Standaardpakket voor Cacao

In de afgelopen jaren is op wereldwijd niveau gewerkt aan het vastleggen van eisen voor duurzame en traceerbare cacao om zo het verbouwen van cacao te kunnen verduurzamen, te zorgen voor het milieu en de sociale omstandigheden en het levensonderhoud van de boeren te verbeteren. Deze eisen zijn vastgelegd in de nieuwe vierdelige normenserie NEN-ISO 34101:2019 ‘Duurzame en traceerbare cacao’. De serie is nadrukkelijk bedoeld om als geheel te implementeren, al heeft elk deel wel een duidelijke focus:

 • Deel 1 ondersteunt organisaties bij de implementatie van effectieve maatregelen om continu hun bedrijfsvoering te verbeteren en de cacaoproductie te professionaliseren. Dit deel omvat voor de boerenorganisaties vaak ingrijpende eisen. Deze worden via deel 4 stapsgewijs ingevoerd, zodat zij in staat zijn deel 1 uiteindelijk in zijn geheel te implementeren.
 • Deel 2 definieert eisen voor de economische, sociale en milieuaspecten van cacaoproductie.
 • Deel 3 geeft eisen voor traceerbaarheid van duurzaam geproduceerde cacao door de keten.
 • Deel 4 is gericht op schemabeheerders, certificerende instellingen en alle anderen die te maken hebben met de beoordeling of cacao voldoet aan de eisen van deze normenserie. Om de overgang naar duurzame cacaoproductie te versoepelen, bevat deel 4 een stappenplan om geleidelijk naar een professionele boerenorganisatie te groeien.

Om naast de verduurzaming van de cacaoproductie te werken aan de kwaliteit van de cacaobonen, bevat het normenpakket ook een NEN-ISO-norm voor monstername van cacaobonen en een andere norm voor de kwaliteitseisen voor cacaobonen.

Voor wie?

Voor iedereen die werkzaam is in de cacaosector en geïnteresseerd is in de kwaliteit en traceerbaarheid van duurzaam geproduceerde cacaobonen.

Verrijkt met NEN Connect modules

Alle standaardpakketten van NEN Connect zijn verrijkt met modules. Met de modules bespaart u tijd en kosten. Zo kunt u nog slimmer met normen werken.


Dit pakket bevat circa 6 normen / publicaties

Inclusief alle actuele en ingetrokken versies.

 • ISO 2292
  Cacaobonen - Monstername
 • ISO 2451
  Cacaobonen - Specificatie en kwaliteitseisen
 • ISO 34101-1
  Duurzame en traceerbare cacao - Deel 1: Eisen voor managementsystemen van duurzame cacaoproductie
 • ISO 34101-2
  Duurzame en traceerbare cacao - Deel 2: Prestatie-eisen (gerelateerd aan economische, sociale en milieu aspecten)
 • ISO 34101-3
  Duurzame en traceerbare cacao - Deel 3: Eisen voor traceerbaarheid
 • ISO 34101-4
  Duurzame en traceerbare cacao - Deel 4: Eisen voor certificatieschema's

v.a. € 345 p.j.

1-2 gebruikers

Vragen?

Wij helpen u graag.

Waarom NEN Connect?

 • Altijd de meest actuele norm

 • Altijd bij de hand via desktop of mobiel

 • Vervallen normen blijven beschikbaar

Over de normcommissie

Lees meer over of neem deel aan NEN-normcommissie Cacao. Deze is nauw betrokken bij de ontwikkelingen op Europees en mondiaal niveau in respectievelijk: CEN/TC 415 'Sustainable and Traceable Cocoa' en ISO/TC 34/SC 18 'Cocoa'.