Standaardpakket voor Bouwbesluit - Installaties

Tijdens het ontwerpen, aanleggen en controleren van installaties heeft u te maken met veel eisen en normen. Om uw werk goed te kunnen doen, wilt u precies weten welke eisen er worden gesteld aan de installaties. Dit brengt een hoop uitzoekwerk met zich mee. Om dit alles in goede banen te leiden is er het NEN Connect standaardpakket Bouwbesluit Installaties.

Voor wie?

Dit pakket is bedoeld voor installateurs, ontwerpers, inspecteurs en adviesbureaus.


Dit pakket bevat circa 44 normen / publicaties

Inclusief alle actuele en ingetrokken versies.

 • NEN 1610+NEN 3218-1
  Buitenriolering - Aanleg en beproeving van leidingsystemen met Nederlandse aanvulling
 • NEN 1088
  Ventilatie van woningen en woongebouwen - Aanwijzingen voor en voorbeelden van de uitvoering van ventilatievoorzieningen
 • NEN 6062
  Bepaling van de brandveiligheid van rookgasafvoervoorzieningen - Algemeen
 • CEN 1838
  Toegepaste verlichtingstechniek - Noodverlichting
 • NEN 1087
  Ventilatie van gebouwen - Bepalingsmethoden voor nieuwbouw
 • NEN 1594
  Droge blusleidingen in en aan gebouwen
 • NEN 3378
  Praktijkrichtlijn gasinstallaties (Compleet)
 • NEN 8087
  Ventilatie van gebouwen - Bepalingsmethoden voor bestaande gebouwen
 • NEN 7910-2
  Gevarenzone-indeling met betrekking tot explosiegevaar - Deel 2: Stofexplosiegevaar, gebaseerd op NEN-EN-IEC 60079-10-2:2015
 • NEN 1006
  Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties
 • NEN 2654-2
  Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties - Deel 2: Ontruimingsalarminstallaties
 • NEN 7910-1
  Gevarenzone-indeling met betrekking tot explosiegevaar - Deel 1: Gasexplosiegevaar, gebaseerd op NEN-EN-IEC 60079-10-1:2015
 • NEN 3216
  Riolering van bouwwerken - Richtlijnen voor ontwerp, uitvoering en beheer
 • NEN 2575-3
  Brandveiligheid van gebouwen - Ontruimingsalarminstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen - Deel 3: Luidalarminstallatie type B
 • NEN 2535
  Brandveiligheid van gebouwen - Brandmeldinstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen
 • CEN 1610
  Buitenriolering - Aanleg en beproeving van leidingsystemen
 • NEN 8062
  Brandveiligheid van gebouwen - Methode voor het beoordelen van de brandveiligheid van rookgasafvoervoorzieningen van bestaande gebouwen
 • NEN 5076
   Installatiegeluid in woningen en woongebouwen
 • NEN 3218-3
  Buitenriolering - Deel 3: Richtlijnen voor onderhoud
 • NEN 8757
  Afvoer van rook van verbrandingstoestellen in gebouwen - Bepalingsmethoden voor bestaande bouw
 • NEN 2575-1
  Brandveiligheid van gebouwen - Ontruimingsalarminstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen - Deel 1: Algemeen
 • NEN 2575-4
  Brandveiligheid van gebouwen - Ontruimingsalarminstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen - Deel 4: Stilalarminstallatie, draadloos
 • CEN 15001-1
  Gasinfrastructuur - Gasinstallatieleidingen met bedrijfsdrukken groter dan 0,5 bar voor industriële en groter dan 5 bar voor industriële en niet-industriële gasinstallaties - Deel 1: Gedetailleerde functionele eisen voor ontwerp, materialen, constructie, inspectie en beproeving
 • NEN 2575-2
  Brandveiligheid van gebouwen - Ontruimingsalarminstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen - Deel 2: Luidalarm -Ontruimingsalarminstallatie type A
 • IEC 60079-14
  Explosieve atmosferen - Deel 14: Ontwerp, keuze en opstelling van elektrische installaties
 • NEN 2575-5
  Brandveiligheid van gebouwen - Ontruimingsalarminstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen - Deel 5: Stilalarminstallatie met attentiepanelen
 • NEN 1078
  Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 500 mbar - Prestatie-eisen - Nieuwbouw
 • NEN 3215
  Gebouwriolering en buitenriolering binnen de perceelgrenzen - Bepalingsmethoden voor de afvoercapaciteit, water- en luchtdichtheid en afstand van dakuitmondingen
 • NEN 2654-1
  Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties - Deel 1: Brandmeldinstallaties
 • NEN 7125
  Energieprestatienorm voor maatregelen op gebiedsniveau (EMG) - Bepalingsmethode
 • NEN 1010
  Elektrische installaties voor laagspanning - Nederlandse implementatie van de HD-IEC 60364-reeks
 • NEN 3028
  Eisen voor verbrandingsinstallaties
 • NEN 2768
  Meterruimten en bijbehorende bouwkundige voorzieningen in woningen
 • CENELEC 50522
  Aarding van hoogspanningsinstallaties van meer dan 1 kV wisselspanning
 • NEN 2555
  Brandveiligheid van gebouwen - Rookmelders voor woonfuncties
 • NEN 8078
  Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 500 mbar - Prestatie-eisen - Bestaande bouw
 • NEN 5310
  Nederlandse praktijkrichtlijn bij NEN 1010
 • IEC 60079-17
  Explosieve atmosferen - Deel 17: Inspectie en onderhoud van elektrische installaties
 • NEN 5077
  Geluidwering in gebouwen - Bepalingsmethoden voor de grootheden voor geluidwering van uitwendige scheidingsconstructies, luchtgeluidisolatie, contactgeluidisolatie en geluidniveaus veroorzaakt door installaties
 • IEC 61936-1
  Sterkstroominstallaties met een belasting van 1 kV wisselspanning - Deel 1: Algemene bepalingen
 • NEN 8800
  Energieprestatie van gebouwen - Bepalingsmethode
 • NEN 2580
  Oppervlakten en inhouden van gebouwen - Termen, definities en bepalingsmethoden
 • CEN 15001-2
  Gasinfrastructuur - Gasinstallatieleidingen met bedrijfsdrukken groter dan 0,5 bar voor industriële en groter dan 5 bar voor industriële en niet-industriële gasinstallaties - Deel 2: Gedetailleerde functionele eisen voor inbedrijfstelling, bedrijfsvoering en onderhoud
 • NEN 2757-1
  Bepalingsmethoden voor de geschiktheid van systemen voor de afvoer van rookgas van gebouwgebonden installaties - Deel 1: Installaties met een belasting kleiner dan of gelijk aan 130 kW op bovenwaarde

v.a. € 1318 p.j.

1-2 gebruikers

Vragen?

Wij helpen u graag.

Waarom NEN Connect?

 • Altijd de meest actuele norm

 • Altijd bij de hand via desktop of mobiel

 • Vervallen normen blijven beschikbaar