De samenhang tussen de EGIZ-normen

NEN Connect geeft de samenhang tussen de verschillende EGIZ-normen in een diagram weer. Hiermee krijgt u u inzicht in welke normen nodig zijn voor welk onderwerp. Navigeer eenvoudig van onderwerp naar norm naar gerelateerde documenten en weer terug.

Waar staat het?

Wanneer een norm onderdeel is van EGIZ, is het diagram te vinden op de normversiedetailpagina, onder het tabblad 'Beschrijving'. Aan de rechterkant staat de link naar het diagram.

Hoe werkt het?

  • Klik op een partje voor meer informatie.

  • Klik nog een keer op het partje om in te zoomen op dit onderwerp.

  • Dubbelklik in het midden om weer uit te zoomen.

De verschillende kleuren geven aan wat het veld inhoudt:

Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz)

Sinds 1 juli 2023 is de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) van kracht. Een wet die stelt dat daartoe aangewezen gegevensuitwisselingen tussen zorgverleners elektronisch moeten verlopen.