Standaardpakket voor PBM Hittebescherming

Alle normen voor voor persoonlijke beschermingsmiddelen die u en uw werknemers beschermen tegen de hitte van open vuur, het vuur zelf en de hitte van apparaten. Ook voor gebruik in andere omgevingen waar u brandwonden kunt oplopen door hitte en vuur. Denk eens aan de smeltovens voor staal en ijzer of de brandweer. Op tal van plaatsen is deze bescherming nodig.

Voor wie?

Voor iedereen die verantwoordelijk is bij aanschaf en onderhoud van persoonlijke beschermingsmiddelen, alsmede de ontwerpers en fabrikanten hiervan.


Dit pakket bevat circa 30 normen / publicaties

 • NEN-EN 15614:2007 en
  Beschermende kleding voor brandweerlieden - Laboratoriumbeproevingsmethoden en prestatie-eisen voor brandweerkleding voor bosbrandbestrijding
 • NEN-EN 13274-4:2001 en
  Ademhalingsbeschermingsmiddelen - Beproevingsmethoden - Deel 4: Vlambestendigheid
 • NEN-EN-ISO 6942:2002 en
  Beschermende kleding - Bescherming tegen hitte en vuur - Beproevingsmethode: Beoordeling van materialen en samenstellingen van materialen bij blootstelling aan warmtestraling
 • NEN-EN 407:2004 en
  Beschermende handschoenen tegen thermische gevaren (hitte en/of vuur)
 • NEN-EN 469:2006 en
  Beschermende kleding voor brandweerlieden - Prestatie-eisen voor beschermende kleding voor brandbestrijding
 • NEN-EN 469:2006/A1:2006 en
  Beschermende kleding voor brandweerlieden - Prestatie-eisen voor beschermende kleding voor brandbestrijding
 • NEN-EN 137:2006 en
  Ademhalingsbeschermingsmiddelen - Onafhankelijk ademluchttoestel met een volgelaatmasker - Eisen, beproeving en merken
 • NEN-EN 469:2006/C1:2006 en;de
  Beschermende kleding voor brandweerlieden - Prestatie-eisen voor beschermende kleding voor brandbestrijding
 • NEN-EN-ISO 12127-2:2008 en
  Beschermende kleding tegen hitte en vuur - Bepaling van de geleidbaarheid voor contactwarmte door beschermende kleding of onderdelen daarvan - Deel 2: Beproevingsmethode van contacthitte geproduceerd door neervallende kleine cilinders
 • NEN-EN 443:2008 en
  Brandweerhelmen voor gebruik in gebouwen en andere constructies
 • NEN-EN 659:2003+A1:2008 en
  Beschermende handschoenen voor brandweerlieden
 • NEN-EN 659:2003+A1:2008/C1:2009 en
  Beschermende handschoenen voor brandweerlieden
 • NPR-ISO/TR 21808:2009 en
  Richtlijn voor de selectie, gebruik, verzorging en onderhoud van persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) ontworpen om brandweerlieden te beschermen
 • NEN-EN-ISO 20345:2011 en
  Persoonlijke beschermingsmiddelen - Veiligheidsschoeisel
 • NEN-EN 15090:2012 en
  Schoeisel voor brandweerlieden
 • NEN-EN-ISO 11612:2015 en
  Beschermende kleding - Kleding voor bescherming tegen hitte en vlammen - Minimale prestatie-eisen
 • NEN-EN 469:2015 Ontw. en
  Beschermende kleding voor brandweerlieden - Prestatie-eisen voor beschermende kleding voor brandbestrijding
 • NEN-EN-ISO 12127-1:2016 en
  Beschermende kleding tegen hitte en vuur - Bepaling van de geleidbaarheid voor contactwarmte door beschermende kleding of onderdelen daarvan - Deel 1: Contactwarmte die wordt geproduceerd door verwarmingscilinder
 • NEN-ISO 17493:2016 en
  Kleding en uitrusting voor bescherming tegen hitte - Beproevingsmethode voor de bepaling van de weerstand tegen convectiewarmte bij gebruik van een hete-luchtoven
 • NEN-EN-ISO 15025:2016 en
  Beschermende kleding - Bescherming tegen vlammen - Beproevingsmethode voor beperkte vlamverspreiding
 • NEN-EN-ISO 9151:2016(Cor.2017-04) en
  Beschermende kleding tegen hitte en vlammen - Bepaling van hitte-overbrenging na blootstelling aan vlammen
 • NEN-EN 13911:2017 en
  Beschermende kleding voor brandweerlieden - Eisen en beproevingsmethoden voor brandweerkappen voor brandweerlieden
 • NEN-EN 407:2017 Ontw. en
  Beschermende handschoenen tegen thermische gevaren (hitte en/of vuur)
 • ISO 11613:2017 en
  Beschermende kleding voor brandweerlieden die betrokken zijn bij gebouwbranden - Laboratorium beproevingsmethoden en prestatie-eisen
 • NEN-EN 469:2018 Ontw. en
  Beschermende kleding voor de brandweer - Prestatie-eisen voor beschermende kleding voor brandbestrijding
 • NEN-EN 14116:2012+A2:2018 en
  Tanks voor het transport van gevaarlijke goederen - Digitale interface voor het productherkenningssysteem
 • NEN-EN 14458:2018 en
  Persoonlijke oogbescherming - Hoogwaardige vizieren uitsluitend voor gebruik in combinatie met veiligheidshelmen
 • NPR-CEN/TR 14560:2018 en
  Richtlijn voor keuze, gebruik, verzorging en onderhoud van beschermende kleding tegen hitte en vuur
 • NEN-EN 13274-4:2019 2e Ontw. en
  Ademhalingsbeschermingsmiddelen - Beproevingsmethoden - Deel 4: Vlambestendigheid
 • NEN-EN 14458:2018/Ontw. A1:2019 en
  Persoonlijke oogbescherming - Hoogwaardige vizieren uitsluitend voor gebruik in combinatie met veiligheidshelmen

v.a. € 649 p.j.

1-2 gebruikers

Vragen?

Wij helpen u graag.

Waarom NEN Connect?

 • Altijd de meest actuele norm

 • Altijd bij de hand via desktop of mobiel

 • Vervallen normen blijven beschikbaar