Standaardpakket voor Bouwbesluit - Installaties

Tijdens het ontwerpen, aanleggen en controleren van installaties heeft u te maken met veel eisen en normen. Om uw werk goed te kunnen doen, wilt u precies weten welke eisen er worden gesteld aan de installaties. Dit brengt een hoop uitzoekwerk met zich mee. Om dit alles in goede banen te leiden is er het NEN Connect standaardpakket Bouwbesluit Installaties.

Voor wie?

Dit pakket is bedoeld voor installateurs, ontwerpers, inspecteurs en adviesbureaus.

Verrijkt met NEN Connect modules

Alle standaardpakketten van NEN Connect zijn verrijkt met modules. Met de modules bespaart u tijd en kosten. Zo kunt u nog slimmer met normen werken.


Dit pakket bevat circa 62 normen / publicaties

Inclusief alle actuele en ingetrokken versies.

 • NEN 3215
  Gebouwriolering en buitenriolering binnen de perceelgrenzen - Bepalingsmethoden voor de afvoercapaciteit, water- en luchtdichtheid en afstand van dakuitmondingen
 • EN 806-1
  Eisen voor drinkwaterinstallaties in gebouwen - Deel 1: Algemeen
 • NEN 1006
  Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties
 • NEN 1010
  Elektrische installaties voor laagspanning - Deel 8: Functionele aspecten
 • NEN 1041
  Veiligheidsbepalingen voor hoogspanningsinstallaties
 • NEN 1078
  Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 500 mbar - Prestatie-eisen - Nieuwbouw
 • NEN 1087
  Ventilatie van gebouwen - Bepalingsmethoden voor nieuwbouw. NEN 1087:2019 Ontw. is ingetrokken. Er wordt gewerkt aan een herziening van NEN 1087. De actuele editie is NEN 1087:2001.
 • NPR 1088
  Ventilatie van woningen en woongebouwen - Aanwijzingen voor en voorbeelden van de uitvoering van ventilatievoorzieningen
 • NEN 1594
  Droge blusleidingen in en aan gebouwen
 • EN 1610
  Buitenriolering - Aanleg en beproeving van leidingsystemen
 • EN 1610+NEN 3218-1
  Buitenriolering - Aanleg en beproeving van leidingsystemen met Nederlandse aanvulling
 • EN 1838
  Toegepaste verlichtingstechniek - Noodverlichting
 • NEN 2078
  Eisen voor industriële gasinstallaties
 • NEN 2535
  Brandveiligheid van gebouwen - Brandmeldinstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen
 • NEN 2555
  Brandveiligheid van gebouwen - Rookmelders voor woonfuncties
 • NEN 2575
  Brandveiligheid van gebouwen - Ontruimingsalarminstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen
 • NEN 2575-1
  Brandveiligheid van gebouwen - Ontruimingsalarminstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen - Deel 1: Algemeen
 • NEN 2575-2
  Brandveiligheid van gebouwen - Ontruimingsalarminstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen - Deel 2: Luidalarminstallatie type A
 • NEN 2575-3
  Brandveiligheid van gebouwen - Ontruimingsalarminstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen - Deel 3: Luidalarminstallatie type B
 • NEN 2575-4
  Brandveiligheid van gebouwen - Ontruimingsalarminstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen - Deel 4: Stilalarminstallatie, draadloos
 • NEN 2575-5
  Brandveiligheid van gebouwen - Ontruimingsalarminstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen - Deel 5: Stilalarminstallatie met attentiepanelen
 • NEN 2580
  Oppervlakten en inhouden van gebouwen - Termen, definities en bepalingsmethoden
 • NEN 2654-1
  Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties - Deel 1: Brandmeldinstallaties
 • NEN 2654-2
  Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties - Deel 2: Ontruimingsalarminstallaties
 • NEN 2757
  Toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rook van verbrandingstoestellen in gebouwen - Bepalingsmethoden
 • NEN 2757-1
  Bepalingsmethoden voor de geschiktheid van systemen voor de afvoer van rookgas van gebouwgebonden installaties - Deel 1: Installaties met een belasting kleiner dan of gelijk aan 130 kW op bovenwaarde
 • NEN 2768
  Meterruimten en bijbehorende bouwkundige voorzieningen in woningen
 • NEN 2916
  Energieprestatie van utiliteitsgebouwen - Bepalingsmethode
 • NPR 2917
  Rekenprogramma energieprestatie utiliteitsbouw op CD-ROM met handboek in pdf-formaat
 • NEN 3028
  Eisen voor verbrandingsinstallaties
 • NPR 3218
  Buitenriolering onder vrij verval - Aanleg en onderhoud
 • NEN 3218-1
  Buitenriolering - Deel 1: Nationale aanvulling op NEN-EN 1610 Aanleg en beproeving van leidingsystemen
 • NPR 3218-3
  Buitenriolering - Deel 3: Richtlijnen voor onderhoud
 • NPR 3378
  Praktijkrichtlijn gasinstallaties (Compleet)
 • NPR 5072
  Geluidwering in woningen en woongebouwen - Luchtafvoersystemen
 • NPR 5073
  Geluidwering in woongebouwen - Liftinstallaties
 • NPR 5074
  Geluidwering in woningen en woongebouwen - Centrale-verwarmingsinstallaties met radiatoren of convectoren
 • NPR 5075
  Geluidwering in woningen en woongebouwen - Sanitaire toestellen en installaties voor de aan- en afvoer van water
 • NTR 5076
   Installatiegeluid in woningen en woongebouwen
 • NEN 5077
  Geluidwering in gebouwen - Bepalingsmethoden voor de grootheden voor geluidwering van uitwendige scheidingsconstructies, luchtgeluidisolatie, contactgeluidisolatie en geluidniveaus veroorzaakt door installaties
 • NEN 5128
  Energieprestatie van woonfuncties en woongebouwen - Bepalingsmethode
 • NPR 5129
  Energieprestatie van woonfuncties en woongebouwen - Rekenprogramma (EPW)
 • NPR 5310
  Nederlandse praktijkrichtlijn bij NEN 1010
 • NEN 6062
  Bepaling van de brandveiligheid van rookgasafvoervoorzieningen - Algemeen
 • NEN 7120
  Energieprestatie van gebouwen - Bepalingsmethode . Deze norm blijft effectief tot 1 juli 2020 en wordt (via de wetgeving) op deze datum vervangen door NTA 8800.
 • NEN 7125
  Energieprestatienorm voor maatregelen op gebiedsniveau (EMG) - Bepalingsmethode
 • NPR 7910-1
  Gevarenzone-indeling met betrekking tot explosiegevaar - Deel 1: Gasexplosiegevaar, gebaseerd op NEN-EN-IEC 60079-10-1:2015
 • NPR 7910-2
  Gevarenzone-indeling met betrekking tot explosiegevaar - Deel 2: Stofexplosiegevaar, gebaseerd op NEN-EN-IEC 60079-10-2:2015
 • NEN 8062
  Brandveiligheid van gebouwen - Methode voor het beoordelen van de brandveiligheid van rookgasafvoervoorzieningen van bestaande gebouwen
 • NEN 8078
  Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 500 mbar - Prestatie-eisen - Bestaande bouw
 • NEN 8087
  Ventilatie van gebouwen - Bepalingsmethoden voor bestaande gebouwen
 • NEN 8088-1
  Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen - Bepalingsmethode voor de toevoerluchttemperatuur gecorrigeerde ventilatie- en infiltratieluchtvolumestromen voor energieprestatieberekeningen - Deel 1: RekenmethodeDeze norm blijft effectief tot 1 januari 2020 en wordt (via de wetgeving) op deze datum vervangen door NTA 8800.
 • NEN 8757
  Afvoer van rook van verbrandingstoestellen in gebouwen - Bepalingsmethoden voor bestaande bouw
 • NTA 8800
  Energieprestatie van gebouwen - Bepalingsmethode
 • EN 15001-1
  Gasinfrastructuur - Gasinstallatieleidingen met bedrijfsdrukken groter dan 0,5 bar voor industriële en groter dan 5 bar voor industriële en niet-industriële gasinstallaties - Deel 1: Gedetailleerde functionele eisen voor ontwerp, materialen, constructie, inspectie en beproeving
 • EN 15001-2
  Gasinfrastructuur - Gasinstallatieleidingen met bedrijfsdrukken groter dan 0,5 bar voor industriële en groter dan 5 bar voor industriële en niet-industriële gasinstallaties - Deel 2: Gedetailleerde functionele eisen voor inbedrijfstelling, bedrijfsvoering en onderhoud
 • ISO 16032
  Akoestiek - Meting van het geluiddrukniveau van installaties in gebouwen - Praktijkmethode
 • EN 50522
  Aarding van hoogspanningsinstallaties van meer dan 1 kV wisselspanning
 • IEC 60079-14
  Explosieve atmosferen - Deel 14: Ontwerp, keuze en opstelling van elektrische installaties
 • IEC 60079-17
  Explosieve atmosferen - Deel 17: Inspectie en onderhoud van elektrische installaties (Redline versie met trackchanges)
 • IEC 61241-14
  Elektrisch materieel voor plaatsen waar stofontploffingsgevaar kan heersen - Deel 14: Selectie en installatie
 • IEC 61936-1
  Sterkstroominstallatiesvoor meer dan 1 kV wisselspanning en 1,5 kV gelijkspanning  - Deel 1: Wisselspanning

v.a. € 1665 p.j.

1-2 gebruikers

Vragen?

Wij helpen u graag.

Waarom NEN Connect?

 • Altijd de meest actuele norm

 • Altijd bij de hand via desktop of mobiel

 • Vervallen normen blijven beschikbaar