Standaardpakket voor Bouwbesluit - Totaal

Bent u verantwoordelijk voor het toetsen van de haalbaarheid bouwplannen? Of geeft u advies op allerlei verschillende bouwvlakken? Dan is het belangrijk dat u beschikt over alle actuele (en ingetrokken) Bouwbesluitnormen.

Met het NEN Connect standaardpakket Bouwbesluit Totaal heeft u al de Bouwbesluitnormen en andere relevante normen, zoals praktijkrichtlijnen in huis. U en uw collega’s hebben de zekerheid dat u altijd alles online kan raadplegen. U bent compleet voorzien. Standaardpakket Bouwbesluit Totaal kunt u gebruiken als juridisch en praktisch naslagwerk.

Voor wie?

Dit pakket is bedoeld voor grote bouwbedrijven, gemeenten, adviesbureaus en gecertificeerde bouwplantoetsers.


Dit pakket bevat circa 168 normen / publicaties

Inclusief alle actuele en ingetrokken versies.

 • NEN 2575-4
  Brandveiligheid van gebouwen - Ontruimingsalarminstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen - Deel 4: Stilalarminstallatie, draadloos
 • NEN 2559
  Onderhoud van draagbare blustoestellen
 • CEN 1992-4
  Nationale bijlage bij NEN-EN 1992-4: Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 4: Ontwerp en berekening van bevestigingsmiddelen voor gebruik in beton
 • CEN 1993-1-9
  Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-9: Vermoeiing
 • NEN 3215
  Gebouwriolering en buitenriolering binnen de perceelgrenzen - Bepalingsmethoden voor de afvoercapaciteit, water- en luchtdichtheid en afstand van dakuitmondingen
 • CEN 1999-1
  Eurocode 9: Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies - Deel 1-1: Algemene regels
 • CEN 1993-1-10
  Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-10: Materiaaltaaiheid en eigenschappen in de dikterichting
 • NEN 5707
  Bodem - Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen grond
 • NEN 5499
  Kwaliteitseisen voor visueel gesorteerd naaldhout voor constructieve toepassingen
 • ISO 9972
  Thermische eigenschappen van gebouwen - Bepaling van de luchtdoorlatendheid van gebouwen - Overdrukmethode
 • ISO 16000-2
  Binnenlucht - Deel 2: Monsternemingsstrategie voor formaldehyde
 • NEN 3868
  Voorspanstaal
 • CEN 1993-3-2
  Nationale bijlage bij NEN-EN 1993-3-2 Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 3-2: Torens, masten en schoorstenen - Schoorstenen
 • CEN 1992-3
  Nationale bijlage bij NEN-EN 1992-3 Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 3: Constructies voor keren en opslaan van stoffen
 • CEN 1401-1
  Kunststofleidingsystemen voor vrij verval buitenriolering - Ongeplasticeerd PVC (PVC-U) - Deel 1: Eisen voor buizen, hulpstukken en het systeem
 • CEN 1995-2
  Nationale bijlage bij NEN-EN 1995-2 Eurocode 5: Ontwerp en berekening van houtconstructies - Deel 2: Bruggen
 • NEN 2778
  Vochtwering in gebouwen
 • NEN 3218-3
  Buitenriolering - Deel 3: Richtlijnen voor onderhoud
 • NEN 2652
  Vochtwering in gebouwen - Wering van vocht van buiten en wering van vocht van binnen - Voorbeelden van bouwkundige details
 • NEN 8757
  Afvoer van rook van verbrandingstoestellen in gebouwen - Bepalingsmethoden voor bestaande bouw
 • CEN 1995-1-2
  Eurocode 5: Ontwerp en berekening van houtconstructies - Deel 1-2: Algemeen - Ontwerp en berekening van constructies bij brand
 • NEN 2575-1
  Brandveiligheid van gebouwen - Ontruimingsalarminstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen - Deel 1: Algemeen
 • CEN 1991-2
  Nationale bijlage bij NEN-EN 1991-2+C1: Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 2: Verkeersbelasting op bruggen
 • NEN 8701
  Beoordeling van de constructieve veiligheid van een bestaand bouwwerk bij verbouwen en afkeuren - Belastingen
 • IEC 60079-14
  Explosieve atmosferen - Deel 14: Ontwerp, keuze en opstelling van elektrische installaties
 • NEN 5272
  Geluidwering in gebouwen - Aanwijzingen voor de toepassing van het rekenvoorschrift voor de geluidwering van gevels op basis van NEN-EN 12354-3
 • NEN 2575-2
  Brandveiligheid van gebouwen - Ontruimingsalarminstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen - Deel 2: Luidalarm -Ontruimingsalarminstallatie type A
 • NEN 8112
  Bedrijfsnoodorganisatie en bedrijfshulpverlening
 • NEN 5086
  Geluidwering in woongebouwen - Geluidwering van lichte, woningscheidende wanden
 • NEN 2654-1
  Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties - Deel 1: Brandmeldinstallaties
 • NEN 8005
  Nederlandse invulling van NEN-EN 206: Beton - Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit
 • CEN 1991-1-5
  Nationale bijlage bij NEN-EN 1991-1-5+C1: Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-5: Algemene belastingen - Thermische belasting
 • NEN 5070
  Geluidwering in woongebouwen - Voorbeelden van wanden en vloeren in steenachtige draagconstructies
 • NEN 6061
  Bepaling van de weerstand tegen het ontstaan van brand bij stookplaatsen
 • CEN 1996-1-1
  Eurocode 6: Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk - Deel 1-1: Algemene regels voor constructies van gewapend en ongewapend metselwerk
 • NEN 7125
  Energieprestatienorm voor maatregelen op gebiedsniveau (EMG) - Bepalingsmethode
 • NEN 5096
  Inbraakwerendheid - Dak- of gevelelementen met deuren, ramen, luiken en vaste vullingen - Eisen, classificatie en beproevingsmethoden
 • CEN 15001-1
  Gasinfrastructuur - Gasinstallatieleidingen met bedrijfsdrukken groter dan 0,5 bar voor industriële en groter dan 5 bar voor industriële en niet-industriële gasinstallaties - Deel 1: Gedetailleerde functionele eisen voor ontwerp, materialen, constructie, inspectie en beproeving
 • NEN 2555
  Brandveiligheid van gebouwen - Rookmelders voor woonfuncties
 • NEN 2686
  Luchtdoorlatendheid van gebouwen - Meetmethode
 • CEN 13501-1
  Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag
 • NEN 2768
  Meterruimten en bijbehorende bouwkundige voorzieningen in woningen
 • NEN 2690
  Luchtdoorlatendheid van gebouwen - Meetmethode voor de specifieke luchtvolumestroom tussen kruipruimte en woning
 • CEN 17037
  Daglicht in gebouwen
 • CENELEC 50522
  Aarding van hoogspanningsinstallaties van meer dan 1 kV wisselspanning
 • CEN 1991-1-7
  Nationale bijlage bij NEN-EN 1991-1-7+C1+A1: Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-7: Algemene belastingen - Buitengewone belastingen
 • CEN 295-3
  Gresbuissystemen voor afvoerleidingen en rioleringen - Deel 3: Beproevingsmethoden
 • NEN 8800
  Energieprestatie van gebouwen - Bepalingsmethode
 • NEN 3028
  Eisen voor verbrandingsinstallaties
 • NEN 6707
  Bevestiging van dakbedekkingen - Eisen en bepalingsmethoden
 • CEN 1997-2
  Nationale bijlage bij NEN-EN 1997-2 Eurocode 7 Geotechnisch ontwerp - Deel 2: Grondonderzoek en beproeving (inclusief C1:2010)
 • CEN 1994-1
  Eurocode 4 - Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies - Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand
 • NEN 5077
  Geluidwering in gebouwen - Bepalingsmethoden voor de grootheden voor geluidwering van uitwendige scheidingsconstructies, luchtgeluidisolatie, contactgeluidisolatie en geluidniveaus veroorzaakt door installaties
 • CEN 15001-2
  Gasinfrastructuur - Gasinstallatieleidingen met bedrijfsdrukken groter dan 0,5 bar voor industriële en groter dan 5 bar voor industriële en niet-industriële gasinstallaties - Deel 2: Gedetailleerde functionele eisen voor inbedrijfstelling, bedrijfsvoering en onderhoud
 • NEN 2580
  Oppervlakten en inhouden van gebouwen - Termen, definities en bepalingsmethoden
 • NEN 8078
  Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 500 mbar - Prestatie-eisen - Bestaande bouw
 • NEN 7910-2
  Gevarenzone-indeling met betrekking tot explosiegevaar - Deel 2: Stofexplosiegevaar, gebaseerd op NEN-EN-IEC 60079-10-2:2015
 • NEN 6064
  Bepaling van de onbrandbaarheid van bouwmaterialen
 • NEN 5071
  Aanvulling op NPR 5071 - Geluidwering in woongebouwen - Voorbeelden van maatregelen tegen galm, lawaai door slaande deuren en dergelijke in gemeenschappelijke ruimten, afgestemd op NEN 1070
 • CEN 295-1
  Gresbuissystemen voor afvoerleidingen en rioleringen - Deel 1: Eisen aan buizen, hulpstukken en verbindingen
 • NEN 5310
  Nederlandse praktijkrichtlijn bij NEN 1010
 • CEN 1993-1-5
  Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-5: Constructieve plaatvelden
 • CEN 1993-3-1
  Nationale bijlage bij NEN-EN 1993-3-1 Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 3-1: Torens, masten en schoorstenen - Torens en masten (inclusief C1:2009)
 • CEN 295-2
  Gresbuissystemen voor afvoerleidingen en rioleringen - Deel 2: Conformiteitsbeoordeling en monsterneming
 • CEN 1455-1
  Kunststofleidingsystemen voor vrij verval binnenriolering (lage en hoge temperatuur) - Acrylnitrilbutadieenstyreen (ABS) - Deel 1: Eisen voor buizen, hulpstukken en leidingsystemen
 • CEN 1993-6
  Nationale bijlage bij NEN-EN 1993-6 Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 6: Kraanbanen (inclusief C1:2009)
 • CEN 1996-2
  Eurocode 6 - Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk - Deel 2: Ontwerp, materiaalkeuze en uitvoering van constructies van metselwerk
 • CEN 1993-2
  Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 2: Stalen bruggen
 • CEN 1993-5
  Nationale bijlage bij Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 5: Palen en damwanden
 • NEN 2991
  Lucht - Bepaling van de asbestconcentraties in de binnenlucht en risicobeoordeling in en rondom bouwwerken, constructies of objecten waarbij asbesthoudende materialen zijn verwerkt
 • CEN 1991-1-2
  Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-2: Algemene belastingen - Belasting bij brand
 • NEN 1775
  Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van vloeren
 • NEN 9997-1
  Geotechnisch ontwerp van constructies - Deel 1: Algemene regels
 • CEN 81-72
  Veiligheidsregels voor de vervaardiging en de installatie van liften - Speciale toepassingen voor personen- en personen-goederenliften - Deel 72: Brandweerliften
 • CEN 1996-1-2
  Eurocode 6: Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk - Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand
 • CEN 1994-1-1
  Nationale bijlage bij NEN-EN 1994-1-1+C1 Eurocode 4: Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen
 • CEN 206
  Beton - Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit
 • NEN 6068
  Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten
 • NEN 2575-3
  Brandveiligheid van gebouwen - Ontruimingsalarminstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen - Deel 3: Luidalarminstallatie type B
 • NEN 5740
  Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond
 • CEN 1992-2
  Nationale bijlage bij NEN-EN 1992-2+C1 Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies - Betonnen bruggen - Regels voor ontwerp, berekening en detaillering
 • NEN 2757-1
  Bepalingsmethoden voor de geschiktheid van systemen voor de afvoer van rookgas van gebouwgebonden installaties - Deel 1: Installaties met een belasting kleiner dan of gelijk aan 130 kW op bovenwaarde
 • NEN 6062
  Bepaling van de brandveiligheid van rookgasafvoervoorzieningen - Algemeen
 • CEN 1125
  Hang- en sluitwerk - Panieksluitingen voor vluchtdeuren met een horizontale bedieningsstang voor het gebruik bij vluchtroutes - Eisen en beproevingsmethoden
 • CEN 1993-1-11
  Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-11: Ontwerp en berekening van op trek belaste componenten
 • CEN 1838
  Toegepaste verlichtingstechniek - Noodverlichting
 • NEN 2608
  Vlakglas voor gebouwen - Eisen en bepalingsmethode
 • NEN 6069
  Beproeving en klassering van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten
 • CEN 1991-4
  Nationale bijlage bij NEN-EN 1991-4:2006 Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 4: Silo's en opslagtanks
 • CEN 1634-3
  Bepaling van de brandwerendheid en rookbeheersing van deuren, luiken, te openen ramen en hang- en sluitwerk - Deel 3: Beproeving van de weerstand tegen rookdoorgang van deuren en luiken
 • CEN 1991-1-1
  Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-1: Algemene belastingen - Volumieke gewichten, eigen gewicht en gebruiksbelastingen voor gebouwen
 • CEN 1993-4
  Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 4-1: Silo's
 • CEN 1992-1-1
  Nationale bijlage bij NEN-EN 1992-1-1+C2 Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen
 • IEC 61936-1
  Sterkstroominstallaties met een belasting van 1 kV wisselspanning - Deel 1: Algemene bepalingen
 • IEC 60079-17
  Explosieve atmosferen - Deel 17: Inspectie en onderhoud van elektrische installaties
 • CEN 1993-1-12
  Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-12: Aanvullende regels voor de uitbreiding van EN 1993 voor staalsoorten tot en met S 700
 • CEN 1996-3
  Nationale bijlage bij NEN-EN 1996-3+C1 - Eurocode 6: Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk - Deel 3: Vereenvoudigde berekeningsmethoden voor constructies van ongewapend metselwerk
 • CEN 12354-6
  Geluidwering in gebouwen - Berekening van de akoestische eigenschappen van gebouwen met de eigenschappen van bouwelementen - Deel 6: Geluidabsorptie in gesloten ruimten
 • CEN 1995-1-1
  Nationale bijlage bij NEN-EN 1995-1-1+C1+A1 Eurocode 5: Ontwerp en berekening van houtconstructies - Deel 1-1: Algemeen - Gemeenschappelijke regels en regels voor gebouwen (inclusief NEN-EN 1995-1-1+C1+A1/C1:2012)
 • CEN 179
  Hang- en sluitwerk - Sluitingen voor nooduitgangen met een deurkruk of een drukplaat, voor gebruik bij vluchtroutes - Eisen en beproevingsmethoden
 • NEN 5087
  Inbraakveiligheid van woningen - Bereikbaarheid van dak- en gevelelementen: deuren, ramen en kozijnen
 • NEN 8087
  Ventilatie van gebouwen - Bepalingsmethoden voor bestaande gebouwen
 • NEN 1006
  Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties
 • CEN 1999-1-4
  Eurocode 9: Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies - Deel 1-4: Koudgevormde platen
 • NEN 3378
  Praktijkrichtlijn gasinstallaties (Compleet)
 • NEN 1087
  Ventilatie van gebouwen - Bepalingsmethoden voor nieuwbouw
 • NEN 1088
  Ventilatie van woningen en woongebouwen - Aanwijzingen voor en voorbeelden van de uitvoering van ventilatievoorzieningen
 • NEN 6090
  Bepaling van de vuurbelasting
 • NEN 1610+NEN 3218-1
  Buitenriolering - Aanleg en beproeving van leidingsystemen met Nederlandse aanvulling
 • CEN 1999-1-1
  Eurocode 9: Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies - Deel 1-1: Algemene regels
 • NEN 7910-1
  Gevarenzone-indeling met betrekking tot explosiegevaar - Deel 1: Gasexplosiegevaar, gebaseerd op NEN-EN-IEC 60079-10-1:2015
 • NEN 3216
  Riolering van bouwwerken - Richtlijnen voor ontwerp, uitvoering en beheer
 • CEN 1994-1-2
  Eurocode 4: Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies - Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand
 • NEN 1413
  Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op bouwkundige tekeningen en in schema’s
 • CEN 1993-1-7
  Nationale bijlage bij NEN-EN 1993-1-7 Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-7: Sterkte en stabiliteit haaks op het vlak belaste platen
 • NEN 2654-2
  Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties - Deel 2: Ontruimingsalarminstallaties
 • ISO 12572
  Vochteigenschappen van bouwmaterialen en -producten - Bepaling van de waterdampdoorlatendheid - Bekermethode
 • NEN 2068
  Thermische isolatie van gebouwen - Vereenvoudigde rekenmethoden
 • NEN 6708
  Bevestiging van dakbedekkingen - Richtlijnen
 • NEN 2877
  Beproevingsmethoden voor de waterdichtheid van scheidingsconstructies
 • CEN 1993-4-1
  Nationale bijlage bij NEN-EN 1993-4-1 Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 4-1: Silo's (inclusief C1:2009)
 • NEN 8700
  Beoordeling van de constructieve veiligheid van een bestaand bouwwerk bij verbouw en afkeuren - Grondslagen
 • NEN 8062
  Brandveiligheid van gebouwen - Methode voor het beoordelen van de brandveiligheid van rookgasafvoervoorzieningen van bestaande gebouwen
 • CEN 1300
  Waardeberging - Classificatie van hogeveiligheidssloten naar gelang hun weerstand tegen onbevoegd openen
 • CEN 1993-1-2
  Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand
 • NEN 6075
  Bepaling van de weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimten
 • CEN 1997-1
  Nationale bijlage bij NEN-EN 1997-1 Eurocode 7: Geotechnisch ontwerp - Deel 1: Algemene regels
 • CEN 1992-1-2
  Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand
 • CEN 1993-1-1
  Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen
 • CEN 1993-1
  Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-5: Constructieve plaatvelden
 • CEN 1993-1-6
  Nationale bijlage bij NEN-EN 1993-1-6 Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-6: Algemene regels - Sterkte en Stabiliteit van Schaalconstructies (inclusief C1:2009)
 • NEN 2878
  Uitwendige scheidingsconstructies van gebouwen - Vereenvoudigde berekeningsmethode voor de binnenoppervlaktetemperatuurfactor
 • NEN 7013
  Expansiestukken van PVC en ABS voor binnenrioleringen
 • CEN 1999-1-2
  Eurocode 9: Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies - Deel 1-2: Ontwerp en berekening van constructies bij brand (inclusief C1:2009)
 • CEN 1991-1-4
  Nationale bijlage bij NEN-EN 1991-1-4+A1+C2: Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-4: Algemene belastingen - Windbelasting
 • NEN 5898
  Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat
 • CEN 1993-4-2
  Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 4-2: Opslagtanks
 • CEN 1991-3
  Nationale bijlage bij NEN-EN 1991-3 Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 3: Belastingen veroorzaakt door kranen en machines
 • NEN 5076
   Installatiegeluid in woningen en woongebouwen
 • NEN 6703
  Wateraccumulatie - Aanvullende rekenregels en vereenvoudigingen voor het belastingsgeval regenwater in NEN 6702
 • NEN 6089
  Bepaling van de opvang- en de doorstroomcapaciteit van een bouwwerk
 • CEN 1991-1-3
  Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-3: Algemene belastingen - Sneeuwbelasting
 • CEN 1993-1-3
  Nationale bijlage bij NEN-EN 1993-1-3 Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-3: Algemene regels - Aanvullende regels voor koudgevormde dunwandige profielen en platen
 • CEN 1610
  Buitenriolering - Aanleg en beproeving van leidingsystemen
 • CEN 1999-1-5
  Eurocode 9: Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies - Deel 1-5: Schaalconstructies
 • ISO 10211
  Koudebruggen in gebouwen - Warmtestromen en oppervlaktetemperaturen - Gedetailleerde berekeningen
 • NEN 6063
  Bepaling van het brandgevaarlijk zijn van daken
 • NEN 5092
  Geluidwering in gebouwen - Beoordeling van de resultaten van geluidmetingen conform NEN 5077
 • CEN 1995-1
  Eurocode 5: Ontwerp en berekening van houtconstructies - Deel 1-1: Algemeen - Gemeenschappelijke regels en regels voor gebouwen
 • NEN 2535
  Brandveiligheid van gebouwen - Brandmeldinstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen
 • NEN 1414-1
  PDF + Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op tekeningen en plattegronden - Deel 1: Ontruimingsplattegronden en bereikbaarheidskaarten
 • CEN 1990
  Nationale bijlage bij NEN-EN 1990+A1:2006+A1:2006/C2:2019 Eurocode: Grondslagen van het constructief ontwerp
 • CEN 1993-1-4
  Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-4: Aanvullende regels voor roestvaste staalsoorten
 • NEN 5897
  Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat
 • ISO 6946
  Bouwdelen en elementen - Warmteweerstand en warmtedoorgangscoëfficiënt - Berekeningsmethoden
 • NEN 2575-5
  Brandveiligheid van gebouwen - Ontruimingsalarminstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen - Deel 5: Stilalarminstallatie met attentiepanelen
 • NEN 1010
  Elektrische installaties voor laagspanning - Nederlandse implementatie van de HD-IEC 60364-reeks
 • NEN 1078
  Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 500 mbar - Prestatie-eisen - Nieuwbouw
 • CEN 1993-1-8
  Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-8: Ontwerp en berekening van verbindingen
 • CEN 14592
  Houtconstructies - Stiftvormige verbindingsmiddelen - Eisen
 • NEN 3011
  Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte
 • CEN 1999-1-3
  Eurocode 9: Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies - Deel 1-3: Vermoeiing
 • NEN 1594
  Droge blusleidingen in en aan gebouwen
 • NEN 6008
  Betonstaal
 • CEN 1366-8
  Bepaling van de brandwerendheid van installaties - Deel 8:Rookafvoerkanalen
 • CEN 1994-2
  Eurocode 4: Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies - Deel 2: Algemene regels en regels voor bruggen
 • CEN 1993-4-3
  Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 4-3: Buisleidingen
 • NEN 1991-1-1
  Nationale bijlage bij NEN-EN 1991-1-1+C1+C11: Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-1: Algemene belastingen - Volumieke gewichten, eigen gewicht en opgelegde belastingen voor gebouwen

v.a. € 3288 p.j.

1-2 gebruikers

Vragen?

Wij helpen u graag.

Waarom NEN Connect?

 • Altijd de meest actuele norm

 • Altijd bij de hand via desktop of mobiel

 • Vervallen normen blijven beschikbaar