Standaardpakket voor Bundel 18 lasnormen

NEN Connect bundel 18 lasnormen biedt u een selectie van normen voor het lassen van metalen, waarbij het zwaartepunt ligt op de normen voor kwaliteitsborging, kwalificatie van lassers en goedkeuring van lasmethoden. Enkele normen bevatten ook gegevens voor solderen en andere verwante processen. De meeste normen in deze selectie zijn van internationale oorsprong en zowel Europees als Nederlands aanvaard (NEN-EN-ISO). Een groot aantal van deze normen is in het Nederlands vertaald.

Voor wie?

De selectie is gemaakt op basis van het belang voor de gemiddelde gebruiker. De selectie is ook een nuttig hulpmiddel voor diegenen die een opleiding of cursus op lasgebied volgen. Zeer specialistische normen of normen die slechts door een beperkt aantal gebruikers worden toegepast, zoals normen voor toevoegmaterialen en lasapparatuur, zijn niet in deze selectie opgenomen. Met NEN Connect normen voor het lassen van metalen heeft u gegarandeerd de laatste versie in huis!

Dit pakket bevat circa 30 normen / publicaties

 • NEN-EN-ISO 13920:1996 nl
  Lassen - Algemene toleranties voor gelaste constructies - Lengte- en hoekmaten - Vorm en plaats
 • NEN-EN-ISO 15613:2004 nl
  Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen - Goedkeuring op basis van een lasproef voor aanvang van de productie
 • NEN-EN-ISO 15611:2003 nl
  Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen - Goedkeuring op basis van opgedane laservaring
 • NEN-EN-ISO 15610:2003 nl
  Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen - Goedkeuring op basis van beproefde lastoevoegmaterialen
 • NEN-EN-ISO 9606-2:2005 nl
  Het kwalificeren van lassers - Smeltlassen - Deel 2: Aluminium en aluminiumlegeringen
 • NEN-EN-ISO 15614-2:2005 nl
  Beschrijven en goedkeuren van lasmethodes voor metalen - Lasmethodebeproeving - Deel 2: Booglassen van aluminium en zijn legeringen
 • NEN-EN-ISO 3834-4:2006 nl
  Kwaliteitseisen voor smeltlassen van metalen - Deel 4: Elementaire kw aliteitseisen
 • NEN-EN-ISO 3834-3:2006 nl
  Kwaliteitseisen voor smeltlassen van metalen - Deel 3: Standaard kwaliteitseisen
 • NEN-EN-ISO 3834-2:2006 nl
  Kwaliteitseisen voor smeltlassen van metalen - Deel 2: Uitgebreide kwaliteitseisen
 • NEN-EN-ISO 3834-1:2006 nl
  Kwaliteitseisen voor smeltlassen van metalen - Deel 1: Richtlijnen voor de selectie van het geschikte niveau van kwaliteitseisen
 • NEN-EN-ISO 6520-1:2007 en
  Lassen en verwante processen - Indeling van geometrische onvolkomenheden in metalen - Deel 1: Smeltlassen
 • NPR-CEN-ISO/TR 3834-6:2007 nl
  Kwaliteitseisen voor smeltlassen van metalen - Deel 6: Richtlijnen voor de invoering van ISO 3834
 • NEN-EN 1011-1:2009 nl
  Lassen - Aanbevelingen voor het lassen van metalen - Deel 1: Algemene leidraad voor booglassen
 • NEN-EN-ISO 4063:2010 en;de;fr
  Lassen en verwante processen - Termen voor processen en referentienummers
 • NEN-EN-ISO 14732:2013 en
  Laspersoneel - Het kwalificeren van bedieners en lasinstellers voor het gemechaniseerd en automatisch lassen van metalen.
 • NEN-EN-ISO 9692-1:2013 en
  Lassen en verwante processen - Aanbevelingen voor lasnaadvoorbereiding - Deel 1: Handmatig booglassen, booglassen onder gasbescherming, autogeenlassen, TIG-lassen en bundellassen van staal
 • NEN-EN-ISO 5817:2014 en
  Lassen - Smeltlasverbindingen in staal, nikkel, titanium en hun legeringen (laserlassen en elektronenbundellassen uitgezonderd) - Kwaliteitsniveaus voor onvolkomenheden
 • ISO/TR 18491:2015 en
 • NEN-EN-ISO 3834-5:2015 en
  Kwaliteitseisen voor smeltlassen van metalen - Deel 5: Documenten die nodig zijn om aanspraak te kunnen maken op overeenstemming met de kwaliteitseisen van ISO 3834-2, ISO 3834-3 of ISO 3834-4
 • CEN ISO/TR 15608:2017 en
  Lassen - Leidraad voor een groepsindeling van metalen
 • NEN-EN-ISO 9606-1:2017 en
  Kwalificatiebeproevingen van lassers - Smeltlassen - Deel 1: Staalsoorten
 • NEN-EN-ISO 15614-1:2017 (Cor. 2018-01) en;fr
  Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen - Lasmethodebeproeving - Deel 1: Boog- en autogeenlassen van staal en booglassen van nikkel en nikkellegeringen
 • NEN-EN-ISO 10042:2018 en
  Lassen - Booglasverbindingen in aluminium en aluminiumlegeringen - Kwaliteitsniveaus voor onvolkomenheden
 • NEN-EN-ISO 15612:2018 en
  Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen - Goedkeuring op basis van een standaardlasmethode
 • NEN-EN-ISO 2553:2019 en
  Lassen en verwante processen - Symbolen weergave op tekeningen - Las- en soldeerverbindingen
 • NEN-EN-ISO 14731:2019 en
  Lascoördinatie - Taken en verantwoordelijkheden
 • NEN-EN-ISO 15614-1:2017/A1:2019 en
  Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen - Lasmethodebeproeving - Deel 1: Boog- en autogeenlassen van staal en booglassen van nikkel en nikkellegeringen
 • NEN-EN-ISO 15609-1:2019 en
  Specificatie en kwalificatie van lasprocedures voor metalen - Specificatie van lasprocedures - Deel 1: Booglassen
 • NEN-EN-ISO 15607:2019 en
  Specificatie en goedkeuring van lasmethoden voor metalen - Algemene regels
 • NEN-EN-ISO 6947:2019 en
  Lassen en verwante processen - Lasposities

v.a. € 300 p.j.

1-2 gebruikers

Vragen?

Wij helpen u graag.

Waarom NEN Connect?

 • Altijd de meest actuele norm

 • Altijd bij de hand via desktop of mobiel

 • Vervallen normen blijven beschikbaar