Standaardpakket voor Bouwbesluit - Totaal

Bent u verantwoordelijk voor het toetsen van de haalbaarheid bouwplannen? Of geeft u advies op allerlei verschillende bouwvlakken? Dan is het belangrijk dat u beschikt over alle actuele (en ingetrokken) Bouwbesluitnormen.

Met het NEN Connect standaardpakket Bouwbesluit Totaal heeft u al de Bouwbesluitnormen en andere relevante normen, zoals praktijkrichtlijnen in huis. U en uw collega’s hebben de zekerheid dat u altijd alles online kan raadplegen. U bent compleet voorzien. Standaardpakket Bouwbesluit Totaal kunt u gebruiken als juridisch en praktisch naslagwerk.

 • Dit standaardpakket is inclusief de bijbehorende Nationale Bijlages.

Voor wie?

Dit pakket is bedoeld voor grote bouwbedrijven, gemeenten, adviesbureaus en gecertificeerde bouwplantoetsers.

Verrijkt met NEN Connect modules

Alle standaardpakketten van NEN Connect zijn verrijkt met modules. Met de modules bespaart u tijd en kosten. Zo kunt u nog slimmer met normen werken.


Dit pakket bevat circa 216 normen / publicaties

Inclusief alle actuele en ingetrokken versies.

 • NEN 3215
  Gebouwriolering en buitenriolering binnen de perceelgrenzen - Bepalingsmethoden voor de afvoercapaciteit, water- en luchtdichtheid en afstand van dakuitmondingen
 • EN 81-72
  Veiligheidsregels voor de vervaardiging en de installatie van liften - Speciale toepassingen voor personen- en personen-goederenliften - Deel 72: Brandweerliften
 • EN 179
  Hang- en sluitwerk - Sluitingen voor nooduitgangen met een deurkruk of een drukplaat, voor gebruik bij vluchtroutes - Eisen en beproevingsmethoden
 • EN 206
  Beton - Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit
 • EN 206-1
  Beton - Deel 1: Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit
 • EN 295-1
  Gresbuissystemen voor afvoerleidingen en rioleringen - Deel 1: Eisen aan buizen, hulpstukken en verbindingen
 • EN 295-2
  Gresbuissystemen voor afvoerleidingen en rioleringen - Deel 2: Conformiteitsbeoordeling en monsterneming
 • EN 295-3
  Gresbuissystemen voor afvoerleidingen en rioleringen - Deel 3: Beproevingsmethoden
 • EN 806-1
  Eisen voor drinkwaterinstallaties in gebouwen - Deel 1: Algemeen
 • NEN 1006
  Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties
 • NEN 1010
  Elektrische installaties voor laagspanning - Deel 8: Functionele aspecten
 • NEN 1041
  Veiligheidsbepalingen voor hoogspanningsinstallaties
 • EN 1052-1
  Beproevingsmethoden voor metselwerk - Deel 1: Bepaling van de druksterkte
 • NEN 1068
  Thermische isolatie van gebouwen - Rekenmethoden Deze norm blijft effectief tot 1 januari 2020 en wordt (via de wetgeving) op deze datum vervangen door NTA 8800.
 • NEN 1078
  Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 500 mbar - Prestatie-eisen - Nieuwbouw
 • NEN 1087
  Ventilatie van gebouwen - Bepalingsmethoden voor nieuwbouw. NEN 1087:2019 Ontw. is ingetrokken. Er wordt gewerkt aan een herziening van NEN 1087. De actuele editie is NEN 1087:2001.
 • NPR 1088
  Ventilatie van woningen en woongebouwen - Aanwijzingen voor en voorbeelden van de uitvoering van ventilatievoorzieningen
 • EN 1125
  Hang- en sluitwerk - Panieksluitingen voor vluchtdeuren met een horizontale bedieningsstang voor het gebruik bij vluchtroutes - Eisen en beproevingsmethoden
 • EN 1300
  Waardeberging - Classificatie van hogeveiligheidssloten naar gelang hun weerstand tegen onbevoegd openen
 • EN 1366-8
  Bepaling van de brandwerendheid van installaties - Deel 8: Rookafvoerkanalen
 • EN 1401-1
  Kunststofleidingsystemen voor vrij verval buitenriolering - Ongeplasticeerd PVC (PVC-U) - Deel 1: Eisen voor buizen, hulpstukken en het systeem
 • NEN 1413
  Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op bouwkundige tekeningen en in schema’s
 • NEN 1414
  Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op ontruimings- en aanvalsplattegronden
 • NEN 1414-1
  PDF + Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op tekeningen en plattegronden - Deel 1: Ontruimingsplattegronden en bereikbaarheidskaarten
 • EN 1455-1
  Kunststofleidingsystemen voor vrij verval binnenriolering (lage en hoge temperatuur) - Acrylnitrilbutadieenstyreen (ABS) - Deel 1: Eisen voor buizen, hulpstukken en leidingsystemen
 • NEN 1594
  Droge blusleidingen in en aan gebouwen
 • EN 1610
  Buitenriolering - Aanleg en beproeving van leidingsystemen
 • EN 1610+NEN 3218-1
  Buitenriolering - Aanleg en beproeving van leidingsystemen met Nederlandse aanvulling
 • EN 1634-3
  Bepaling van de brandwerendheid en rookbeheersing van deuren, luiken, te openen ramen en hang- en sluitwerk - Deel 3: Beproeving van de weerstand tegen rookdoorgang van deuren en luiken
 • NEN 1775
  Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van vloeren
 • EN 1838
  Toegepaste verlichtingstechniek - Noodverlichting
 • EN 1990
  Eurocode - Grondslagen van het constructief
 • EN 1991-1-1
  Eurocode 1 - Belastingen op constructies - Deel 1-1: Specifieke gewichten van materialen, eigen gewicht van bouwwerken en gebruiksbelastingen en gebruiksbelastingen voor gebouwen
 • EN 1991-1-2
  Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-2: Algemene belastingen - Belasting bij brand
 • EN 1991-1-3
  Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-3: Sneeuwbelasting
 • EN 1991-1-4
  Nationale bijlage bij NEN-EN 1991-1-4+A1+C2: Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-4: Algemene belastingen - Windbelasting
 • EN 1991-1-5
  Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-5: Algemene belastingen - Thermische belasting
 • EN 1991-1-7
  Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-7: Buitengewone belastingen
 • EN 1991-2
  Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 2: Verkeersbelasting op bruggen
 • EN 1991-3
  Nationale bijlage bij NEN-EN 1991-3 Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 3: Belastingen veroorzaakt door kranen en machines
 • EN 1991-4
  Nationale bijlage bij NEN-EN 1991-4:2006 Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 4: Silo's en opslagtanks
 • EN 1992-1-1
  Nationale bijlage bij NEN-EN 1992-1-1+C2 Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen
 • EN 1992-1-2
  Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand
 • EN 1992-2
  Nationale bijlage bij NEN-EN 1992-2+C1 Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies - Betonnen bruggen - Regels voor ontwerp, berekening en detaillering
 • EN 1992-3
  Nationale bijlage bij NEN-EN 1992-3 Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 3: Constructies voor keren en opslaan van stoffen
 • EN 1992-4
  Nationale bijlage bij NEN-EN 1992-4: Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 4: Ontwerp en berekening van bevestigingsmiddelen voor gebruik in beton
 • EN 1993-1-1
  Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen
 • EN 1993-1-2
  Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand
 • EN 1993-1-3
  Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-3: Algemene regels - Aanvullende regels voor koudgevormde dunwandige profielen en platen
 • EN 1993-1-4
  Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-4: Constructies van roestvast staal
 • EN 1993-1-5
  Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-5: Constructieve plaatvelden
 • EN 1993-1-6
  Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-6: Sterkte en Stabiliteit van Schaalconstructies
 • EN 1993-1-7
  Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-7: Sterkte en stabiliteit haaks op het vlak belaste platen
 • EN 1993-1-8
  Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-8: Ontwerp en berekening van verbindingen
 • EN 1993-1-9
  Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-9: Vermoeiing
 • EN 1993-1-10
  Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-10: Materiaaltaaiheid en eigenschappen in de dikterichting
 • EN 1993-1-11
  Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-11: Ontwerp en berekening van op trek belaste componenten
 • EN 1993-1-12
  Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-12: Aanvullende regels voor de uitbreiding van EN 1993 voor staalsoorten tot en met S 700
 • EN 1993-2
  Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 2: Stalen bruggen
 • EN 1993-3-1
  Nationale bijlage bij NEN-EN 1993-3-1 Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 3-1: Torens, masten en schoorstenen - Torens en masten (inclusief C1:2009)
 • EN 1993-3-2
  Nationale bijlage bij NEN-EN 1993-3-2 Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 3-2: Torens, masten en schoorstenen - Schoorstenen
 • EN 1993-4-1
  Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 4-1: Silo's
 • EN 1993-4-2
  Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 4-2: Opslagtanks
 • EN 1993-4-3
  Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 4-3: Buisleidingen
 • EN 1993-5
  Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 5: Palen en damwanden
 • EN 1993-6
  Nationale bijlage bij NEN-EN 1993-6 Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 6: Kraanbanen (inclusief C1:2009)
 • EN 1994-1-2
  Eurocode 4 - Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies - Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand
 • EN 1994-1-1
  Nationale bijlage bij NEN-EN 1994-1-1+C1 Eurocode 4: Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen
 • EN 1994-2
  Eurocode 4: Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies - Deel 2: Algemene regels en regels voor bruggen
 • EN 1995-1-1
  Eurocode 5: Ontwerp en berekening van houtconstructies - Deel 1-1: Algemeen - Gemeenschappelijke regels en regels voor gebouwen
 • EN 1995-1-2
  Eurocode 5: Ontwerp en berekening van houtconstructies - Deel 1-2: Algemeen - Ontwerp en berekening van constructies bij brand
 • EN 1995-2
  Eurocode 5: Ontwerp en berekening van houtconstructies - Deel 2: Bruggen
 • EN 1996-1-1
  Eurocode 6: Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk - Deel 1-1: Algemene regels voor constructies van gewapend en ongewapend metselwerk
 • EN 1996-1-2
  Eurocode 6 - Ontwerp en berekening van metselwerkconstructies - Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand
 • EN 1996-2
  Eurocode 6 - Ontwerp en berekening van metselwerkconstructies - Deel 2: Ontwerp, materiaalkeuze en uitvoering van metselwerkconstructies
 • EN 1996-3
  Eurocode 6: Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk - Deel 3: Vereenvoudigde rekenmethoden voor constructies van ongewapend metselwerk
 • EN 1997-1
  Eurocode 7: Geotechnisch ontwerp - Deel 1: Algemene regels
 • EN 1997-2
  Eurocode 7: Geotechnisch ontwerp - Deel 2: Grondeigenschappen
 • EN 1999-1-1
  Eurocode 9: Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies - Deel 1-1: Algemene regels
 • EN 1999-1-2
  Eurocode 9: Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies - Deel 1-2: Ontwerp en berekening van constructies bij brand
 • EN 1999-1-3
  Eurocode 9: Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies - Deel 1-3: Vermoeiing
 • EN 1999-1-4
  Eurocode 9: Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies - Deel 1-4: Koudgevormde dunne platen
 • EN 1999-1-5
  Eurocode 9: Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies - Deel 1-5: Schaalconstructies
 • NEN 2057
  Daglichtopeningen van gebouwen - Bepaling van de equivalente daglichtoppervlakte van een ruimte
 • NPR 2068
  Thermische isolatie van gebouwen - Vereenvoudigde rekenmethoden
 • NEN 2078
  Eisen voor industriële gasinstallaties
 • NEN 2535
  Brandveiligheid van gebouwen - Brandmeldinstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen
 • NEN 2555
  Brandveiligheid van gebouwen - Rookmelders voor woonfuncties
 • NEN 2559
  Onderhoud van draagbare blustoestellen
 • NEN 2575
  Brandveiligheid van gebouwen - Ontruimingsalarminstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen
 • NEN 2575-1
  Brandveiligheid van gebouwen - Ontruimingsalarminstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen - Deel 1: Algemeen
 • NEN 2575-2
  Brandveiligheid van gebouwen - Ontruimingsalarminstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen - Deel 2: Luidalarminstallatie type A
 • NEN 2575-3
  Brandveiligheid van gebouwen - Ontruimingsalarminstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen - Deel 3: Luidalarminstallatie type B
 • NEN 2575-4
  Brandveiligheid van gebouwen - Ontruimingsalarminstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen - Deel 4: Stilalarminstallatie, draadloos
 • NEN 2575-5
  Brandveiligheid van gebouwen - Ontruimingsalarminstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen - Deel 5: Stilalarminstallatie met attentiepanelen
 • NEN 2580
  Oppervlakten en inhouden van gebouwen - Termen, definities en bepalingsmethoden
 • NEN 2608
  Vlakglas voor gebouwen - Eisen en bepalingsmethode
 • NPR 2652
  Vochtwering in gebouwen - Wering van vocht van buiten en wering van vocht van binnen - Voorbeelden van bouwkundige details
 • NEN 2654-1
  Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties - Deel 1: Brandmeldinstallaties
 • NEN 2654-2
  Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties - Deel 2: Ontruimingsalarminstallaties
 • NEN 2686
  Luchtdoorlatendheid van gebouwen - Meetmethode
 • NEN 2690
  Luchtdoorlatendheid van gebouwen - Meetmethode voor de specifieke luchtvolumestroom tussen kruipruimte en woning
 • NEN 2757
  Toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rook van verbrandingstoestellen in gebouwen - Bepalingsmethoden
 • NEN 2757-1
  Bepalingsmethoden voor de geschiktheid van systemen voor de afvoer van rookgas van gebouwgebonden installaties - Deel 1: Installaties met een belasting kleiner dan of gelijk aan 130 kW op bovenwaarde
 • NEN 2768
  Meterruimten en bijbehorende bouwkundige voorzieningen in woningen
 • NEN 2778
  Vochtwering in gebouwen
 • NPR 2877
  Beproevingsmethoden voor de waterdichtheid van scheidingsconstructies
 • NPR 2878
  Uitwendige scheidingsconstructies van gebouwen - Vereenvoudigde berekeningsmethode voor de binnenoppervlaktetemperatuurfactor
 • NEN 2916
  Energieprestatie van utiliteitsgebouwen - Bepalingsmethode
 • NPR 2917
  Rekenprogramma energieprestatie utiliteitsbouw op CD-ROM met handboek in pdf-formaat
 • NEN 2991
  Lucht - Bepaling van de asbestconcentraties in de binnenlucht en risicobeoordeling in en rondom bouwwerken, constructies of objecten waarbij asbesthoudende materialen zijn verwerkt
 • NEN 3011
  Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte
 • NEN 3028
  Eisen voor verbrandingsinstallaties
 • NPR 3218
  Buitenriolering onder vrij verval - Aanleg en onderhoud
 • NEN 3218-1
  Buitenriolering - Deel 1: Nationale aanvulling op NEN-EN 1610 Aanleg en beproeving van leidingsystemen
 • NPR 3218-3
  Buitenriolering - Deel 3: Richtlijnen voor onderhoud
 • NPR 3378
  Praktijkrichtlijn gasinstallaties (Compleet)
 • NPR 3599
  Vlakglas voor gebouwen - Voorbeeldberekeningen volgens ontwerp NEN 2608:2009
 • NEN 3868
  Voorspanstaal
 • NEN 3869
  Verankeringssystemen voor voorgespannen betonconstructies
 • NPR 5070
  Geluidwering in woongebouwen - Voorbeelden van wanden en vloeren in steenachtige draagconstructies
 • NPR 5071
  Aanvulling op NPR 5071 - Geluidwering in woongebouwen - Voorbeelden van maatregelen tegen galm, lawaai door slaande deuren en dergelijke in gemeenschappelijke ruimten, afgestemd op NEN 1070
 • NPR 5072
  Geluidwering in woningen en woongebouwen - Luchtafvoersystemen
 • NPR 5073
  Geluidwering in woongebouwen - Liftinstallaties
 • NPR 5074
  Geluidwering in woningen en woongebouwen - Centrale-verwarmingsinstallaties met radiatoren of convectoren
 • NPR 5075
  Geluidwering in woningen en woongebouwen - Sanitaire toestellen en installaties voor de aan- en afvoer van water
 • NTR 5076
   Installatiegeluid in woningen en woongebouwen
 • NEN 5077
  Geluidwering in gebouwen - Bepalingsmethoden voor de grootheden voor geluidwering van uitwendige scheidingsconstructies, luchtgeluidisolatie, contactgeluidisolatie en geluidniveaus veroorzaakt door installaties
 • NPR 5086
  Geluidwering in woongebouwen - Geluidwering van lichte, woningscheidende wanden
 • NEN 5087
  Inbraakveiligheid van woningen - Bereikbaarheid van dak- en gevelelementen: deuren, ramen en kozijnen
 • NPR 5092
  Geluidwering in gebouwen - Beoordeling van de resultaten van geluidmetingen conform NEN 5077
 • NEN 5096
  Inbraakwerendheid - Dak- of gevelelementen met deuren, ramen, luiken en vaste vullingen - Eisen, classificatie en beproevingsmethoden
 • NPR 5097
  Geluidwering in gebouwen - Toelichting op de bepalingsmethoden voor de grootheden voor de geluidwering van uitwendige scheidingscontructies,luchtgeluidisolatie, contactgeluidisolatie, geluidniveaus veroorzaakt door installaties en nagalmtijd
 • NEN 5128
  Energieprestatie van woonfuncties en woongebouwen - Bepalingsmethode
 • NPR 5129
  Energieprestatie van woonfuncties en woongebouwen - Rekenprogramma (EPW)
 • NPR 5272
  Geluidwering in gebouwen - Aanwijzingen voor de toepassing van het rekenvoorschrift voor de geluidwering van gevels op basis van NEN-EN 12354-3
 • NPR 5310
  Nederlandse praktijkrichtlijn bij NEN 1010
 • NEN 5499
  Kwaliteitseisen voor visueel gesorteerd naaldhout voor constructieve toepassingen
 • NEN 5707
  Bodem - Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen grond
 • NEN 5740
  Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond
 • NEN 5897
  Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat
 • NEN 5898
  Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat
 • NEN 6008
  Betonstaal
 • NEN 6061
  Bepaling van de weerstand tegen het ontstaan van brand bij stookplaatsen
 • NEN 6062
  Bepaling van de brandveiligheid van rookgasafvoervoorzieningen - Algemeen
 • NEN 6063
  Bepaling van het brandgevaarlijk zijn van daken
 • NEN 6064
  Bepaling van de onbrandbaarheid van bouwmaterialen
 • NEN 6065
  Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van bouwmateriaal (combinaties)
 • NEN 6066
  Bepaling van de rookproduktie bij brand van bouwmateriaal(combinaties)
 • NEN 6068
  Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten
 • NEN 6069
  Bepaling en classificatie van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten
 • NEN 6071
  Rekenkundige bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen - Betonconstructies
 • NEN 6072
  Rekenkundige bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen - Staalconstructies
 • NEN 6073
  Rekenkundige bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen - Houtconstructies
 • NEN 6075
  Bepaling van de weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimten
 • NEN 6088
  Brandveiligheid van gebouwen - Vluchtwegaanduiding - Eigenschappen en bepalingsmethoden
 • NEN 6089
  Bepaling van de opvang- en de doorstroomcapaciteit van een bouwwerk
 • NEN 6090
  Bepaling van de vuurbelasting
 • NPR 6091
  Weerstand tegen brandoverslag
 • NEN 6092
  Brandveiligheid van gebouwen - Eisen en bepalingsmethode voor overdrukinstallaties in trappehuizen
 • NEN 6700
  Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 - Algemene basiseisen
 • NEN 6702
  Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 - Belastingen en vervormingen
 • NPR 6703
  Wateraccumulatie - Aanvullende rekenregels en vereenvoudigingen voor het belastingsgeval regenwater in NEN 6702
 • NEN 6707
  Bevestiging van dakbedekkingen - Eisen en bepalingsmethoden
 • NPR 6708
  Bevestiging van dakbedekkingen - Richtlijnen
 • NEN 6710
  Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 - Aluminiumconstructies - Basiseisen en eenvoudige basisrekenregels voor overwegend statisch belaste constructies
 • NEN 6720
  Voorschriften Beton - TGB 1990 - Constructieve eisen en rekenmethoden (VBC 1995)
 • NEN 6760
  Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 - Houtconstructies - Basiseisen en bepalingsmethoden
 • NEN 6762
  Stalen stiftvormige verbindingsmiddelen voor dragende houtconstructies
 • NEN 6763
  Gelamineerd hout - Producteigenschappen en bepalingsmethoden
 • NEN 6770
  TGB 1990 - Staalconstructies - Basiseisen en basisrekenregels voor overwegend statisch belaste constructies
 • NEN 6771
  Staalconstructies - TGB 1990 - Stabiliteit
 • NEN 6772
  Staalconstructies - TGB 1990 - Verbindingen
 • NEN 6773
  Staalconstructies - TGB 1990 - Basiseisen, basisrekenregels en beproevingen voor overwegend statisch belaste dunwandige koudgevormde stalen profielen en geprofileerde platen
 • NEN 6774
  Staalconstructies - TGB 1990 - Eisen aan de staalkwaliteit voor constructiestaalsoorten in relatie tot het brosse breukgedrag, voor overwegend statisch belaste constructies
 • NEN 6790
  Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 - Steenconstructies - Basiseisen en bepalingsmethoden Zie NEN-EN 1996-1-1
 • NPR 6791
  Steenconstructies - Eenvoudige ontwerpregels, gebaseerd op NEN 6790:2005
 • ISO 6946
  Bouwdelen en elementen - Warmteweerstand en warmtedoorgangscoëfficiënt - Berekeningsmethoden
 • NEN 7002
  Centrifugaal gegoten gietijzeren afvoerbuizen (GA)
 • NEN 7003
  Hulpstukken voor gietijzeren afvoerbuizen (GA)
 • NEN 7013
  Expansiestukken van PVC en ABS voor binnenrioleringen
 • NEN 7120+C2
  Energieprestatie van gebouwen - Bepalingsmethode . Deze norm blijft effectief tot 1 juli 2020 en wordt (via de wetgeving) op deze datum vervangen door NTA 8800.
 • NEN 7125
  Energieprestatienorm voor maatregelen op gebiedsniveau (EMG) - Bepalingsmethode
 • NPR 7910-1
  Gevarenzone-indeling met betrekking tot explosiegevaar - Deel 1: Gasexplosiegevaar, gebaseerd op NEN-EN-IEC 60079-10-1:2015
 • NPR 7910-2
  Gevarenzone-indeling met betrekking tot explosiegevaar - Deel 2: Stofexplosiegevaar, gebaseerd op NEN-EN-IEC 60079-10-2:2015
 • NEN 8005
  Nederlandse invulling van NEN-EN 206: Beton - Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit
 • NEN 8062
  Brandveiligheid van gebouwen - Methode voor het beoordelen van de brandveiligheid van rookgasafvoervoorzieningen van bestaande gebouwen
 • NEN 8078
  Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 500 mbar - Prestatie-eisen - Bestaande bouw
 • NEN 8087
  Ventilatie van gebouwen - Bepalingsmethoden voor bestaande gebouwen
 • NEN 8088-1
  Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen - Bepalingsmethode voor de toevoerluchttemperatuur gecorrigeerde ventilatie- en infiltratieluchtvolumestromen voor energieprestatieberekeningen - Deel 1: RekenmethodeDeze norm blijft effectief tot 1 januari 2020 en wordt (via de wetgeving) op deze datum vervangen door NTA 8800.
 • NEN 8112
  Bedrijfsnoodorganisatie en bedrijfshulpverlening
 • NEN 8700
  Beoordeling van de constructieve veiligheid van een bestaand bouwwerk bij verbouw en afkeuren - Grondslagen
 • NEN 8701
  Beoordeling van de constructieve veiligheid van een bestaand bouwwerk bij verbouwen en afkeuren - Belastingen
 • NEN 8757
  Afvoer van rook van verbrandingstoestellen in gebouwen - Bepalingsmethoden voor bestaande bouw
 • NTA 8800
  Energieprestatie van gebouwen - Bepalingsmethode
 • ISO 9972
  Thermische eigenschappen van gebouwen - Bepaling van de luchtdoorlatendheid van gebouwen - Overdrukmethode.
 • NEN 9997-1
  Geotechnisch ontwerp van constructies - Deel 1: Algemene regels
 • ISO 10211
  Koudebruggen in gebouwen - Warmtestromen en oppervlaktetemperaturen - Gedetailleerde berekeningen
 • ISO 10211-1
  Koude-bruggen in gebouwen - Berekening van warmtestromen en oppervlakte-temperaturen - Deel 1: Algemene methoden
 • ISO 10211-2
  Koude-bruggen in gebouwen - Berekening van warmtestromen en oppervlaktetemperaturen - Deel 2: Lineaire koude-bruggen
 • EN 12354-6
  Geluidwering in gebouwen - Berekening van de akoestische eigenschappen van gebouwen met de eigenschappen van bouwelementen - Deel 6: Geluidabsorptie in gesloten ruimten
 • ISO 12572
  Vochteigenschappen van bouwmaterialen en -producten - Bepaling van de waterdampdoorlatendheid - Bekermethode
 • EN 13501-1
  Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag
 • EN 13829
  Thermische eigenschappen van gebouwen - Bepaling van de luchtdoorlatendheid van gebouwen - Overdrukmethode
 • EN 14592
  Houtconstructies - Stiftvormige verbindingsmiddelen - Eisen
 • EN 15001-1
  Gasinfrastructuur - Gasinstallatieleidingen met bedrijfsdrukken groter dan 0,5 bar voor industriële en groter dan 5 bar voor industriële en niet-industriële gasinstallaties - Deel 1: Gedetailleerde functionele eisen voor ontwerp, materialen, constructie, inspectie en beproeving
 • EN 15001-2
  Gasinfrastructuur - Gasinstallatieleidingen met bedrijfsdrukken groter dan 0,5 bar voor industriële en groter dan 5 bar voor industriële en niet-industriële gasinstallaties - Deel 2: Gedetailleerde functionele eisen voor inbedrijfstelling, bedrijfsvoering en onderhoud
 • ISO 16000-2
  Binnenlucht - Deel 2: Monsternemingsstrategie voor formaldehyde
 • ISO 16032
  Akoestiek - Meting van het geluiddrukniveau van installaties in gebouwen - Praktijkmethode
 • EN 17037
  Daglicht in gebouwen
 • EN 50522
  Aarding van hoogspanningsinstallaties van meer dan 1 kV wisselspanning
 • IEC 60079-14
  Explosieve atmosferen - Deel 14: Ontwerp, keuze en opstelling van elektrische installaties
 • IEC 60079-17
  Explosieve atmosferen - Deel 17: Inspectie en onderhoud van elektrische installaties (Redline versie met trackchanges)
 • IEC 61241-14
  Elektrisch materieel voor plaatsen waar stofontploffingsgevaar kan heersen - Deel 14: Selectie en installatie
 • IEC 61310-1
  Veiligheid van machines - Signalering, markeringen en bediening - Deel 1: Eisen aan zichtbare, hoorbare en voelbare signalen
 • IEC 61936-1
  Sterkstroominstallatiesvoor meer dan 1 kV wisselspanning en 1,5 kV gelijkspanning  - Deel 1: Wisselspanning

v.a. € 4324 p.j.

1-2 gebruikers

Vragen?

Wij helpen u graag.

Waarom NEN Connect?

 • Altijd de meest actuele norm

 • Altijd bij de hand via desktop of mobiel

 • Vervallen normen blijven beschikbaar