Standaardpakket voor Bouwbesluit - Brandveiligheid

Bij een onderwerp als brandveiligheid is het essentieel om op de hoogte te zijn van de laatste eisen en normen en hier tijdig op in te spelen. Het Bouwbesluit geeft in een aantal hoofdstukken specifieke eisen met betrekking tot brandveiligheid. Zo moet u rekening houden met ontvluchten, constructies, installaties, compartimentering en materiaalgebruik. Brandveiligheid is een complex onderwerp. Normen bieden u antwoord op de vraag: ‘Hoe kan ik voldoen aan de brandveiligheidseisen?’. Met het NEN Connect standaardpakket voor Bouwbesluit Brandveiligheid heeft u toegang tot de actuele brandveiligheidsnormen.

Voor wie?

Dit pakket is bedoeld voor brandveiligheidsadviseurs, brandveiligheidsexperts, architecten, adviesbureaus en bouwbedrijven.


Dit pakket bevat circa 42 normen / publicaties

Inclusief alle actuele en ingetrokken versies.

 • NEN 2654-2
  Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties - Deel 2: Ontruimingsalarminstallaties
 • NEN 8062
  Brandveiligheid van gebouwen - Methode voor het beoordelen van de brandveiligheid van rookgasafvoervoorzieningen van bestaande gebouwen
 • NEN 1413
  Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op bouwkundige tekeningen en in schema’s
 • CEN 1992-1-2
  Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand
 • NEN 2535
  Brandveiligheid van gebouwen - Brandmeldinstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen
 • NEN 6063
  Bepaling van het brandgevaarlijk zijn van daken
 • NEN 6089
  Bepaling van de opvang- en de doorstroomcapaciteit van een bouwwerk
 • NEN 1414-1
  PDF + Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op tekeningen en plattegronden - Deel 1: Ontruimingsplattegronden en bereikbaarheidskaarten
 • NEN 6075
  Bepaling van de weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimten
 • NEN 2559
  Onderhoud van draagbare blustoestellen
 • NEN 2575-4
  Brandveiligheid van gebouwen - Ontruimingsalarminstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen - Deel 4: Stilalarminstallatie, draadloos
 • NEN 8700
  Beoordeling van de constructieve veiligheid van een bestaand bouwwerk bij verbouw en afkeuren - Grondslagen
 • CEN 1995-1-2
  Eurocode 5: Ontwerp en berekening van houtconstructies - Deel 1-2: Algemeen - Ontwerp en berekening van constructies bij brand
 • NEN 6061
  Bepaling van de weerstand tegen het ontstaan van brand bij stookplaatsen
 • NEN 2575-5
  Brandveiligheid van gebouwen - Ontruimingsalarminstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen - Deel 5: Stilalarminstallatie met attentiepanelen
 • NEN 8701
  Beoordeling van de constructieve veiligheid van een bestaand bouwwerk bij verbouwen en afkeuren - Belastingen
 • NEN 2575-1
  Brandveiligheid van gebouwen - Ontruimingsalarminstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen - Deel 1: Algemeen
 • CEN 13501-1
  Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag
 • CEN 1994-1
  Eurocode 4 - Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies - Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand
 • NEN 3011
  Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte
 • CEN 1996-1-2
  Eurocode 6: Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk - Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand
 • CEN 1993-1-2
  Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand
 • CEN 1634-3
  Bepaling van de brandwerendheid en rookbeheersing van deuren, luiken, te openen ramen en hang- en sluitwerk - Deel 3: Beproeving van de weerstand tegen rookdoorgang van deuren en luiken
 • CEN 1991-1-2
  Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-2: Algemene belastingen - Belasting bij brand
 • NEN 6064
  Bepaling van de onbrandbaarheid van bouwmaterialen
 • NEN 1594
  Droge blusleidingen in en aan gebouwen
 • CEN 81-72
  Veiligheidsregels voor de vervaardiging en de installatie van liften - Speciale toepassingen voor personen- en personen-goederenliften - Deel 72: Brandweerliften
 • CEN 1994-1-2
  Eurocode 4: Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies - Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand
 • NEN 6062
  Bepaling van de brandveiligheid van rookgasafvoervoorzieningen - Algemeen
 • NEN 6068
  Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten
 • CEN 1366-8
  Bepaling van de brandwerendheid van installaties - Deel 8:Rookafvoerkanalen
 • NEN 2575-3
  Brandveiligheid van gebouwen - Ontruimingsalarminstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen - Deel 3: Luidalarminstallatie type B
 • NEN 6069
  Beproeving en klassering van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten
 • CEN 1838
  Toegepaste verlichtingstechniek - Noodverlichting
 • NEN 1775
  Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van vloeren
 • NEN 8112
  Bedrijfsnoodorganisatie en bedrijfshulpverlening
 • NEN 2575-2
  Brandveiligheid van gebouwen - Ontruimingsalarminstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen - Deel 2: Luidalarm -Ontruimingsalarminstallatie type A
 • NEN 2654-1
  Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties - Deel 1: Brandmeldinstallaties
 • NEN 2555
  Brandveiligheid van gebouwen - Rookmelders voor woonfuncties
 • NEN 2580
  Oppervlakten en inhouden van gebouwen - Termen, definities en bepalingsmethoden
 • NEN 6090
  Bepaling van de vuurbelasting
 • NEN 1991-1-1
  Nationale bijlage bij NEN-EN 1991-1-1+C1+C11: Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-1: Algemene belastingen - Volumieke gewichten, eigen gewicht en opgelegde belastingen voor gebouwen

v.a. € 943 p.j.

1-2 gebruikers

Vragen?

Wij helpen u graag.

Waarom NEN Connect?

 • Altijd de meest actuele norm

 • Altijd bij de hand via desktop of mobiel

 • Vervallen normen blijven beschikbaar