Standaardpakket voor Buisleidingen

Door het gezamenlijk vaststellen van de NEN 3650 serie wordt bevorderd dat het wettelijke kader van de overheid, zoals vastgelegd in het besluit externe veiligheid buisleidingen, en de afspraken binnen de sector, zoals vastgelegd in NEN 3650, nauw op elkaar aansluiten. Hierdoor kan de buisleiding veilig worden geëxploiteerd volgens de laatste inzichten en met een minimum aan wettelijke regels. De NEN 3650-serie omvat de totale levenscyclus van buisleidingsystemen: ONTWERP | AANLEG | BEHEER | BEDRIJFSBEËINDIGING. Deze normenserie is ondergebracht in het NEN Connect standaardpakket Buisleidingen.

Voor wie?

Iedereen die te maken heeft met buisleidingen en op hoofdlijnen in aanraking komt met NEN 3650 serie en hieraan gerelateerde normen. U bent bijvoorbeeld ontwerper, constructeur, aannemer, leidingbeheerder, vergunningverlener of adviseur. U kunt deze normen online beschikbaar hebben, waardoor ze altijd actueel zijn. Wel zo handig!

Verrijkt met NEN Connect modules

Alle standaardpakketten van NEN Connect zijn verrijkt met modules. Met de modules bespaart u tijd en kosten. Zo kunt u nog slimmer met normen werken.


Dit pakket bevat circa 11 normen / publicaties

Inclusief alle actuele en ingetrokken versies.

 • NEN 3650-1
  Eisen voor buisleidingsystemen - Deel 1: Algemene eisen
 • NEN 3650-2
  Eisen voor buisleidingsystemen - Deel 2: Aanvullende eisen voor leidingen van staal
 • NEN 3650-3
  Eisen voor buisleidingsystemen - Deel 3: Aanvullende eisen voor leidingen van kunststof
 • NEN 3650-4
  Eisen voor buisleidingsystemen - Deel 4: Aanvullende eisen voor leidingen van beton
 • NEN 3650-5
  Eisen voor buisleidingsystemen - Deel 5: Aanvullende eisen voor leidingen van gietijzer
 • NEN 3651
  Aanvullende eisen voor buisleidingen in of nabij belangrijke waterstaatswerken
 • NEN 3654
  Wederzijdse beïnvloeding van buisleidingen en hoogspanningssystemen
 • NEN 3655
  Veiligheidsbeheersysteem (VBS) voor buisleidingsystemen voor het transport van gevaarlijke stoffen - Functionele eisen
 • NEN 3656
  Eisen voor stalen zeeleidingsystemen
 • NPR 3659
  Ondergrondse pijpleidingen - Grondslagen voor de sterkteberekening
 • NTA 8000
  Specificatie voor een risicomanagementsysteem (RMS) voor risico's van buisleidingsystemen voor het transport van gevaarlijke stoffen in de beheerfase

v.a. € 385 p.j.

1-2 gebruikers

Vragen?

Wij helpen u graag.

Waarom NEN Connect?

 • Altijd de meest actuele norm

 • Altijd bij de hand via desktop of mobiel

 • Vervallen normen blijven beschikbaar