Standaardpakket voor Bouwbesluit - Architecten

Het is niet alleen belangrijk dat uw ontwerp esthetisch, maar ook functioneel goed in elkaar zit. Vanzelfsprekend moet uw ontwerp ook voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. Om bouwtekeningen niet steeds aan te passen en de faalkosten te voorkomen, is het daardoor van belang dat uw ontwerp is gebaseerd op de actuele eisen. Met normen kunt u aan die eisen voldoen. Speciaal voor u is er daarom het NEN Connect standaardpakket voor Bouwbesluit Architecten

 • Dit standaardpakket is inclusief de bijbehorende Nationale Bijlages

Voor wie?

Dit pakket is bedoeld voor architecten, ontwerpers, adviesbureaus en bouwbedrijven.

Verrijkt met NEN Connect modules

Alle standaardpakketten van NEN Connect zijn verrijkt met modules. Met de modules bespaart u tijd en kosten. Zo kunt u nog slimmer met normen werken.

Dit pakket bevat circa 61 normen / publicaties

Inclusief alle actuele en ingetrokken versies.

 • NEN 3215
  Gebouwriolering en buitenriolering binnen de perceelgrenzen - Bepalingsmethoden voor de afvoercapaciteit, water- en luchtdichtheid en afstand van dakuitmondingen
 • NEN 1068
  Thermische isolatie van gebouwen - Rekenmethoden Deze norm blijft effectief tot 1 januari 2020 en wordt (via de wetgeving) op deze datum vervangen door NTA 8800.
 • NEN 1087
  Ventilatie van gebouwen - Bepalingsmethoden voor nieuwbouw
 • NPR 1088
  Ventilatie van woningen en woongebouwen - Aanwijzingen voor en voorbeelden van de uitvoering van ventilatievoorzieningen
 • EN 1366-8
  Bepaling van de brandwerendheid van installaties - Deel 8:Rookafvoerkanalen
 • EN 1634-3
  Bepaling van de brandwerendheid en rookbeheersing van deuren, luiken, te openen ramen en hang- en sluitwerk - Deel 3: Beproeving van de weerstand tegen rookdoorgang van deuren en luiken
 • EN 1838
  Toegepaste verlichtingstechniek - Noodverlichting
 • EN 1990
  Eurocode - Grondslagen van het constructief
 • EN 1991-1-1
  Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-1: Algemene belastingen - Volumieke gewichten, eigen gewicht en gebruiksbelastingen voor gebouwen
 • EN 1991-1-1
  Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-1: Algemene belastingen - Volumieke gewichten, eigen gewicht en gebruiksbelastingen voor gebouwen
 • EN 1991-1-2
  Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-2: Algemene belastingen - Belasting bij brand
 • EN 1991-1-3
  Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-3: Algemene belastingen - Sneeuwbelasting
 • EN 1991-1-4
  Nationale bijlage bij NEN-EN 1991-1-4+A1+C2: Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-4: Algemene belastingen - Windbelasting
 • EN 1991-1-5
  Nationale bijlage bij NEN-EN 1991-1-5+C1: Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-5: Algemene belastingen - Thermische belasting
 • EN 1991-1-7
  Nationale bijlage bij NEN-EN 1991-1-7+C1+A1: Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-7: Algemene belastingen - Buitengewone belastingen
 • EN 1993-1-2
  Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand
 • EN 1995-1-2
  Eurocode 5: Ontwerp en berekening van houtconstructies - Deel 1-2: Algemeen - Ontwerp en berekening van constructies bij brand
 • NEN 2057
  Daglichtopeningen van gebouwen - Bepaling van de equivalente daglichtoppervlakte van een ruimte
 • NPR 2068
  Thermische isolatie van gebouwen - Vereenvoudigde rekenmethoden
 • NEN 2555
  Brandveiligheid van gebouwen - Rookmelders voor woonfuncties
 • NEN 2580
  Oppervlakten en inhouden van gebouwen - Termen, definities en bepalingsmethoden
 • NPR 2652
  Vochtwering in gebouwen - Wering van vocht van buiten en wering van vocht van binnen - Voorbeelden van bouwkundige details
 • NEN 2757
  Toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rook van verbrandingstoestellen in gebouwen - Bepalingsmethoden
 • NEN 2757-1
  Bepalingsmethoden voor de geschiktheid van systemen voor de afvoer van rookgas van gebouwgebonden installaties - Deel 1: Installaties met een belasting kleiner dan of gelijk aan 130 kW op bovenwaarde
 • NEN 2768
  Meterruimten en bijbehorende bouwkundige voorzieningen in woningen
 • NEN 2778
  Vochtwering in gebouwen
 • NPR 2878
  Uitwendige scheidingsconstructies van gebouwen - Vereenvoudigde berekeningsmethode voor de binnenoppervlaktetemperatuurfactor
 • NEN 2916
  Energieprestatie van utiliteitsgebouwen - Bepalingsmethode
 • NPR 2917
  Rekenprogramma energieprestatie utiliteitsbouw op CD-ROM met handboek in pdf-formaat
 • NPR 3599
  Vlakglas voor gebouwen - Voorbeeldberekeningen volgens ontwerp NEN 2608:2009
 • NPR 5070
  Geluidwering in woongebouwen - Voorbeelden van wanden en vloeren in steenachtige draagconstructies
 • NPR 5071
  Aanvulling op NPR 5071 - Geluidwering in woongebouwen - Voorbeelden van maatregelen tegen galm, lawaai door slaande deuren en dergelijke in gemeenschappelijke ruimten, afgestemd op NEN 1070
 • NPR 5072
  Geluidwering in woningen en woongebouwen - Luchtafvoersystemen
 • NPR 5073
  Geluidwering in woongebouwen - Liftinstallaties
 • NPR 5074
  Geluidwering in woningen en woongebouwen - Centrale-verwarmingsinstallaties met radiatoren of convectoren
 • NPR 5075
  Geluidwering in woningen en woongebouwen - Sanitaire toestellen en installaties voor de aan- en afvoer van water
 • NTR 5076
   Installatiegeluid in woningen en woongebouwen
 • NEN 5077
  Geluidwering in gebouwen - Bepalingsmethoden voor de grootheden voor geluidwering van uitwendige scheidingsconstructies, luchtgeluidisolatie, contactgeluidisolatie en geluidniveaus veroorzaakt door installaties
 • NEN 5087
  Inbraakveiligheid van woningen - Bereikbaarheid van dak- en gevelelementen: deuren, ramen en kozijnen
 • NEN 5128
  Energieprestatie van woonfuncties en woongebouwen - Bepalingsmethode
 • NPR 5129
  Energieprestatie van woonfuncties en woongebouwen - Rekenprogramma (EPW)
 • NEN 5466
  Kwaliteitseisen voor hout (KVH 2010) - Op uiterlijke kenmerken gesorteerd Europees naaldhout
 • NEN 5499
  Kwaliteitseisen voor visueel gesorteerd naaldhout voor constructieve toepassingen
 • NEN 6075
  Bepaling van de weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimten
 • NPR 6091
  Weerstand tegen brandoverslag
 • NPR 6791
  Steenconstructies - Eenvoudige ontwerpregels, gebaseerd op NEN 6790:2005
 • ISO 6946
  Bouwdelen en elementen - Warmteweerstand en warmtedoorgangscoëfficiënt - Berekeningsmethoden
 • NEN 7120
  Energieprestatie van gebouwen - Bepalingsmethode . Deze norm blijft effectief tot 1 juli 2020 en wordt (via de wetgeving) op deze datum vervangen door NTA 8800.
 • NEN 7125
  Energieprestatienorm voor maatregelen op gebiedsniveau (EMG) - Bepalingsmethode
 • NEN 8087
  Ventilatie van gebouwen - Bepalingsmethoden voor bestaande gebouwen
 • NEN 8088-1
  Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen - Bepalingsmethode voor de toevoerluchttemperatuur gecorrigeerde ventilatie- en infiltratieluchtvolumestromen voor energieprestatieberekeningen - Deel 1: RekenmethodeDeze norm blijft effectief tot 1 januari 2020 en wordt (via de wetgeving) op deze datum vervangen door NTA 8800.
 • NEN 8700
  Beoordeling van de constructieve veiligheid van een bestaand bouwwerk bij verbouw en afkeuren - Grondslagen
 • NEN 8701
  Beoordeling van de constructieve veiligheid van een bestaand bouwwerk bij verbouwen en afkeuren - Belastingen
 • NTA 8800
  Energieprestatie van gebouwen - Bepalingsmethode
 • ISO 10211
  Koudebruggen in gebouwen - Warmtestromen en oppervlaktetemperaturen - Gedetailleerde berekeningen
 • ISO 10211-1
  Koude-bruggen in gebouwen - Berekening van warmtestromen en oppervlakte-temperaturen - Deel 1: Algemene methoden
 • ISO 10211-2
  Koude-bruggen in gebouwen - Berekening van warmtestromen en oppervlaktetemperaturen - Deel 2: Lineaire koude-bruggen
 • EN 12354-6
  Geluidwering in gebouwen - Berekening van de akoestische eigenschappen van gebouwen met de eigenschappen van bouwelementen - Deel 6: Geluidabsorptie in gesloten ruimten
 • ISO 12572
  Vochteigenschappen van bouwmaterialen en -producten - Bepaling van de waterdampdoorlatendheid - Bekermethode
 • ISO 16032
  Akoestiek - Meting van het geluiddrukniveau van installaties in gebouwen - Praktijkmethode
 • EN 17037
  Daglicht in gebouwen

v.a. € 1321 p.j.

1-2 gebruikers

Vragen?

Wij helpen u graag.

Waarom NEN Connect?

 • Altijd de meest actuele norm

 • Altijd bij de hand via desktop of mobiel

 • Vervallen normen blijven beschikbaar