Standaardpakket voor ATEX 114 - Componenten

Het pakket ATEX 114 Componenten bevat alle relevante normen en de ATEX-richtlijn 114 voor producten die bestemd zijn voor gebruik van apparatuur in explosieve atmosferen.

Voor wie?

Dit pakket is vooral interessant voor fabrikanten en importeurs van apparatuur.


Dit pakket bevat circa 36 normen / publicaties

 • IEC/TR 60079-16:1990 en;fr
 • NEN-EN-IEC 60079-20-1:2010 en
  Explosieve atmosferen - Deel 20-1: Materiaalkarakteristieken voor gas en dampclassificatie - Beproevingsmethode en data
 • NEN-EN-IEC 60079-25:2010 en
  Explosieve atmosferen - Deel 25: Intrinsiek-veilige systemen
 • NEN-EN-ISO/IEC 80079-34:2011 en
  Explosieve atmosferen - Deel 34: Het toepassen van kwaliteitssystemen bij de vervaardiging van materieel
 • NEN-EN-IEC 60079-35-1:2011 en
  Explosieve atmosferen - Deel 35-1: Petlampen voor gebruik in mijnen waar mijngas voor kan komen - Algemene eisen - Constructie en beproeving in verband met ontploffingsgevaar
 • 94/009/EEG nl
  Richtlijn 94/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 maart 1994 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen
 • NEN-EN-IEC 60079-35-1:2011/C11:2011 en
  Explosieve atmosferen - Deel 35-1: Petlampen voor gebruik in mijnen waar mijngas voor kan komen - Algemene eisen - Constructie en beproeving in verband met ontploffingsgevaar
 • NEN-EN-IEC 60079-11:2012 en
  Explosieve atmosferen - Deel 11: Bescherming van materieel door intrinsieke veiligheid "i"
 • NEN-EN-IEC 60079-20-1:2010/C1:2012 en
  Explosieve atmosferen - Deel 20-1: Materiaalkarakteristieken voor gas en dampclassificatie - Beproevingsmethode en data
 • NEN-EN-IEC 60079-35-2:2012 en
  Explosieve atmosferen - Deel 35-2: Petlampen voor gebruik in mijnen waar mijngas voor kan komen - Prestatie en andere veiligheidsgerelateerde zaken
 • NEN-EN-IEC 60079-25:2010/C11:2013 en
  Explosieve atmosferen - Deel 25: Intrinsiek-veilige systemen
 • NEN-EN-IEC 60079-31:2014 en
  Explosieve atmosferen - Deel 31: Bescherming van materieel tegen stofontbranding door omhulsel "t"
 • NEN-EN-IEC 60079-1:2014 en
  Explosieve atmosferen - Deel 1: Bescherming van materieel door drukvast omhulsel "d"
 • NEN-EN-IEC 60079-11:2012/IS 01:2014 en
  Explosieve atmosferen - Deel 11: Bescherming van materieel door intrinsieke veiligheid "i"
 • NEN-EN-IEC 60079-2:2015 en
  Explosieve atmosferen - Deel 2: Bescherming van materieel door inwendige overdruk "p"
 • NEN-EN-IEC 60079-26:2015 en
  Explosieve atmosferen - Deel 26: Materieel met materieelbeschermingsniveau (EPL) Ga
 • NPR-CLC-IEC/TR 60079-33:2015 en
  Explosieve atmosferen - Deel 33: Bescherming van materieel door speciale bescherming "s"
 • NEN-EN-IEC 60079-18:2015 en
  Explosieve atmosferen - Deel 18: Bescherming van materieel door ingiet bescherming "m"
 • NEN-EN-IEC 60079-5:2015 en
  Explosieve atmosferen - Deel 5: Bescherming van materieel door zandvulling "q"
 • NEN-EN-IEC 60079-29-2:2015 en
  Explosieve atmosferen - Deel 29-2: Gas detectoren - Selectie, installatie, gebruik en onderhoud van detectoren van brandbare gassen en zuurstof
 • NEN-EN-IEC 60079-2:2015/C1:2015 en;fr
  Explosieve atmosferen - Deel 2: Bescherming van materieel door inwendige overdruk "p"
 • NEN-EN-IEC 60079-28:2015 en
  Explosieve atmosferen - Deel 28: Bescherming van materieel en transmissiesystemen gebruikmakend van optische straling
 • NEN-EN-IEC 60079-7:2015 en
  Explosieve atmosferen - Deel 7: Bescherming van materieel door verhoogde veiligheid "e"
 • NEN-EN-IEC 60079-6:2015 en
  Explosieve atmosferen - Deel 6: Bescherming van materieel door vloeistofvulling "o"
 • 2014/34/EU nl
  Inzake apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen
 • NEN-EN-IEC 60079-29-1:2017 en
  Explosieve atmosferen - Deel 29-1: Gasdetectoren - Prestatie-eisen voor detectoren van brandbare gassen
 • NEN-EN-IEC/IEEE 60079-30-1:2017 en
  Explosieve atmosferen - Deel 30-1: Elektrische weerstandprocesverwarming - Algemene eisen en beproevingsmethoden
 • NEN-EN-IEC/IEEE 60079-30-2:2017 en
 • NEN-EN-IEC 60079-13:2017 en
  Explosieve atmosferen - Deel 13: Bescherming van de uitrusting - Bescherming door drukkamer "p" en mechanisch geventileerde kamer "v"
 • NEN-EN-IEC 60079-18:2015/A1:2018 en
  Explosieve atmosferen - Deel 18: Bescherming van materieel door ingiet bescherming "m"
 • NEN-EN-IEC 60079-7:2015/A1:2018 en
  Explosieve atmosferen - Deel 7: Bescherming van materieel door verhoogde veiligheid "e"
 • NEN-EN-IEC 60079-0:2018 en
  Explosieve atmosferen - Deel 0: Elektrisch materieel - Algemene eisen
 • NEN-EN-IEC 60079-1:2014/C1:2018 en
  Explosieve atmosfeer - Deel 1: Bescherming van materieel door drukvast omhulsel "d"
 • NEN-EN-IEC 60079-18:2015/C1:2018 en
  Explosieve atmosferen - Deel 18: Bescherming van materieel door ingietbescherming "m"
 • NEN-EN-IEC 60079-15:2019 en
  Explosieve atmosferen - Deel 15: Bescherming van materieel door beschermingswijze "n
 • NEN-EN-IEC 60079-0:2018/C1:2020 en;fr
  Explosieve atmosferen - Deel 0: Elektrisch materieel - Algemene eisen

v.a. € 1588 p.j.

1-2 gebruikers

Vragen?

Wij helpen u graag.

Waarom NEN Connect?

 • Altijd de meest actuele norm

 • Altijd bij de hand via desktop of mobiel

 • Vervallen normen blijven beschikbaar