Een norm aanvragen

Indien uw organisatie een maatwerkcollectie heeft, kunnen de gebruikers binnen uw bedrijf toegang tot normen via NEN Connect aanvragen bij de beheerder.

Bekijk de video

Norm aanvragen

Op de detailpagina van een norm, die nog niet in een collectie zit, kunnen gebruikers klikken op 'Vraag een norm aan'.

normdetailpagina_aanvragen

Vervolgens komt er een scherm waarin een voorstel gedaan kan worden tot welke collectie de norm toegevoegd kan worden en wat de reden is om de norm aan te vragen.

De beheerder kan op dit scherm een aanvullende tekst toevoegen, bijvoorbeeld dat gebruikers een project- of kostenplaatsnummer of naam van de afdeling bij de reden van de aanvraag moeten vermelden. Zie Document aanvraag tekst.

Na het versturen ontvangen zowel de gebruiker als de beheerder(s) een bevestigingsmail vanuit NEN Connect. Op NEN Connect staat de aanvraag voor iedereen zichtbaar onder "Aanvragen".

pop-up_normaanvraag_gebruiker

Openstaande aanvragen

Een beheerder ziet op de 'Home' gelijk of er aanvragen staan die nog verwerkt moeten worden.

Een gebruiker (en beheerder) ziet deze via "Aanvragen".

openstaande licentieaanvragen

Op "Aanvragen > Normen" kan iedereen de openstaande aanvragen binnen het bedrijf. En beheerders hebben hier de optie om aanvragen ofwel goed of af te keuren. Hier staan ook de eerder afgehandelde aanvragen.

Standaard worden de aanvragen van de afgelopen maand getoond, maar dit kan ook aangepast worden naar week, kwartaal of jaar.

normaanvragen_beheerder

Aanvraag goedkeuren

Een beheerder kan meerdere aanvragen tegelijk goedkeuren of één voor één. Bij meerdere tegelijk worden de normen aan één collectie toegevoegd. Per stuk wordt er per norm aangeven in welke collectie deze hoort. De gebruiker heeft bij de aanvraag een voorstel kunnen doen (indien er meer collecties zijn), maar de beheerder bepaalt in welke collectie de norm toegevoegd wordt.

De aanvrager(s) krijgt een mail van de goedkeuring. De norm is direct in te zien door alle gebruikers met toegang tot de licentie waar de norm in staat.

normaanvraag goedkeuren

Aanvraag afkeuren

Indien een aanvraag wordt afgekeurd kan een reden worden aangeven. Deze reden wordt ook op de site getoond. Gebruikers zien wel de reden maar niet de naam van de aanvrager.

De aanvrager krijgt een mail van de afkeuring.

normaanvraag afkeuren