Standaardpakket voor Elektrotechniek - Totaal

Het pakket Elektrotechniek - Totaal omvat een brede verzameling normen voor elektrotechnische installaties. NEN Connect Elektrotechniek - Totaal bevat normen voor onder andere laagspanning, hoogspanning, bedrijfsvoering, machineveiligheid, explosieveiligheid en  brandveiligheidinspectie.

Voor wie?

Bent u betrokken bij elektrotechniek normen? Dan is het belangrijk dat u beschikt over alle actuele elektrotechieknormen. Met NEN Connect Eletrotechniek - Totaal heeft u gegarandeerd de laatste versie in huis!

Verrijkt met NEN Connect modules

Alle standaardpakketten van NEN Connect zijn verrijkt met modules. Met de modules bespaart u tijd en kosten. Zo kunt u nog slimmer met normen werken.


Dit pakket bevat circa 43 normen / publicaties

Inclusief alle actuele en ingetrokken versies.

 • EN 1010-3
  Veiligheid van machines - Veiligheidsvoorschriften voor het ontwerp en de constructie van druk- en papierverwerkingsmachines - Deel 3: Snijmachines
 • NEN 1010
  Elektrische installaties voor laagspanning - Deel 8: Functionele aspecten
 • NEN 1041
  Veiligheidsbepalingen voor hoogspanningsinstallaties
 • NEN 2535
  Brandveiligheid van gebouwen - Brandmeldinstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen
 • NEN 2555
  Brandveiligheid van gebouwen - Rookmelders voor woonfuncties
 • NPR 2576
  Functiebehoud bij brand - Richtlijn voor transmissiewegen
 • NEN 2768
  Meterruimten en bijbehorende bouwkundige voorzieningen in woningen
 • NEN 3140
  Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Laagspanning
 • NEN 3249
  Huisaansluitkast van isolatiemateriaal met afneembare eindsluiting voor veiligheden tot en met 3 63A
 • NEN 3840
  Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Hoogspanning
 • NEN 4010
  Elektrische installaties voor laagspanning - Eisen voor de algemene Nederlandse installatiepraktijk
 • NEN 4288
  Bedrijfsvoering van batterij-energieopslagsystemen - Aanvullende eisen op NEN 3140 
 • NEN 5152
  Elektrotechnische symbolen
 • NPR 5310
  Nederlandse praktijkrichtlijn bij NEN 1010
 • NPR 7910-1
  Gevarenzone-indeling met betrekking tot explosiegevaar - Deel 1: Gasexplosiegevaar, gebaseerd op NEN-EN-IEC 60079-10-1:2015
 • NPR 7910-2
  Gevarenzone-indeling met betrekking tot explosiegevaar - Deel 2: Stofexplosiegevaar, gebaseerd op NEN-EN-IEC 60079-10-2:2015
 • NEN 8012
  Keuze van het leidingtype met als doel het beperken van schade als gevolg van brand van en via elektrische leidingen met inbegrip van glasvezelleidingen
 • NEN 8012-1
  Keuze van elektrische leidingen en glasvezelleidingen met betrekking tot het gedrag bij brand - Deel 1: Beperking van het ontwikkelen van brand en rook volgens het Bouwbesluit 2012
 • NEN 8012-2
  Keuze van elektrische leidingen en glasvezelleidingen met betrekking tot het gedrag bij brand - Deel 2: Beperking van de gevolgschade door brand en rook
 • NTA 8013
  Procedure voor het controleren van PV-systemen
 • NEN 8025
  Periodieke beoordeling van de veiligheid van technische installaties en technische voorzieningen in woningen
 • NTA 8044
  Technische omschrijving van elektrotechnische woninginstallaties volgens het Elux-installatieconcept
 • IEC 60617-2
  Grafische symbolen voor elektrotechnische tekeningen - Deel 2: Symbool-elementen, kwalificatiesymbolen en andere symbolen met een algemene toepassing
 • IEC 61082-3
  Het opstellen van documenten voor gebruik in de elektrotechniek - Deel 3: Aansluitschema's, tabellen en lijsten
 • EN 50110-1
  Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Deel 1: Algemene eisen
 • EN 50110-2
  Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Deel 2: Nationale bijlagen
 • EN 50281-1-2
  Elektrisch materieel voor gebruik in de aanwezigheid van ontbrandbraar stof - Deel 1-2: Elektrisch materieel beschermd door omhulsels - Selectie, installatie en onderhoud
 • EN 50522
  Aarding van hoogspanningsinstallaties van meer dan 1 kV wisselspanning
 • IEC 60079-0
  Explosieve atmosferen - Deel 0: Elektrisch materieel - Algemene eisen
 • IEC 60079-10-1
  Explosieve atmosferen - Deel 10-1: Classificatie van gebieden - Explosieve gasatmosferen
 • IEC 60079-10-2
  Explosieve atmosferen - Deel 10-2: Classificatie van gebieden - Explosieve stofatmosferen
 • IEC 60079-14
  Explosieve atmosferen - Deel 14: Ontwerp, keuze en opstelling van elektrische installaties
 • IEC 60079-17
  Explosieve atmosferen - Deel 17: Inspectie en onderhoud van elektrische installaties (Redline versie met trackchanges)
 • IEC 60079-19
  Explosieve atmosferen - Deel 19: Reparatie, revisie en renovatie van materieel
 • IEC 60079-31
  Explosieve atmosferen - Deel 31: Bescherming van materieel tegen stofontbranding door omhulsel "t"
 • IEC 60204-1
  Veiligheid van machines - Elektrische uitrusting van machines - Deel 1: Algemene eisen
 • IEC 60439-4
  Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen - Deel 4: Bijzondere eisen voor bouwkasten
 • IEC 61082-1
  Vervaardiging van documenten gebruikt in de elektrotechnologie - Deel 1: Regels
 • IEC 61241-14
  Elektrisch materieel voor plaatsen waar stofontploffingsgevaar kan heersen - Deel 14: Selectie en installatie
 • IEC 61241-17
  Elektrisch materieel voor plaatsen waar stofontploffingsgevaar kan heersen - Deel 17: Inspectie en onderhoud van elektrische installaties in gevaarlijke gebieden (anders dan in mijnen)
 • IEC 61439-1
  Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen - Deel 1: Algemene regels
 • IEC 61439-4
 • IEC 61936-1
  Sterkstroominstallatiesvoor meer dan 1 kV wisselspanning en 1,5 kV gelijkspanning  - Deel 1: Wisselspanning

v.a. € 1755 p.j.

1-2 gebruikers

Vragen?

Wij helpen u graag.

Waarom NEN Connect?

 • Altijd de meest actuele norm

 • Altijd bij de hand via desktop of mobiel

 • Vervallen normen blijven beschikbaar