Release notes maart 2021 (II)

Om het gebruik van en beheren met NEN Connect makkelijker en eenvoudiger te maken, hebben wij een nieuwe release uitgerold.

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Laat het ons weten.

-----------------------------

De highlights: 

+ Bedrijfsbeheerders kunnen nu eigen labels aan gebruikers toevoegen en terugzien in rapportages

Op verzoek van vele klanten kunnen beheerders hun gebruikers kenmerken met een label met waarden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het toevoegen van een afdeling. Uw gebruikers kunnen hiermee hun persoonlijke profiel aanvullen. U ziet de waarde terug in de rapportages. U kunt 1 label met meerdere waarden aanmaken per bedrijfsaccount.

  • Ga naar "Mijn bedrijf > Instellingen"
  • Vul de naam van de label in
  • Vul de namen van de waarden in
  • Uw gebruikers kunnen één van de waarden aan zichzelf toekennen via hun gebruikersprofiel: "Mijn profiel > Mijn gegevens".
    Deze is te vinden als zij in NEN Connect bovenin op hun eigen naam klikken.

Let op: zowel de naam van de label als de namen van de waarden zijn van toepassing voor zowel de Nederlandstalige als de Engelstalige gebruikersomgeving.

+ Bedrijfsbeheerders kunnen nu eigen labels aan normaanvragen toevoegen en terugzien in aanvragen en in rapportages

Op verzoek van vele klanten kunnen beheerders normaanvragen verrijken met een label met waarden. Uw gebruikers kunnen hiermee hun normaanvraag verrijken met waarden die u helpt om deze sneller goed te keuren en/of intern te administreren. U ziet de waarde terug in de aanvragen en in rapportages. U kunt 1 label met meerdere waarden aanmaken per bedrijfsaccount.

  • Ga naar "Mijn bedrijf > Instellingen"
  • Vul de naam van de label in
  • Vul de namen van de waarden in
  • Uw gebruikers kunnen nu één van de waarden selecteren in een normaanvraag

Let op: zowel de naam van de label als de namen van de waarden zijn van toepassing voor zowel de Nederlandstalige als de Engelstalige gebruikersomgeving.

Hoe kunnen wij NEN Connect nog verder verbeteren?

Wij horen graag van u hoe wij NEN Connect nog verder kunnen ontwikkelen.

Met vriendelijke groet,
Het NEN Connect team