EN 12159

Builders hoists for persons and materials with vertically guided cages
Log in
Create an account

Current edition

NEN-EN 12159:2020 Ontw. en
NEN-EN 12159:2012 en
Harmonized version
NEN-EN 12159:2012 2e Ontw. en
NEN-EN 12159:2011 Ontw. en

Other editions

Show All

EN 12159:2000

standard
NEN-EN 12159:2000+A1:2009 en
standard
NEN-EN 12159:2000 en
Amendments and corrections (1)
  • amendment
    NEN-EN 12159:2000/Ontw. A1:2009 en
standard
NEN-EN 12159:2000 nl
standard
NEN-EN 12159:1995 Ontw. en