Standaardpakket voor Bouwbesluit - Architecten

Het is niet alleen belangrijk dat uw ontwerp esthetisch, maar ook functioneel goed in elkaar zit. Vanzelfsprekend moet uw ontwerp ook voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. Om bouwtekeningen niet steeds aan te passen en de faalkosten te voorkomen, is het daardoor van belang dat uw ontwerp is gebaseerd op de actuele eisen. Met normen kunt u aan die eisen voldoen. Speciaal voor u is er daarom het NEN Connect standaardpakket voor Bouwbesluit Architecten

Voor wie?

Dit pakket is bedoeld voor architecten, ontwerpers, adviesbureaus en bouwbedrijven.

Dit pakket bevat circa 39 normen / publicaties

Inclusief alle actuele en ingetrokken versies.

 • NEN 5071
  Aanvulling op NPR 5071 - Geluidwering in woongebouwen - Voorbeelden van maatregelen tegen galm, lawaai door slaande deuren en dergelijke in gemeenschappelijke ruimten, afgestemd op NEN 1070
 • CEN 1991-1-7
  Nationale bijlage bij NEN-EN 1991-1-7+C1+A1: Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-7: Algemene belastingen - Buitengewone belastingen
 • NEN 8800
  Energieprestatie van gebouwen - Bepalingsmethode
 • CEN 1991-1-1
  Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-1: Algemene belastingen - Volumieke gewichten, eigen gewicht en gebruiksbelastingen voor gebouwen
 • CEN 1991-1-2
  Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-2: Algemene belastingen - Belasting bij brand
 • NEN 1087
  Ventilatie van gebouwen - Bepalingsmethoden voor nieuwbouw
 • CEN 1366-8
  Bepaling van de brandwerendheid van installaties - Deel 8:Rookafvoerkanalen
 • NEN 2757-1
  Bepalingsmethoden voor de geschiktheid van systemen voor de afvoer van rookgas van gebouwgebonden installaties - Deel 1: Installaties met een belasting kleiner dan of gelijk aan 130 kW op bovenwaarde
 • CEN 1838
  Toegepaste verlichtingstechniek - Noodverlichting
 • NEN 8087
  Ventilatie van gebouwen - Bepalingsmethoden voor bestaande gebouwen
 • NEN 2878
  Uitwendige scheidingsconstructies van gebouwen - Vereenvoudigde berekeningsmethode voor de binnenoppervlaktetemperatuurfactor
 • CEN 1991-1-3
  Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-3: Algemene belastingen - Sneeuwbelasting
 • NEN 5087
  Inbraakveiligheid van woningen - Bereikbaarheid van dak- en gevelelementen: deuren, ramen en kozijnen
 • CEN 12354-6
  Geluidwering in gebouwen - Berekening van de akoestische eigenschappen van gebouwen met de eigenschappen van bouwelementen - Deel 6: Geluidabsorptie in gesloten ruimten
 • CEN 1634-3
  Bepaling van de brandwerendheid en rookbeheersing van deuren, luiken, te openen ramen en hang- en sluitwerk - Deel 3: Beproeving van de weerstand tegen rookdoorgang van deuren en luiken
 • NEN 2068
  Thermische isolatie van gebouwen - Vereenvoudigde rekenmethoden
 • CEN 1993-1-2
  Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand
 • NEN 1088
  Ventilatie van woningen en woongebouwen - Aanwijzingen voor en voorbeelden van de uitvoering van ventilatievoorzieningen
 • NEN 5466
  Kwaliteitseisen voor hout (KVH 2010) - Op uiterlijke kenmerken gesorteerd Europees naaldhout
 • ISO 10211
  Koudebruggen in gebouwen - Warmtestromen en oppervlaktetemperaturen - Gedetailleerde berekeningen
 • CEN 1990
  Nationale bijlage bij NEN-EN 1990+A1:2006+A1:2006/C2:2019 Eurocode: Grondslagen van het constructief ontwerp
 • NEN 5076
   Installatiegeluid in woningen en woongebouwen
 • NEN 2778
  Vochtwering in gebouwen
 • CEN 1991-1-4
  Nationale bijlage bij NEN-EN 1991-1-4+A1+C2: Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-4: Algemene belastingen - Windbelasting
 • NEN 8701
  Beoordeling van de constructieve veiligheid van een bestaand bouwwerk bij verbouwen en afkeuren - Belastingen
 • NEN 7125
  Energieprestatienorm voor maatregelen op gebiedsniveau (EMG) - Bepalingsmethode
 • NEN 3215
  Gebouwriolering en buitenriolering binnen de perceelgrenzen - Bepalingsmethoden voor de afvoercapaciteit, water- en luchtdichtheid en afstand van dakuitmondingen
 • NEN 5070
  Geluidwering in woongebouwen - Voorbeelden van wanden en vloeren in steenachtige draagconstructies
 • CEN 17037
  Daglicht in gebouwen
 • CEN 1991-1-5
  Nationale bijlage bij NEN-EN 1991-1-5+C1: Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-5: Algemene belastingen - Thermische belasting
 • NEN 2555
  Brandveiligheid van gebouwen - Rookmelders voor woonfuncties
 • NEN 2580
  Oppervlakten en inhouden van gebouwen - Termen, definities en bepalingsmethoden
 • NEN 5077
  Geluidwering in gebouwen - Bepalingsmethoden voor de grootheden voor geluidwering van uitwendige scheidingsconstructies, luchtgeluidisolatie, contactgeluidisolatie en geluidniveaus veroorzaakt door installaties
 • NEN 8700
  Beoordeling van de constructieve veiligheid van een bestaand bouwwerk bij verbouw en afkeuren - Grondslagen
 • NEN 6075
  Bepaling van de weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimten
 • NEN 2652
  Vochtwering in gebouwen - Wering van vocht van buiten en wering van vocht van binnen - Voorbeelden van bouwkundige details
 • NEN 5499
  Kwaliteitseisen voor visueel gesorteerd naaldhout voor constructieve toepassingen
 • NEN 2768
  Meterruimten en bijbehorende bouwkundige voorzieningen in woningen
 • NEN 1991-1-1
  Nationale bijlage bij NEN-EN 1991-1-1+C1+C11: Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-1: Algemene belastingen - Volumieke gewichten, eigen gewicht en opgelegde belastingen voor gebouwen

v.a. € 1045 p.j.

1-2 gebruikers

Vragen?

Wij helpen u graag.

Waarom NEN Connect?

 • Altijd de meest actuele norm

 • Altijd bij de hand via desktop of mobiel

 • Vervallen normen blijven beschikbaar