Standaardpakket voor Bouwbesluit - Brandveiligheid

Bij een onderwerp als brandveiligheid is het essentieel om op de hoogte te zijn van de laatste eisen en normen en hier tijdig op in te spelen. Het Bouwbesluit geeft in een aantal hoofdstukken specifieke eisen met betrekking tot brandveiligheid. Zo moet u rekening houden met ontvluchten, constructies, installaties, compartimentering en materiaalgebruik. Brandveiligheid is een complex onderwerp. Normen bieden u antwoord op de vraag: ‘Hoe kan ik voldoen aan de brandveiligheidseisen?’. Met het NEN Connect standaardpakket voor Bouwbesluit Brandveiligheid heeft u toegang tot de actuele brandveiligheidsnormen.

 • Dit standaardpakket is inclusief de bijbehorende Nationale Bijlages

Voor wie?

Dit pakket is bedoeld voor brandveiligheidsadviseurs, brandveiligheidsexperts, architecten, adviesbureaus en bouwbedrijven.

Verrijkt met NEN Connect modules

Alle standaardpakketten van NEN Connect zijn verrijkt met modules. Met de modules bespaart u tijd en kosten. Zo kunt u nog slimmer met normen werken.


Dit pakket bevat circa 51 normen / publicaties

Inclusief alle actuele en ingetrokken versies.

 • EN 81-72
  Veiligheidsregels voor de vervaardiging en de installatie van liften - Speciale toepassingen voor personen- en personen-goederenliften - Deel 72: Brandweerliften
 • EN 1366-8
  Bepaling van de brandwerendheid van installaties - Deel 8: Rookafvoerkanalen
 • NEN 1413
  Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op bouwkundige tekeningen en in schema’s
 • NEN 1414
  Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op ontruimings- en aanvalsplattegronden
 • NEN 1414-1
  PDF + Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op tekeningen en plattegronden - Deel 1: Ontruimingsplattegronden en bereikbaarheidskaarten
 • NEN 1594
  Droge blusleidingen in en aan gebouwen
 • EN 1634-3
  Bepaling van de brandwerendheid en rookbeheersing van deuren, luiken, te openen ramen en hang- en sluitwerk - Deel 3: Beproeving van de weerstand tegen rookdoorgang van deuren en luiken
 • NEN 1775
  Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van vloeren
 • EN 1838
  Toegepaste verlichtingstechniek - Noodverlichting
 • EN 1991-1-1
  Eurocode 1 - Belastingen op constructies - Deel 1-1: Specifieke gewichten van materialen, eigen gewicht van bouwwerken en gebruiksbelastingen en gebruiksbelastingen voor gebouwen
 • EN 1991-1-2
  Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-2: Algemene belastingen - Belasting bij brand
 • EN 1992-1-2
  Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand
 • EN 1993-1-2
  Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand
 • EN 1994-1-2
  Eurocode 4 - Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies - Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand
 • EN 1995-1-2
  Eurocode 5: Ontwerp en berekening van houtconstructies - Deel 1-2: Algemeen - Ontwerp en berekening van constructies bij brand
 • EN 1996-1-2
  Eurocode 6 - Ontwerp en berekening van metselwerkconstructies - Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand
 • NEN 2535
  Brandveiligheid van gebouwen - Brandmeldinstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen
 • NEN 2555
  Brandveiligheid van gebouwen - Rookmelders voor woonfuncties
 • NEN 2559
  Onderhoud van draagbare blustoestellen
 • NEN 2575
  Brandveiligheid van gebouwen - Ontruimingsalarminstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen
 • NEN 2575-1
  Brandveiligheid van gebouwen - Ontruimingsalarminstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen - Deel 1: Algemeen
 • NEN 2575-2
  Brandveiligheid van gebouwen - Ontruimingsalarminstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen - Deel 2: Luidalarminstallatie type A
 • NEN 2575-3
  Brandveiligheid van gebouwen - Ontruimingsalarminstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen - Deel 3: Luidalarminstallatie type B
 • NEN 2575-4
  Brandveiligheid van gebouwen - Ontruimingsalarminstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen - Deel 4: Stilalarminstallatie, draadloos
 • NEN 2575-5
  Brandveiligheid van gebouwen - Ontruimingsalarminstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen - Deel 5: Stilalarminstallatie met attentiepanelen
 • NEN 2580
  Oppervlakten en inhouden van gebouwen - Termen, definities en bepalingsmethoden
 • NEN 2654-1
  Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties - Deel 1: Brandmeldinstallaties
 • NEN 2654-2
  Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties - Deel 2: Ontruimingsalarminstallaties
 • NEN 3011
  Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte
 • NEN 6061
  Bepaling van de weerstand tegen het ontstaan van brand bij stookplaatsen
 • NEN 6062
  Bepaling van de brandveiligheid van rookgasafvoervoorzieningen - Algemeen
 • NEN 6063
  Bepaling van het brandgevaarlijk zijn van daken
 • NEN 6064
  Bepaling van de onbrandbaarheid van bouwmaterialen
 • NEN 6065
  Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van bouwmateriaal (combinaties)
 • NEN 6066
  Bepaling van de rookproduktie bij brand van bouwmateriaal(combinaties)
 • NEN 6068
  Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten
 • NEN 6069
  Bepaling en classificatie van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten
 • NEN 6071
  Rekenkundige bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen - Betonconstructies
 • NEN 6072
  Rekenkundige bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen - Staalconstructies
 • NEN 6073
  Rekenkundige bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen - Houtconstructies
 • NEN 6075
  Bepaling van de weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimten
 • NEN 6088
  Brandveiligheid van gebouwen - Vluchtwegaanduiding - Eigenschappen en bepalingsmethoden
 • NEN 6089
  Bepaling van de opvang- en de doorstroomcapaciteit van een bouwwerk
 • NEN 6090
  Bepaling van de vuurbelasting
 • NPR 6091
  Weerstand tegen brandoverslag
 • NEN 8062
  Brandveiligheid van gebouwen - Methode voor het beoordelen van de brandveiligheid van rookgasafvoervoorzieningen van bestaande gebouwen
 • NEN 8112
  Bedrijfsnoodorganisatie en bedrijfshulpverlening
 • NEN 8700
  Beoordeling van de constructieve veiligheid van een bestaand bouwwerk bij verbouw en afkeuren - Grondslagen
 • NEN 8701
  Beoordeling van de constructieve veiligheid van een bestaand bouwwerk bij verbouwen en afkeuren - Belastingen
 • EN 13501-1
  Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag
 • IEC 61310-1
  Veiligheid van machines - Signalering, markeringen en bediening - Deel 1: Eisen aan zichtbare, hoorbare en voelbare signalen

v.a. € 1191 p.j.

1-2 gebruikers

Vragen?

Wij helpen u graag.

Waarom NEN Connect?

 • Altijd de meest actuele norm

 • Altijd bij de hand via desktop of mobiel

 • Vervallen normen blijven beschikbaar