Bedrijfsdocumenten

Eén systeem voor al uw documenten

NEN Connect biedt de mogelijkheid om uw bedrijfsdocumenten te beheren. Zo weet u zeker dat u en uw collega’s altijd toegang hebben tot deze documenten. Bovendien kunt u een relatie leggen met de beschikbare bibliografische gegevens. Uw bedrijfsdocumenten worden meegenomen in uw zoekopdrachten

Vinden van bedrijfsdocumenten


Bedrijfsdocumenten worden meegenomen in de zoekopdrachten. Daarnaast kunnen de gebruikers binnen uw organisatie de bedrijfsdocumenten vinden via Documenten door te verfijnen op Bedrijfsdocumenten.

Naar uw bedrijfsdocumenten

Ga naar "Collecties" en klik op 'Bedrijfsdocumenten'.

Toevoegen van een bedrijfsdocument

Klik op 'Bedrijfsdocument toevoegen'.

Vul de volgende gegevens in (een * geeft aan dat het een verplicht in te vullen veld betreft):

Recordnummer: Uniek nummer dat NEN Connect aan het document geeft
Documentnummer*: Referentienummer van het document
Publicatiedatum*: Datum van publicatie. Klik in het veld en voer de datum in
  (formaat jjjj mm dd) of kies een datum met de kalender die verschijnt.
Aantal pagina’s: Aantal pagina’s van het document
Status: Status van het document. U kunt kiezen uit: Concept, Ontwerp, Definitief.
  Standaard is Definitief geselecteerd.
Ingetrokken: Een document is ingetrokken als het niet meer geldig is of vervangen is
  door een ander document. In het zoekfilter onder Status moet de optie
  Ingetrokken zijn aangevinkt om ingetrokken documenten te kunnen zoeken.
Titel (nl)*: Nederlandse Titel
Titel (en): Engelse titel
Samenvatting (nl): Korte Nederlandse samenvatting
Samenvatting (en): Korte Engelse samenvatting
Trefwoorden (nl): Nederlandse trefwoorden
Trefwoorden (en): Engelse trefwoorden
Vervangt: Het document dat u toevoegt of bewerkt, kan een of andere documenten
  vervangen. Vul deze documenten hier in.
  Door op te klikken kunt u een vervangen document zoeken en selecteren. U kunt alleen
  kiezen uit de eigen bedrijfsdocumenten.
Vervangen door: Het document dat u toevoegt of bewerkt, kan zijn vervangen door een of
  andere documenten. Vul deze documenten hier in.
  Door op te klikken kunt u een vervangend document zoeken en selecteren.
  U kunt alleen kiezen uit de eigen bedrijfsdocumenten.
Wijzigt: Het document dat u toevoegt of bewerkt, kan een of andere documenten wijzigen
  (bijv. met een correctie of aanvulling). Vul deze documenten hier in.
  Door op te klikken kunt u een gewijzigd document zoeken en selecteren.
Gewijzigd door: Het document dat u toevoegt of bewerkt, kan door een of andere
  documenten worden gewijzigd (bijv. met een correctie of aanvulling). Vul deze documenten
  hier in. Door op te klikken kunt u een wijzigingsdocument zoeken en selecteren.
  U kunt alleen kiezen uit de eigen bedrijfsdocumenten.
Verwijzingen: Hier kunt u verwijzen naar andere documenten en normen.
  Door op te klikken kunt u een document waarnaar wordt verwezen, zoeken en selecteren.
  U kunt alleen kiezen uit de eigen bedrijfsdocumenten en de documenten waarvoor u een
  NEN Connect licentie heeft.
Opmerkingen: Eventuele opmerkingen

U kunt een bestand van het document uploaden (A) of een link (B) invullen naar een bestand op een externe webserver.

Uploaden van een bestand (A)

Voor uploaden selecteert u 'Uploaden' en klikt u op 'Browse'.

De volgende typen bestanden zijn toegestaan:
• Word-bestanden (.doc, .docx en .docm)
• Excel-bestanden (.xls, .xlsx en .xlsm)
• Zip-bestanden
• PDF-bestanden
• AutoCAD-bestanden (.dwg)

Selecteer het bestand en klik op Open. De naam van het geselecteerde bestand wordt onder Bestandsnaam getoond. Wilt u een ander bestand selecteren, klik dan op Delete file en vervolgens weer op Browse….

Linken naar een bestand (B)

Voor het linken naar een bestand op een externe webserver selecteert u Linken.

Vul bij Link naar bestand op externe webserver de URL (incl. http://) naar het bestand in. Door te klikken op kunt u de link testen. De link opent dan een nieuw venster.

Klik onder aan de pagina op Opslaan om de ingevoerde gegevens van het document op te slaan en eventueel geselecteerde bestanden te uploaden. Het document staat nu in uw collectie met bedrijfsdocumenten en kan, net als normen, gezocht en bekeken worden.

Wijzigen van een bedrijfsdocument

Open uw collectie met bedrijfsdocumenten zoals beschreven in 'Naar uw bedrijfsdocumenten'. Voer eventueel een zoekopdracht in en klik op Zoeken om het document te vinden of het overzicht van documenten te verfijnen.

Klik op het document dat u wilt wijzigen. De detailpagina van het document wordt geopend. Klik op Document bewerken. Na bevestiging wordt de pagina geopend waarin u het document kunt wijzigen.

Verwijderen van een bedrijfsdocument

Open uw collectie met bedrijfsdocumenten zoals beschreven in 'Naar uw bedrijfsdocumenten'. Voer eventueel een zoekopdracht in en klik op Zoeken om het document te vinden of het overzicht van documenten te verfijnen.

Selecteer in het overzicht de documenten die u wilt verwijderen door deze in de eerste kolom aan te vinken. Klik op Verwijder geselecteerde documenten om deze te verwijderen.