Labels in NEN Connect

Bedrijfsbeheerders kunnen eigen labels aan gebruikers en aanvragen toevoegen voor inzicht & controle.

Label voor gebruikers

Beheerders kunnen hun gebruikers kenmerken met een label met waarden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het toevoegen van een afdeling. Uw gebruikers kunnen hiermee hun persoonlijke profiel verrijken. U ziet de waarde terug in de rapportages. U kunt 1 label met meerdere waarden aanmaken per bedrijfsaccount.

  • Ga naar "Mijn bedrijf > Instellingen"
  • Vul de naam van de label in
  • Vul de namen van de waarden in
  • Gebruikers kunnen één van de waarden aan zichzelf toekennen via hun gebruikersprofiel: "Mijn profiel > Mijn gegevens". Deze is te vinden als zij in NEN Connect bovenin op hun eigen naam klikken.
    Als beheerder kunt u een label selecteren als u een gebruiker handmatig uitnodigt.

Let op: zowel de naam van de label als de namen van de waarden zijn van toepassing voor zowel de Nederlandstalige als de Engelstalige gebruikersomgeving.

Label voor normaanvragen

Gebruikers kunnen hiermee hun normaanvraag verrijken met waarden die de beheerder helpt om deze sneller goed te keuren en/of intern te administreren. De waarde komt terug in de normaanvragen en in rapportages. U kunt 1 label met meerdere waarden aanmaken per bedrijfsaccount.

  • Ga naar "Mijn bedrijf > Instellingen"
  • Vul de naam van de label in
  • Vul de namen van de waarden in
  • Uw gebruikers kunnen nu één van de waarden selecteren in een normaanvraag

Let op: zowel de naam van de label als de namen van de waarden zijn van toepassing voor zowel de Nederlandstalige als de Engelstalige gebruikersomgeving.