Standaardpakket voor Bouwbesluit - Constructeurs

Als constructeur heeft u dagelijks te maken met constructieve berekeningen. Er wordt erop vertrouwd dat u de veiligheidsmarges toetst en bewaakt. De voorschriften rondom constructies veranderen echter regelmatig. Dit gebeurt bij het berekenen van de haalbaarheid van het ontwerp tijdens de conceptfase, maar (soms) ook tijdens de bouwfase. Om faalkosten te vermijden is het daarom belangrijk dat u als vraagbaak beschikt over de actuele normen.

Het NEN Connect standaardpakket Bouwbesluit Constructeurs is hierdoor uiterst geschikt voor u. U kunt de actuele constructienormen gemakkelijk online raadplegen. Dit biedt echt een uitkomst! Bent u al voorbereid op de Eurocodes? Met dit standaardpakket bent u verzekerd van alle Eurocodes. Deze Europese normen voor constructieve veiligheid zijn met het aankomende Bouwbesluit van toepassing.

Voor wie?

Dit pakket is bedoeld voor constructeurs, architecten, ontwerpers, adviesbureaus en bouwbedrijven.


Dit pakket bevat circa 71 normen / publicaties

Inclusief alle actuele en ingetrokken versies.

 • CEN 1993-2
  Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 2: Stalen bruggen
 • CEN 1993-1-8
  Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-8: Ontwerp en berekening van verbindingen
 • CEN 1994-1
  Eurocode 4 - Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies - Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand
 • CEN 1996-2
  Eurocode 6 - Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk - Deel 2: Ontwerp, materiaalkeuze en uitvoering van constructies van metselwerk
 • NEN 2580
  Oppervlakten en inhouden van gebouwen - Termen, definities en bepalingsmethoden
 • NEN 2608
  Vlakglas voor gebouwen - Eisen en bepalingsmethode
 • CEN 1993-1-12
  Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-12: Aanvullende regels voor de uitbreiding van EN 1993 voor staalsoorten tot en met S 700
 • CEN 1991-1-7
  Nationale bijlage bij NEN-EN 1991-1-7+C1+A1: Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-7: Algemene belastingen - Buitengewone belastingen
 • CEN 1993-6
  Nationale bijlage bij NEN-EN 1993-6 Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 6: Kraanbanen (inclusief C1:2009)
 • NEN 6008
  Betonstaal
 • CEN 1991-1-1
  Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-1: Algemene belastingen - Volumieke gewichten, eigen gewicht en gebruiksbelastingen voor gebouwen
 • CEN 1992-2
  Nationale bijlage bij NEN-EN 1992-2+C1 Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies - Betonnen bruggen - Regels voor ontwerp, berekening en detaillering
 • CEN 1997-2
  Nationale bijlage bij NEN-EN 1997-2 Eurocode 7 Geotechnisch ontwerp - Deel 2: Grondonderzoek en beproeving (inclusief C1:2010)
 • NEN 6707
  Bevestiging van dakbedekkingen - Eisen en bepalingsmethoden
 • CEN 1992-1-1
  Nationale bijlage bij NEN-EN 1992-1-1+C2 Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen
 • CEN 1994-1-1
  Nationale bijlage bij NEN-EN 1994-1-1+C1 Eurocode 4: Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen
 • CEN 1996-1-2
  Eurocode 6: Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk - Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand
 • CEN 1993-1-5
  Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-5: Constructieve plaatvelden
 • CEN 1993-5
  Nationale bijlage bij Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 5: Palen en damwanden
 • NEN 9997-1
  Geotechnisch ontwerp van constructies - Deel 1: Algemene regels
 • CEN 1991-4
  Nationale bijlage bij NEN-EN 1991-4:2006 Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 4: Silo's en opslagtanks
 • CEN 1993-1-11
  Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-11: Ontwerp en berekening van op trek belaste componenten
 • CEN 1999-1-5
  Eurocode 9: Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies - Deel 1-5: Schaalconstructies
 • CEN 1993-3-1
  Nationale bijlage bij NEN-EN 1993-3-1 Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 3-1: Torens, masten en schoorstenen - Torens en masten (inclusief C1:2009)
 • CEN 1996-3
  Nationale bijlage bij NEN-EN 1996-3+C1 - Eurocode 6: Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk - Deel 3: Vereenvoudigde berekeningsmethoden voor constructies van ongewapend metselwerk
 • CEN 1999-1-1
  Eurocode 9: Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies - Deel 1-1: Algemene regels
 • CEN 1993-4
  Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 4-1: Silo's
 • CEN 1995-1-1
  Nationale bijlage bij NEN-EN 1995-1-1+C1+A1 Eurocode 5: Ontwerp en berekening van houtconstructies - Deel 1-1: Algemeen - Gemeenschappelijke regels en regels voor gebouwen (inclusief NEN-EN 1995-1-1+C1+A1/C1:2012)
 • CEN 1993-1-2
  Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand
 • CEN 1993-1-7
  Nationale bijlage bij NEN-EN 1993-1-7 Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-7: Sterkte en stabiliteit haaks op het vlak belaste platen
 • CEN 1999-1-3
  Eurocode 9: Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies - Deel 1-3: Vermoeiing
 • CEN 1991-1-2
  Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-2: Algemene belastingen - Belasting bij brand
 • CEN 1992-1-2
  Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand
 • CEN 1994-2
  Eurocode 4: Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies - Deel 2: Algemene regels en regels voor bruggen
 • NEN 6708
  Bevestiging van dakbedekkingen - Richtlijnen
 • CEN 1994-1-2
  Eurocode 4: Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies - Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand
 • CEN 1995-1
  Eurocode 5: Ontwerp en berekening van houtconstructies - Deel 1-1: Algemeen - Gemeenschappelijke regels en regels voor gebouwen
 • CEN 1997-1
  Nationale bijlage bij NEN-EN 1997-1 Eurocode 7: Geotechnisch ontwerp - Deel 1: Algemene regels
 • CEN 1993-4-2
  Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 4-2: Opslagtanks
 • CEN 1999-1-4
  Eurocode 9: Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies - Deel 1-4: Koudgevormde platen
 • CEN 1993-4-1
  Nationale bijlage bij NEN-EN 1993-4-1 Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 4-1: Silo's (inclusief C1:2009)
 • CEN 1991-1-3
  Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-3: Algemene belastingen - Sneeuwbelasting
 • CEN 1993-1-6
  Nationale bijlage bij NEN-EN 1993-1-6 Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-6: Algemene regels - Sterkte en Stabiliteit van Schaalconstructies (inclusief C1:2009)
 • CEN 1993-1
  Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-5: Constructieve plaatvelden
 • CEN 1993-4-3
  Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 4-3: Buisleidingen
 • NEN 3868
  Voorspanstaal
 • NEN 6703
  Wateraccumulatie - Aanvullende rekenregels en vereenvoudigingen voor het belastingsgeval regenwater in NEN 6702
 • CEN 1991-3
  Nationale bijlage bij NEN-EN 1991-3 Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 3: Belastingen veroorzaakt door kranen en machines
 • CEN 1991-1-4
  Nationale bijlage bij NEN-EN 1991-1-4+A1+C2: Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-4: Algemene belastingen - Windbelasting
 • CEN 1990
  Nationale bijlage bij NEN-EN 1990+A1:2006+A1:2006/C2:2019 Eurocode: Grondslagen van het constructief ontwerp
 • NEN 5499
  Kwaliteitseisen voor visueel gesorteerd naaldhout voor constructieve toepassingen
 • CEN 1993-3-2
  Nationale bijlage bij NEN-EN 1993-3-2 Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 3-2: Torens, masten en schoorstenen - Schoorstenen
 • CEN 1993-1-4
  Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-4: Aanvullende regels voor roestvaste staalsoorten
 • CEN 1992-3
  Nationale bijlage bij NEN-EN 1992-3 Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 3: Constructies voor keren en opslaan van stoffen
 • CEN 1992-4
  Nationale bijlage bij NEN-EN 1992-4: Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 4: Ontwerp en berekening van bevestigingsmiddelen voor gebruik in beton
 • NEN 8700
  Beoordeling van de constructieve veiligheid van een bestaand bouwwerk bij verbouw en afkeuren - Grondslagen
 • CEN 1999-1
  Eurocode 9: Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies - Deel 1-1: Algemene regels
 • CEN 1993-1-9
  Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-9: Vermoeiing
 • CEN 1991-2
  Nationale bijlage bij NEN-EN 1991-2+C1: Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 2: Verkeersbelasting op bruggen
 • NEN 8701
  Beoordeling van de constructieve veiligheid van een bestaand bouwwerk bij verbouwen en afkeuren - Belastingen
 • CEN 1995-1-2
  Eurocode 5: Ontwerp en berekening van houtconstructies - Deel 1-2: Algemeen - Ontwerp en berekening van constructies bij brand
 • CEN 1991-1-5
  Nationale bijlage bij NEN-EN 1991-1-5+C1: Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-5: Algemene belastingen - Thermische belasting
 • CEN 14592
  Houtconstructies - Stiftvormige verbindingsmiddelen - Eisen
 • CEN 1996-1-1
  Eurocode 6: Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk - Deel 1-1: Algemene regels voor constructies van gewapend en ongewapend metselwerk
 • CEN 1993-1-10
  Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-10: Materiaaltaaiheid en eigenschappen in de dikterichting
 • NEN 8005
  Nederlandse invulling van NEN-EN 206: Beton - Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit
 • CEN 206
  Beton - Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit
 • CEN 1999-1-2
  Eurocode 9: Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies - Deel 1-2: Ontwerp en berekening van constructies bij brand (inclusief C1:2009)
 • CEN 1993-1-1
  Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen
 • CEN 1995-2
  Nationale bijlage bij NEN-EN 1995-2 Eurocode 5: Ontwerp en berekening van houtconstructies - Deel 2: Bruggen
 • NEN 1991-1-1
  Nationale bijlage bij NEN-EN 1991-1-1+C1+C11: Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-1: Algemene belastingen - Volumieke gewichten, eigen gewicht en opgelegde belastingen voor gebouwen

v.a. € 1638 p.j.

1-2 gebruikers

Vragen?

Wij helpen u graag.

Waarom NEN Connect?

 • Altijd de meest actuele norm

 • Altijd bij de hand via desktop of mobiel

 • Vervallen normen blijven beschikbaar