Exact zoeken

Privacy & Cookies

NEN respecteert uw privacy als gebruiker van deze webtool. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. NEN houdt zich hierbij aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Wij vragen u zich wel te realiseren dat volledige beveiliging van (persoons-)gegevens op het internet niet kan worden gegarandeerd.

Persoonsgegevens

NEN verzamelt alleen persoonsgegevens die op vrijwillige basis zijn verstrekt tijdens het invullen en versturen van een online formulier of het verzenden van een e-mail. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens geeft u NEN toestemming uw persoonsgegevens op te slaan in een centraal bestand van NEN dat is voorzien van adequate beveiligingsmaatregelen. Deze gegevens kunnen door NEN worden gebruikt met het oog op geautomatiseerd klantenbeheer en marktonderzoek.

NEN gebruikt uw persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van de betreffende overeenkomst. En voor het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.

Statistieken met Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze webtool gebruiken. De zo verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de VS. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, en ook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden

NEN verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij NEN daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak. Wij gebruiken u gegevens evenmin om bij te houden welke advertenties interessant voor u zijn of om advertenties te laten aansluiten bij uw interesses.

Op basis van de WBP heeft u recht op inzage en eventuele correctie van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens. U kunt op elk moment bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie en/of verzet richten aan NEN:

Postbus 5059

2600 GB Delft

E-mail: ineke.tenwolde@nen.nl

Toepasselijk recht

Op deze webtool, de algemene voorwaarden, de disclaimer en de privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met (het gebruik) van deze webtool en/of de algemene voorwaarden, de disclaimer en de privacyverklaring worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in Nederland. NEN behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de webtool worden gepubliceerd.