Standaardpakket voor VSB Betonbekisting

Met het NEN Connect standaardpakket voor VSB - Betonbekisting heeft u van de onderstaande normen altijd de actuele versie online beschikbaar.

 • Dit standaardpakket is inclusief de bijbehorende Nationale Bijlages

Voor wie?

Dit pakket is bedoeld voor bedrijven die zich richten op het fabriceren, leveren, verhuren monteren en demonteren van betonbekistingen en ondersteuningsconstructies.

Verrijkt met NEN Connect modules

Alle standaardpakketten van NEN Connect zijn verrijkt met modules. Met de modules bespaart u tijd en kosten. Zo kunt u nog slimmer met normen werken.


Dit pakket bevat circa 32 normen / publicaties

Inclusief alle actuele en ingetrokken versies.

 • EN 1065
  Stalen schroefstempels - Productspecificaties, ontwerp en onderzoek door berekeningen en beproevingen
 • EN 1263-1
  Tijdelijke hulpconstructies voor de bouw - Veiligheidsnetten - Deel 1: Veiligheidseisen, beproevingsmethoden
 • EN 1263-2
  Tijdelijke hulpcontructies voor de bouw - Veiligheidsnetten - Deel 2: Veiligheidseisen voor het ophangen van veiligheidsnetten
 • EN 1991-1-1
  Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-1: Algemene belastingen - Volumieke gewichten, eigen gewicht en gebruiksbelastingen voor gebouwen
 • EN 1991-1-3
  Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-3: Algemene belastingen - Sneeuwbelasting
 • EN 1991-1-4
  Nationale bijlage bij NEN-EN 1991-1-4+A1+C2: Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-4: Algemene belastingen - Windbelasting
 • EN 1991-1-5
  Nationale bijlage bij NEN-EN 1991-1-5+C1: Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-5: Algemene belastingen - Thermische belasting
 • EN 1991-1-7
  Nationale bijlage bij NEN-EN 1991-1-7+C1+A1: Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-7: Algemene belastingen - Buitengewone belastingen
 • EN 1991-2
  Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 2: Verkeersbelasting op bruggen
 • EN 1991-3
  Nationale bijlage bij NEN-EN 1991-3 Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 3: Belastingen veroorzaakt door kranen en machines
 • EN 1992-1-1
  Nationale bijlage bij NEN-EN 1992-1-1+C2 Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen
 • EN 1993-1-1
  Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen
 • EN 1993-1-3
  Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-3: Algemene regels - Aanvullende regels voor koudgevormde dunwandige profielen en platen
 • EN 1993-1-8
  Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-8: Ontwerp en berekening van verbindingen
 • EN 1993-1-9
  Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-9: Vermoeiing
 • EN 1993-1-10
  Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-10: Materiaaltaaiheid en eigenschappen in de dikterichting
 • EN 1995-1-1
  Eurocode 5: Ontwerp en berekening van houtconstructies - Deel 1-1: Algemeen - Gemeenschappelijke regels en regels voor gebouwen
 • NEN 6702
  Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 - Belastingen en vervormingen
 • NEN 6710
  Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 - Aluminiumconstructies - Basiseisen en eenvoudige basisrekenregels voor overwegend statisch belaste constructies
 • NEN 6720
  Voorschriften Beton - TGB 1990 - Constructieve eisen en rekenmethoden (VBC 1995)
 • NEN 6722
  Voorschriften Beton - Uitvoering
 • NEN 6760
  Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 - Houtconstructies - Basiseisen en bepalingsmethoden
 • NEN 6770
  TGB 1990 - Staalconstructies - Basiseisen en basisrekenregels voor overwegend statisch belaste constructies
 • NEN 6771
  Staalconstructies - TGB 1990 - Stabiliteit
 • NEN 6772
  Staalconstructies - TGB 1990 - Verbindingen
 • NEN 6773
  Staalconstructies - TGB 1990 - Basiseisen, basisrekenregels en beproevingen voor overwegend statisch belaste dunwandige koudgevormde stalen profielen en geprofileerde platen
 • NEN 6774
  Staalconstructies - TGB 1990 - Eisen aan de staalkwaliteit voor constructiestaalsoorten in relatie tot het brosse breukgedrag, voor overwegend statisch belaste constructies
 • EN 12812
  Ondersteuningsconstructies - Prestatie-eisen en algemeen ontwerp
 • EN 12813
  Tijdelijke bouwplaatsuitrusting - Ondersteuningstorens uit geprefabriceerde onderdelen - Specifieke methoden voor het constructief ontwerpen
 • EN 13374
  Tijdelijke vloerrandbeveiligingen - Productspecificatie - Beproevingsmethoden
 • EN 13377
  Houten bekistingdragers - Eisen, classificatie en beoordeling
 • EN 13670
  Het vervaardigen van betonconstructies

v.a. € 804 p.j.

1-2 gebruikers

Vragen?

Wij helpen u graag.

Waarom NEN Connect?

 • Altijd de meest actuele norm

 • Altijd bij de hand via desktop of mobiel

 • Vervallen normen blijven beschikbaar