Standaardpakket voor Gasinstallaties - Totaal

Het pakket Gasinstallaties - Totaal is een uitgebreid totaalpakket met belangrijke gasinstallatie normen aangevuld met de NPR 3378, NPR 1088 en NTA 8025. Onmisbaar voor installatieprofessiona

Voor wie?

Bent u een professional die werkt met gasinstallaties, rook(gas)afvoer en ventilatie van gebouwen? Dan is het belangrijk dat u beschikt over alle actuele gasinstallatie normen. Met NEN Connect Gasinstallaties Totaal heeft u gegarandeerd de laatste versie in huis!

Verrijkt met NEN Connect modules

Alle standaardpakketten van NEN Connect zijn verrijkt met modules. Met de modules bespaart u tijd en kosten. Zo kunt u nog slimmer met normen werken.

 


Dit pakket bevat circa 47 normen / publicaties

Inclusief alle actuele en ingetrokken versies.

 • NEN 1078
  Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 500 mbar - Prestatie-eisen - Nieuwbouw
 • NEN 1087
  Ventilatie van gebouwen - Bepalingsmethoden voor nieuwbouw
 • NPR 1088
  Ventilatie van woningen en woongebouwen - Aanwijzingen voor en voorbeelden van de uitvoering van ventilatievoorzieningen
 • EN 1775
  Gasvoorziening - Gasleidingen in gebouwen - Maximale werkdruk kleiner of gelijk aan 5 bar - Functionele aanbevelingen
 • NEN 2078
  Eisen voor industriële gasinstallaties
 • NEN 2757
  Toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rook van verbrandingstoestellen in gebouwen - Bepalingsmethoden
 • NEN 2757-1
  Bepalingsmethoden voor de geschiktheid van systemen voor de afvoer van rookgas van gebouwgebonden installaties - Deel 1: Installaties met een belasting kleiner dan of gelijk aan 130 kW op bovenwaarde
 • NEN 2757-2
  Bepalingsmethoden voor de geschiktheid van systemen voor de afvoer van rookgas van gebouwgebonden installaties - Deel 2: Installaties met een belasting van 130 kW tot en met 2 500 kW op bovenwaarde
 • NEN 2768
  Meterruimten en bijbehorende bouwkundige voorzieningen in woningen
 • NEN 2920
  Eisen voor huishoudelijke gasverbruiksinstallaties en vergelijkbare installaties in midden- en kleinbedrijf van handel, horeca en nijverheid bedreven met handelsbutaan, handelspropaan en butaan/propaan (B/P)-mengsels
 • NPR 2921
  Toelichting bij NEN 2920 - Eisen voor huishoudelijke gasverbruiksinstallaties en vergelijkbare installaties in midden- en kleinbedrijf van handel, horeca en nijverheid bedreven met handelspropaan, handelsbutaan en butaan/propaan (B/P)-mengsels
 • NEN 3028
  Eisen voor verbrandingsinstallaties
 • NPR 3378-0
  Praktijkrichtlijn gasinstallaties - Deel 0: Algemeen
 • NPR 3378-1
  Praktijkrichtlijn gasinstallaties - Sectie gasleidingen - Deel 1: Bepaling van de gasdichtheid van de gasinstallatie - Leidraad bij NEN 1078 en NEN 8078
 • NPR 3378-2
  Praktijkrichtlijn gasinstallaties - Sectie gasleidingen - Deel 2: Aanvullende methoden op de bepaling van de gasdichtheid van de gasinstallatie
 • NPR 3378-3
  Praktijkrichtlijn gasinstallaties - Sectie gasleidingen - Deel 3: Dimensionering gasleiding voor aardgas met de grafiekmethode - Leidraad bij NEN 1078 en NEN 8078
 • NPR 3378-4
  Praktijkrichtlijn gasinstallaties - Sectie gasleidingen - Deel 4: Dimensionering gasleiding voor propaan met de grafiekmethode - Leidraad bij NEN 1078 en NEN 8078
 • NPR 3378-5
  Praktijkrichtlijn gasinstallaties - Sectie gasleidingen - Deel 5: Aanleg - Leidraad bij NEN 1078 en NEN 8078
 • NPR 3378-6
  Praktijkrichtlijn gasinstallaties - Sectie gasleidingen - Deel 6: Bovengrondse gasleidingen - Leidraad bij NEN 1078 en NEN 8078
 • NPR 3378-7
  Praktijkrichtlijn gasinstallaties - Sectie gasleidingen - Deel 7: In de grond gelegde gasleidingen - Leidraad bij NEN 1078 en NEN 8078
 • NPR 3378-8
  Praktijkrichtlijn gasinstallaties - Sectie gasleidingen - Deel 8: Doorvoeringen van gasleidingen door wanden en vloeren - Leidraad bij NEN 1078 en NEN 8078
 • NPR 3378-9
  Praktijkrichtlijn gasinstallaties - Sectie gasleidingen - Deel 9: Ingebruikneming en buitengebruikstelling van gasleidingen
 • NPR 3378-10
  Praktijkrichtlijn gasinstallaties - Deel 10: Flexibele leidingsystemen (PEX, meerlagentechniek, geribbeld corrosievast staal of gelijkwaardig)
 • NPR 3378-11
  Praktijkrichtlijn gasinstallaties - Sectie gasleidingen - Deel 11: Aansluitleidingen en aansluitkranen
 • NPR 3378-12
  Praktijkrichtlijn gasinstallaties - Sectie gasleidingen - Deel 12: Lasverbindingen in gasleidingen van koolstofstaal voor gebouwgebonden installaties en industriële installaties met een werkdruk van maximaal 500 mbar - Leidraad bij NEN 1078 en NEN 8078
 • NPR 3378-13
  Praktijkrichtlijn gasinstallaties - Sectie gasleidingen - Deel 13: Inbedrijfstelling, bedrijfsvoering, onderhoud en buitengebruikstelling van gasleidingen met een werkdruk van ≤ 500 mbar
 • NPR 3378-20
  Praktijkrichtlijn gasinstallaties - Sectie gastoestellen en opstellingsruimten - Deel 20: Gasgestookte sfeertoestellen met aansluiting op een rookgasafvoersysteem - Leidraad bij NEN 1078 en NEN 2757
 • NPR 3378-21
  Praktijkrichtlijn gasinstallaties - Sectie gastoestellen en opstellingsruimten - Deel 21: Gaskooktoestel in een keuken - Leidraad bij NEN 1078
 • NPR 3378-22
  Praktijkrichtlijn gasinstallaties - Sectie gastoestellen en opstellingsruimten - Deel 22: Opstelplaatsen van gastoestellen, opstellingsruimten en stookruimten - Leidraad bij NEN 1078 en NEN 3028
 • NPR 3378-23
  Praktijkrichtlijn gasinstallaties - Sectie gastoestellen en opstellingsruimten - Deel 23: Type C (gesloten) met gas gestookte luchtverwarmers in opstelplaatsen en herstelinrichtingen voor motorvoertuigen - Leidraad bij NEN 3028
 • NPR 3378-40
  Praktijkrichtlijn gasinstallaties - Sectie afvoersystemen - Deel 40: Het aansluiten van gesloten gastoestellen op CLV-systemen werkend op uitsluitend natuurlijke trek (onderdruksystemen) - Leidraad bij NEN 2757-1, NEN 2757-2 en NEN 8757
 • NPR 3378-41
  Praktijkrichtlijn gasinstallaties - Sectie afvoersystemen - Deel 41: Het aansluiten van gesloten gastoestellen op half-CLV-systemen werkend op uitsluitend natuurlijke trek (onderdruksystemen) - Leidraad bij NEN 2757-1, NEN 2757-2 en NEN 8757
 • NPR 3378-42
  Praktijkrichtlijn gasinstallaties - Deel 42: Verbrandingsluchttoevoer en enkelvoudige rookgasafvoer voor type B en type C toestellen (open en gesloten toestellen) - Keuze van constructies en materialen en dimensionering met tabellen
 • NPR 3378-43
  Praktijkrichtlijn gasinstallaties - Deel 43: Aansluiten van gastoestellen op de voorziening voor afvoer van rookgas
 • NPR 3378-44
  Praktijkrichtlijn gasinstallaties - Deel 44: Verbrandingsluchttoevoer en enkelvoudige rookgasafvoer van kunststof voor type C toestellen: keuze van constructies en materialen
 • NPR 3378-45
  Praktijkrichtlijn gasinstallaties - Sectie afvoersystemen - Deel 45: Vervangen van verbrandingstoestellen, werken aan de voorziening voor de afvoer van rookgas van verbrandingstoestellen en het beoordelen van de consequenties van wijzigingen aan de bestaande ventilatie en infiltratie van het gebouw - Leidraad bij NEN 2757-1 en NEN 8757
 • NPR 3378-46
  Praktijkrichtlijn gasinstallaties - Sectie afvoersystemen - Deel 46: Verbrandingsluchttoevoer en enkelvoudige rookgasafvoer voor gasgestookte condenserende type C-toestellen - Keuze van constructies en materialen - Leidraad bij NEN 2757-1 en NEN 8757 
 • NPR 3378-47
  Praktijkrichtlijn gasinstallaties - Sectie afvoersystemen - Deel 47: Enkelvoudige rookgasafvoer voor type B-toestellen - Keuze van constructies en materialen en dimensionering met tabellen - Leidraad bij NEN 2757-1
 • NPR 3378-60
  Praktijkrichtlijn gasinstallaties - Sectie uitmondingen - Deel 60: Goede werking, hinderafstand en verdunningsafstand - Leidraad bij NEN 2757-1 en NEN 2757-2
 • NPR 3378-61
  Praktijkrichtlijn gasinstallaties - Sectie uitmondingen - Deel 61: Uitmondingen; goede werking - Leidraad bij NEN 2757-1 en NEN 2757-2
 • NPR 3378-80
  Praktijkrichtlijn gasinstallaties - Sectie diversen - Deel 80: Toestelaanduidingen - Leidraad bij NEN 1078
 • NEN 8025
  Periodieke beoordeling van de veiligheid van technische installaties en technische voorzieningen in woningen
 • NEN 8078
  Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 500 mbar - Prestatie-eisen - Bestaande bouw
 • NEN 8087
  Ventilatie van gebouwen - Bepalingsmethoden voor bestaande gebouwen
 • NEN 8757
  Afvoer van rook van verbrandingstoestellen in gebouwen - Bepalingsmethoden voor bestaande bouw
 • EN 15001-1
  Gasinfrastructuur - Gasinstallatieleidingen met bedrijfsdrukken groter dan 0,5 bar voor industriële en groter dan 5 bar voor industriële en niet-industriële gasinstallaties - Deel 1: Gedetailleerde functionele eisen voor ontwerp, materialen, constructie, inspectie en beproeving
 • EN 15001-2
  Gasinfrastructuur - Gasinstallatieleidingen met bedrijfsdrukken groter dan 0,5 bar voor industriële en groter dan 5 bar voor industriële en niet-industriële gasinstallaties - Deel 2: Gedetailleerde functionele eisen voor inbedrijfstelling, bedrijfsvoering en onderhoud

v.a. € 625 p.j.

1-2 gebruikers

Vragen?

Wij helpen u graag.

Waarom NEN Connect?

 • Altijd de meest actuele norm

 • Altijd bij de hand via desktop of mobiel

 • Vervallen normen blijven beschikbaar