Standaardpakket Gasinstallaties CO - NHK

Het pakket Gasinstallaties CO - NHK is in samenwerking met NHK (Stichting Nederlandse Haarden en Kachelbranche) samengesteld. Speciaal voor bedrijven die werkzaamheden verrichten aan gasverbrandingstoestellen, verbrandingsluchttoevoervoorzieningen en rookgasafvoervoorzieningen volgens het NHK Conformiteitsbeoordelingsschema (CBS). Dit CBS is van toepassing op de inbedrijfstelling van gasverbrandingstoestellen die vallen binnen de norm van de NEN EN 613 en NEN EN 509, zijnde kachels en haarden (lokale verwarming) gestookt op aardgas of op propaangas

Voor wie?

Exclusief voor alle leden van NHK.

Verrijkt met NEN Connect modules

Alle standaardpakketten van NEN Connect zijn verrijkt met modules. Met de modules bespaart u tijd en kosten. Zo kunt u nog slimmer met normen werken.


Dit pakket bevat circa 11 normen / publicaties

Inclusief alle actuele en ingetrokken versies.

 • NEN 1087
  Ventilatie van gebouwen - Bepalingsmethoden voor nieuwbouw. NEN 1087:2019 Ontw. is ingetrokken. Er wordt gewerkt aan een herziening van NEN 1087. De actuele editie is NEN 1087:2001.
 • NEN 2757-1
  Bepalingsmethoden voor de geschiktheid van systemen voor de afvoer van rookgas van gebouwgebonden installaties - Deel 1: Installaties met een belasting kleiner dan of gelijk aan 130 kW op bovenwaarde
 • NEN 2757-2
  Bepalingsmethoden voor de geschiktheid van systemen voor de afvoer van rookgas van gebouwgebonden installaties - Deel 2: Installaties met een belasting van 130 kW tot en met 2 500 kW op bovenwaarde
 • NPR 2758
  Praktijkrichtlijn voor rookgasafvoer en verbrandingsluchttoevoer en veilig gebruik van   verbrandingstoestellen voor vaste of vloeibare brandstoffen ((stuks)hout, pellets, kolen en olie) - Aanwijzingen en voorbeelden - Leidraad bij NEN 2757-1 en NEN 6062
 • NPR 2759
  Praktijkrichtlijn voor in het werk te realiseren rookgasafvoer van verbrandingstoestellen ongeacht het type brandstof - Aanwijzingen en voorbeelden - Leidraad bij NEN 2757-1, NEN 2757-2 en NEN 6062 
 • NPR 3378-20
  Praktijkrichtlijn gasinstallaties - Sectie gastoestellen en opstellingsruimten - Deel 20: Gasgestookte sfeertoestellen met aansluiting op een rookgasafvoersysteem - Leidraad bij NEN 1078 en NEN 2757
 • NPR 3378-22
  Praktijkrichtlijn gasinstallaties - Sectie gastoestellen en opstellingsruimten - Deel 22: Opstelplaatsen van gastoestellen, opstellingsruimten en stookruimten - Leidraad bij NEN 1078 en NEN 3028
 • NPR 3378-45
  Praktijkrichtlijn gasinstallaties - Sectie afvoersystemen - Deel 45: Vervangen van verbrandingstoestellen, werken aan de voorziening voor de afvoer van rookgas van verbrandingstoestellen en het beoordelen van de consequenties van wijzigingen aan de bestaande ventilatie en infiltratie van het gebouw - Leidraad bij NEN 2757-1 en NEN 8757
 • NPR 3378-47
  Praktijkrichtlijn gasinstallaties - Sectie afvoersystemen - Deel 47: Enkelvoudige rookgasafvoer voor type B-toestellen - Keuze van constructies en materialen en dimensionering met tabellen - Leidraad bij NEN 2757-1
 • NPR 3378-60
  Praktijkrichtlijn gasinstallaties - Sectie uitmondingen - Deel 60: Goede werking, hinderafstand en verdunningsafstand - Leidraad bij NEN 2757-1 en NEN 2757-2
 • NPR 3378-61
  Praktijkrichtlijn gasinstallaties - Sectie uitmondingen - Deel 61: Uitmondingen; goede werking - Leidraad bij NEN 2757-1 en NEN 2757-2

v.a. € 264 p.j.

1-2 gebruikers

Vragen?

Wij helpen u graag.

Waarom NEN Connect?

 • Altijd de meest actuele norm

 • Altijd bij de hand via desktop of mobiel

 • Vervallen normen blijven beschikbaar