Normen vrij beschikbaar gesteld voor Coronavirus

Normen voor persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen

De snelle verspreiding van het coronavirus (Covid-19) wereldwijd vraagt om uitzonderlijke maatregelen, zowel voor overheden, bedrijven als consumenten. De standaardisatie-wereld wil uiteraard bijdragen aan het faciliteren van oplossingen om de tekorten aan medische hulpmiddelen tegen te gaan. Na overleg met de Europese Commissie hebben de Europese normalisatie organisaties, verenigd in het Europese instituut CEN-CENELEC, besloten diverse normen voor persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen ter inzage vrij te geven.

Na (gratis) registratie in NEN Connect kunt u de volgende normen tijdelijk voor eigen gebruik inzien:

Ademhalingsbeschermingsmiddelen

 • NEN-EN 149:2009 Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against particles - Requirements, testing, marking
 • NEN-EN 166:2001 Personal eye-protection – Specifications

Beschermende kleding

 • NEN-EN 14126:2003+AC:2004 Protective clothing - Performance requirements and tests methods for protective clothing against infective agents
 • NEN-EN 14605:2009 +A1:2009 Protective clothing against liquid chemicals - performance requirements for clothing with liquid-tight (Type 3) or spray-tight (Type 4) connections, including items providing protection to parts of the body only (Types PB [3] and PB [4])

Chirurgische kleding, afdekmateriaal en handschoenen

 • NEN-EN 13795-1:2019 Surgical clothing and drapes - Requirements and test methods - Part 1: Surgical drapes and gowns
 • NEN-EN 13795-2:2019 Surgical drapes, gowns and clean air suits, used as medical devices for patients, clinical staff and equipment - Part 2: Test methods
 • NEN-EN 455-1:2000 Medical gloves for single use - Part 1: Requirements and testing for freedom from holes (MDD)
 • NEN-EN 455-2:2015 Medical gloves for single use - Part 2: Requirements and testing for physical properties (MMD)
 • NEN-EN 455-3:2015 Medical gloves for single use - Part 3: Requirements and testing for biological evaluation (MDD)
 • NEN-EN 455-4:2009 EN Medical gloves for single use - Part 4: Requirements and testing for shelf life determination (MDD)
 • NEN-EN 14683:2019 EN Medical face masks - Requirements and test methods

Tenslotte zijn ook nog de volgende drie NEN-EN-ISO normen beschikbaar.

 • NEN EN ISO 10993-1:2009  AC:2010  Biological evaluation of medical devices - Part 1: Evaluation and testing within a risk management process
 • NEN EN ISO 374-5:2016 Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms - Part 5: Terminology and performance requirements for micro-organisms risks
 • NEN EN ISO 13688:2013 EN Protective clothing - General requirements