Standaardpakket voor Machinerichtlijn

Elke machine die binnen de Europese Unie op de markt wordt gebracht of gebruikt, moet voldoen aan de veiligheids- en gezondheidseisen uit de Machinerichtlijn. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan.Uw normen altijd actueel, overal toegangelijk en compleet gewild? NEN Connect biedt u de oplossing!

Voor wie?

Werkt u met de machinerichtlijn? Dan is het belangrijk dat u beschikt over alle actuele (en ingetrokken) machinerichtlijnnormen. Met NEN Connect machinerichtlijn heeft u gegarandeerd de laatste versie in huis!

Verrijkt met NEN Connect modules

Alle standaardpakketten van NEN Connect zijn verrijkt met modules. Met de modules bespaart u tijd en kosten. Zo kunt u nog slimmer met normen werken.

 


Dit pakket bevat circa 56 normen / publicaties

Inclusief alle actuele en ingetrokken versies.

 • EN 349
  Veiligheid van machines - Minimumafstanden ter voorkoming van het bekneld raken van menselijke lichaamsdelen
 • EN 547-1
  Veiligheid van machines - Menselijke lichaamsafmetingen - Deel 1: Principes voor de bepaling van de vereiste afmetingen van toegangsopeningen in machines voor het gehele lichaam
 • EN 547-2
  Veiligheid van machines - Menselijke lichaamsafmetingen - Deel 2: Principes voor de bepaling van de vereiste afmetingen van toegangsopeningen
 • EN 547-3
  Veiligheid van machines - Menselijke lichaamsafmetingen - Deel 3: Antropometrische gegevens
 • EN 574
  Veiligheid van machines - Tweehandenbediening - Functionele aspecten - Grondslagen voor het ontwerp
 • EN 614-1
  Veiligheid van machines - Ergonomische ontwerpprincipes - Deel 1: Terminologie en algemene principes
 • EN 614-2
  Veiligheid van machines - Ergonomische ontwerpprincipes - Deel 2: Interactie tussen het ontwerp van machines en werktaken
 • EN 842
  Veiligheid van machines - Visuele gevaarsignalen - Algemene eisen, ontwerpprincipes en beproevingsmethoden
 • EN 894-1
  Veiligheid van machines - Ergonomische eisen voor het ontwerpen van informatie- en bedieningsmiddelen - Deel 1: Algemene beginselen voor de interactie tussen de mens en informatie- en bedieningsmiddelen
 • EN 894-2
  Veiligheid van machines - Ergonomische eisen voor het ontwerpen van informatie- en bedieningsmiddelen - Deel 2: Informatiemiddelen
 • EN 894-3
  Veiligheid van machines - Ergonomische eisen voor het ontwerpen van informatie- en bedieningsmiddelen - Deel 3: Bedieningsmiddelen
 • EN 894-4
  Veiligheid van machines - Ergonomische eisen voor het ontwerpen van informatie- en bedieningsmiddelen - Deel 4: Locatie en indeling van informatie- en bedieningsmiddelen
 • EN 954-1
  Veiligheid van machines - Onderdelen van besturingssystemen met een veiligheidsfunctie - Deel 1: Algemene ontwerpbeginselen
 • EN 981
  Veiligheid van machines - Systeem van akoestische en optische gevaarsignalen en informatieve signalen
 • EN 1005-1
  Veiligheid van machines - Menselijke fysieke belasting - Deel 1: Termen en definities
 • EN 1005-2
  Veiligheid van machines - Menselijke fysieke belasting - Deel 2: Handmatig hanteren van machines en machine onderdelen
 • EN 1005-3
  Veiligheid van machines - Menselijke fysieke belasting - Deel 3: Aanbevolen maximale krachten bij machinewerkzaamheden
 • EN 1005-4
  Veiligheid van machines - Menselijke fysieke belasting - Deel 4: Evaluatie van werkhoudingen en bewegingen bij machinewerkzaamheden
 • CR 1030-1
  Hand-armtrillingen - Richtlijnen voor de vermindering van de gevolgen van trillingen - Deel 1: Technische maatregelen door het ontwerp van machines
 • EN 1127-1
  Plaatsen waar explosiegevaar kan heersen - Explosiepreventie en -bescherming - Deel 1: Grondbeginselen en methodologie
 • EN 1299
  Mechanische trillingen en schok - Trillingsisolatie van machines - Gegevens voor de toepassing van bronisolatie
 • EN 1837
  Veiligheid van machines - Integrale verlichting van machines
 • ISO 4413
  Hydrauliek - Algemene regels en veiligheidseisen voor systemen en hun onderdelen
 • ISO 4414
  Pneumatiek - Algemene regels en veiligheidseisen voor systemen en hun onderdelen
 • ISO 7731
  Ergonomie - Gevaarsignalen voor openbare- en werkruimten - Akoestische gevaarsignalen
 • ISO 11161
  Veiligheid van machines - Geintegreerde productiesystemen - Algemene eisen
 • ISO 12100
  Veiligheid van machines - Basisbegrippen voor ontwerp- Risicobeoordeling en risicoreductie
 • ISO 13732-1
  Klimaatomstandigheden - Methoden voor het bepalen van menselijke reacties bij het aanraken van oppervlakken - Deel 1: Warme oppervlakken
 • ISO 13732-3
  Klimaatomstandigheden - Methoden voor het bepalen van menselijke reacties bij het aanraken van oppervlakken - Deel 3: Koude oppervlakken
 • ISO 13849-1
  Veiligheid van machines - Onderdelen van besturingssystemen met een veiligheidsfunctie - Deel 1: Algemene ontwerpbeginselen
 • ISO 13849-2
  Veiligheid van machines - Onderdelen van besturingssystemen met een veiligheidsfunctie - Deel 2: Validatie
 • ISO 13850
  Veiligheid van machines - Noodstopfunctie - Ontwerpbeginselen
 • ISO 13851
  Veiligheid van machines - Tweehandenbediening - Functionele aspecten en ontwerpprincipes
 • ISO 13854
  Veiligheid van machines - Minimumafstand ter voorkoming van het bekneld raken van menselijke lichaamsdelen
 • ISO 13855
  Veiligheid van machines - Positionering van beveiligingsinrichtingen in verband met de naderingssnelheden van delen van het menselijk lichaam
 • ISO 13856-1
  Machineveiligheid - Drukgevoelige beschermingsmiddelen - Deel 1: Algemene principes voor ontwerp en beproeven van drukgevoelige matten en vloeren
 • ISO 13856-2
  Machineveiligheid - Drukgevoelige beschermingsmiddelen - Deel 2: Algemene principes voor het ontwerp en beproeving van drukgevoelige lijsten en drukgevoelige beugels.
 • ISO 13857
  Veiligheid van machines - Veiligheidsafstanden ter voorkoming van het bereiken van gevaarlijke zones door bovenste en onderste ledematen
 • ISO 14118
  Veiligheid van machines - Voorkoming van onbedoeld starten
 • ISO 14119
  Veiligheid van machines - Blokkeerinrichtingen gekoppeld aan afschermingen - Uitgangspunten voor ontwerp en keuze
 • ISO 14120
  Veiligheid van machines - Afschermingen - Algemene eisen voor het ontwerp en de constructie van vaste en beweegbare afschermingen
 • ISO/TR 14121-2
  Veiligheid van machines - Risicobeoordeling - Deel 2: Praktische gids en voorbeelden van methoden
 • ISO 14122-1
  Veiligheid van machines - Permanente toegangsmiddelen tot machines - Deel 1: Keuze van vaste toegangsmiddelen en algemene vereisten voor toegankelijkheid
 • ISO 14122-2
  Veiligheid van machines - Permanente toegangsmiddelen tot machines - Deel 2: Werkbordessen en looppaden
 • ISO 14122-3
  Veiligheid van machines - Permanente toegangsmiddelen tot machines - Deel 3: Trappen, trapladders en leuningen
 • ISO 14122-4
  Veiligheid van machines - Permanente toegangsmiddelen tot machines - Deel 4: Vaste ladders
 • ISO 14123-1
  Veiligheid van machines - Verlaging van gezondheidsrisico's tengevolge van de uitstoot van gevaarlijke stoffen door machines - Deel 1: Grondbeginselen en specificaties voor fabrikanten van machines
 • ISO 14738
  Veiligheid van machines - Antropometrische eisen voor het ontwerp van werkplekken bij machines
 • IEC 60204-1
  Veiligheid van machines - Elektrische uitrusting van machines - Deel 1: Algemene eisen
 • IEC 61310-1
  Veiligheid van machines - Signalering, markeringen en bediening - Deel 1: Eisen aan zichtbare, hoorbare en voelbare signalen
 • IEC 61310-2
  Veiligheid van machines - Signalering, markeringen en bediening - Deel 2: Eisen aan markeringen
 • IEC 61310-3
  Veiligheid van machines - Signalering, markeringen en bediening - Deel 3: Eisen aan de positie en de bediening van bedieningselementen
 • IEC 61496-1
  Machineveiligheid - Aanrakingsvrije elektrische beveiligingsinrichtingen - Deel 1: Algemene eisen en beproevingen
 • IEC 61496-2
  Veiligheid van machines - Aanrakingsvrije elektrische beschermingsinrichtingen - Deel 2: Bijzondere eisen voor materieel met actieve opto-elektronische componenten (AOPDs)
 • IEC 61496-3
  Veiligheid van machines - Aanrakingsvrije elektrische beveiligingsinrichtingen - Deel 3: Bijzondere eisen voor actieve opto-elektronische toestellen die reageren op diffuse reflectie (AOPDDRs)
 • IEC 62061
  Veiligheid van machines - Functionele veiligheid van besturingssystemen met een veiligheidsfunctie

v.a. € 1297 p.j.

1-2 gebruikers

Vragen?

Wij helpen u graag.

Waarom NEN Connect?

 • Altijd de meest actuele norm

 • Altijd bij de hand via desktop of mobiel

 • Vervallen normen blijven beschikbaar