebruik: Flexibele verpakkingen ten behoeve van stoomsterilisatie, voor specifieke toepassingen
 • R5340:2011 nl
  Opslag van steriele medische hulpmiddelen
 • R8153:2010 nl
  Onderhoud en controlemetingen aan kleine stoomsterilisatoren in de extramurale gezondheidszorg
 • B5000:2010 nl
  Verpakkingsmiddelen ten behoeve van sterilisatie
 • R3270:2002 nl
  Dustcovers
 • R8154:2013 nl
  Onderhoud en controlemetingen aan wasmachines voor instrumenten in de tandartspraktijk
 • R3251:1997 nl
  Sterilisatieverpakkingen voor hergebruik: Flexibele verpakkingen ten behoeve van stoomsterilisatie
 • R6112:1991 nl
  Controle op primaire technische gebreken bij heteluchtsterilisatoren
 • R6123:1993 nl
  Validatie van aëratiekasten
 • R6151:2012 nl
  De initiële en hervalidatie van desinfecterende wasmachines voor chirurgische instrumenten
 • B4000:1985 nl
  Sterilisatie van vloeistoffen door middel van membraanfiltratie
 • R8132:1993 nl
  Aanschaf en onderhoud van apparatuur voor de reiniging en desinfectie van bedpannen en urinaals (bedpanspoelers)
 • B2100:2010 nl
  Ethyleenoxide
 • R6121:1989 nl
  Validatie van ethyleenoxidesterilisatieprocessen
 • B2300:2009 nl
  Lage-temperatuurstoom en formaldehyde
 • B9230:2006 nl
  Ultrasoonreinigingsbaden
 • R8111:1989 nl
  Aanschaf en onderhoud van heteluchtsterilisatoren
 • R3290:2010 nl
  Sterilisatietape
 • B8100:1990 nl
  Het dossier van een gesteriliseerd medisch hulpmiddel
 • R4101:1995 nl
  Kwaliteit van aan apparatuur toe te voeren water
 • B0115:1993 nl
  Het steriliseren van laboratoriummaterialen en voedingsbodems
 • R6111:1989 nl
  Validatie van heteluchtsterilisatieprocessen
 • R6201:2011 nl
  Toepassing van indicatoren bij sterilisatieprocessen
 • D8101:2009 nl
  Aanschaf en onderhoud van stoomsterilisatoren ten behoeve van sterilisatie van medische hulpmiddelen
 • B3000:2009 nl
  Sterilisatie door middel van doorstraling
 • R3120:1991 nl
  Gebruik van instrumentenwasmachines (batch wasmachines)
 • R8122:1991 nl
  Aanschaf van een aëratiekast
 • B6210:1991 nl
  De nauwkeurigheid van meetsystemen
 • B7100:2010 nl
  De problematiek rond hersterilisatie en hergebruik van gesteriliseerde medische hulpmiddelen bestemd voor eenmalig gebruik
 • B4500:1995 nl
  Aseptisch produceren
 • B5100:2010 nl
  Opslag
 • B8200:2009 nl
  Technisch logboek
 • R4121:1992 nl
  Procesvoering bij ethyleenoxidesterilisatie
 • R5301:2011 nl
  Houdbaarheid van gesteriliseerde medische hulpmiddelen in instellingen
 • R6107:1993 nl
  Validatie van stoom/watersterilisatieprocessen voor waterige vloeistoffen in gesloten containers
 • R8103:1994 nl
  Aanschaf en onderhoud van sterilisatoren ten behoeve van sterilisatie van waterige vloeistoffen in gesloten containers
 • B6110:2011 nl
  Parametric release van gesteriliseerde producten
 • R3310:2006 nl
  Het beladen en ontladen van een sterilisator
 • R6122:1991 nl
  Controle op primaire technische gebreken bij gassterilisatoren voor medische hulpmiddelen
 • R6181:1996 nl
  Validatie van wasprocessen voor textiel
 • NEN-EN-ISO 13485:2016/C11:2017 en
  Medische hulpmiddelen - Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen voor reguleringsdoeleinden
 • NEN-EN 868-4:2017 en
  Verpakkingsmateriaal voor te steriliseren medische hulpmiddelen - Deel 4: Papieren zakken - Eisen en beproevingsmethoden
 • NEN-EN 868-6:2017 en
  Verpakkingsmateriaal voor te steriliseren medische hulpmiddelen - Deel 6: Papier voor lage temperatuur sterilisatieprocessen- Eisen en beproevingsmethoden
 • NEN-EN 868-3:2017 en
  Verpakkingsmateriaal voor te steriliseren medische hulpmiddelen - Deel 3: Papier voor gebruik bij vervaardiging van papieren zakken (zoals beschreven in EN 868-4) en voor de vervaardiging van laminaatzakken en laminaat op rol (zoals beschreven in EN 868-5) - Eisen en beproevingsmethoden
 • NEN-EN 868-7:2017 en
  Verpakkingsmateriaal voor te steriliseren medische hulpmiddelen - Deel 7: Papier met een klevende laag voor lage temperatuur sterilisatieprocessen - Eisen en beproevingsmethoden
 • NEN-EN 868-2:2017 en
  Verpakkingsmateriaal voor te steriliseren medische hulpmiddelen - Deel 2: Vellen verpakkingsmateriaal voor sterilisatie - Eisen en beproevingsmethoden
 • NEN-EN-ISO 13485:2016/C11:2017 nl
  Medische hulpmiddelen - Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen voor reguleringsdoeleinden
 • NEN-EN-ISO 11138-5:2017 en
  Sterilisatie van producten voor de gezondheidszorg - Biologische indicatoren - Deel 5: Biologische indicatoren voor lage-temperatuurstoom en formaldehyde sterilisatieprocessen
 • NEN-EN-ISO 11138-1:2017 en
  Sterilisatie van producten voor de gezondheidszorg - Biologische indicatoren - Deel 1: Algemene eisen
 • NEN-EN-ISO 11138-2:2017 en
  Sterilisatie van producten voor de gezondheidszorg - Biologische indicatoren - Deel 2: Biologische indicatoren voor ethyleenoxide sterilisatieprocessen
 • NEN-EN-ISO 11138-4:2017 en
  Sterilisatie van producten voor de gezondheidszorg - Biologische indicatoren - Deel 4: Biologische indicatoren voor hete-lucht sterilisatieprocessen
 • NEN-EN-ISO 15223-1:2016(Cor. 2017-04) en
  Medische hulpmiddelen - Symbolen voor het gebruik met medische hulpmiddeletiketten, etikettering (labelling) en informatievoorziening - Deel 1: Algemene eisen
 • B0100:2011 nl
  Inleiding
 • B1000:2017 nl
  Basisinformatie Sterilisatie door verhitting
 • R4102:2017 nl
  Kwaliteit van water voor reiniging, desinfectie en sterilisatie van medische hulpmiddelen
 • NEN-EN-ISO 11137-3:2017 en
  Sterilisatie van producten voor de gezondheidszorg - Radiatie - Deel 3: Oriëntatie op dosimetrische aspecten van de ontwikkeling, validatie en routinecontrole
 • NEN-EN-ISO 17664:2018 en
  Sterilisatie van medische hulpmiddelen - Informatie te verstrekken door de fabrikant voor de terugwinning van opnieuw te steriliseren medische hulpmiddelen
 • NEN-EN-ISO 11138-3:2018 en
  Sterilisatie van producten voor de gezondheidszorg - Biologische indicatoren - Deel 3: Biologische indicatoren voor stoomsterilisatieprocessen
 • NEN-EN-ISO 11737-1:2018 en
  Sterilisatie van medische hulpmiddelen - Microbiologische methodes - Deel 1: Bepaling van de populatie van micro-organismen op producten
 • NEN-EN-ISO 13408-2:2018 en
  Aseptisch verwerken van producten in de gezondheidszorg - Deel 2: Filtering
 • NEN-EN-ISO 13485:2016/C12:2018 en
  Medische hulpmiddelen - Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen voor reguleringsdoeleinden
 • NEN-EN-ISO 11139:2018 en
  Sterilisatie van producten voor de gezondheidszorg - Woordenlijst - Termen die worden gebruikt bij sterilisatie en aanverwante apparatuur en processtandaarden
 • NEN-EN-ISO 18472:2018 en
  Sterilisatie van producten voor de gezondheidszorg - Biologische en chemische indicatoren - Beproevingsuitrusting
 • NEN-EN 285:2016/Ontw. A1:2018 en
  Sterilisatie - Stoomsterilisatoren - Grote sterilisatoren
 • NEN-EN 13060:2014+A1:2018 en
  Kleine stoomsterilisatoren
 • NEN-EN-ISO 15883-4:2019 en
  Desinfecterende wasmachines - Deel 4: Eisen en beproevingen voor desinfecterende wasmachines met chemische desinfectering voor temperatuurgevoelige endoscopen
 • NEN-EN 868-5:2019 en
  Verpakkingsmateriaal voor te steriliseren medische hulpmiddelen - Deel 5: Af te sluiten zakken en spoelen van poreus materiaal en plastic film constructie - Eisen en beproevingsmethoden
 • NEN-EN 868-8:2019 en
  Verpakkingsmateriaal voor te steriliseren medische hulpmiddelen - Deel 8: Voor meermalig gebruik geschikte sterilisatiecontainers voor stoomsterilisatoren volgens EN 285 - Eisen en beproevingsmethoden
 • NEN-EN 868-9:2019 en
  Verpakkingsmateriaal en -systemen voor te steriliseren medische hulpmiddelen - Deel 9: Niet beklede, niet-geweven stoffen van polyolefinen - Eisen en beproevingsmethoden
 • NEN-EN 868-10:2019 en
  Verpakkingsmateriaal voor te steriliseren medische hulpmiddelen - Deel 10 - Voorgelijmde, niet-geweven stoffen van polyolefinen - Eisen en beproevingsmethoden
 • NEN-EN-ISO 11138-7:2019 en
  Sterilisatie van producten voor de gezondheidszorg - Biologische indicatoren- Deel 7- Leidraad voor de keuze, het gebruik en de interpretatie van resultaten
 • R5401:2019 nl
  Ontvangst, Transport en opslag van steriele medische hulpmiddelen binnen zorginstelllingen
 • NEN-EN-ISO 25424:2019 en
  Sterilisatie van medische hulpmiddelen - Lage temperatuurstoom en formaldehyde - Eisen voor ontwikkeling, validatie en routinecontrole van een sterilisatieproces voor medische hulpmiddelen
 • NEN-EN-ISO 11135:2014/A1:2019 en
  Sterilisatie van producten in de gezondheidszorg - Eisen voor de ontwikkeling, validatie en besturingscontrole van een sterilisatieproces voor medische hulpmiddelen
 • NEN-EN-ISO 11137-1:2015/A2:2019 en
  Sterilisatie van producten voor de gezondheidszorg - Radiatie - Deel 1: Eisen voor de ontwikkeling, validatie en routine controle van een sterilisatieproces voor medische hulpmiddelen - Amendment 2: Revisie 4.3.4 en 11.2
 • NEN-EN-ISO 14971:2019 en
  Medische hulpmiddelen - Toepassing van risicomanagement voor medische hulpmiddelen
 • NEN-EN-ISO 11607-2:2020 en
  Verpakkingsmateriaal ten behoeve van steriele medische hulpmiddelen die gesteriliseerd worden in de verpakking - Deel 2: Eisen voor vorming, afdichtingen assemblageprocessen 
 • NEN-EN-ISO 11607-1:2020 en
  Verpakkingsmateriaal ten behoeve van steriele medische hulpmiddelen die gesteriliseerd worden in de verpakking - Deel 1: Materiaaleisen, steriele barriëresystemen en verpakkingssystemen
 • R6103:2020 nl
  Validatie stoomsterilisatieprocessen

v.a. € 811 p.j.

1-2 gebruikers

Vragen?

Wij helpen u graag.

Waarom NEN Connect?

 • Altijd de meest actuele norm

 • Altijd bij de hand via desktop of mobiel

 • Vervallen normen blijven beschikbaar