Standaardpakket voor PBM Hittebescherming

Alle normen voor voor persoonlijke beschermingsmiddelen die u en uw werknemers beschermen tegen de hitte van open vuur, het vuur zelf en de hitte van apparaten. Ook voor gebruik in andere omgevingen waar u brandwonden kunt oplopen door hitte en vuur. Denk eens aan de smeltovens voor staal en ijzer of de brandweer. Op tal van plaatsen is deze bescherming nodig.

Voor wie?

Voor iedereen die verantwoordelijk is bij aanschaf en onderhoud van persoonlijke beschermingsmiddelen, alsmede de ontwerpers en fabrikanten hiervan.

Verrijkt met NEN Connect modules

Alle standaardpakketten van NEN Connect zijn verrijkt met modules. Met de modules bespaart u tijd en kosten. Zo kunt u nog slimmer met normen werken.


Dit pakket bevat circa 25 normen / publicaties

Inclusief alle actuele en ingetrokken versies.

 • EN 137
  Ademhalingsbeschermingsmiddelen - Onafhankelijk ademluchttoestel met een volgelaatmasker - Eisen, beproeving en merken
 • EN 367
  Beschermende kleding - Bescherming tegen hitte en vlammen - Beproevingsmethode - Bepaling van de warmtegeleiding bij blootstelling aan vlammen
 • EN 407
  Beschermende handschoenen tegen thermische gevaren (hitte en/of vuur)
 • EN 443
  Brandweerhelmen voor gebruik in gebouwen en andere constructies
 • EN 469
  Beschermende kleding voor de brandweer - Prestatie-eisen voor beschermende kleding voor brandbestrijding
 • EN 659
 • EN 702
  Beschermende kleding - Bescherming tegen hitte en vuur - Beproevingsmethoden:Bepaling van de geleidbaarheid voor contactwarmte van beschermende kleding of daarvoor bestemde materialen
 • ISO 6942
  Beschermende kleding - Bescherming tegen hitte en vuur - Beproevingsmethode: Beoordeling van materialen en samenstelling van materialen bij blootstelling aan warmtestraling
 • ISO 9151
  Beschermende kleding tegen hitte en vlammen - Bepaling van hitte-overbrenging na blootstelling aan vlammen
 • ISO 11612
  Beschermende kleding - Kleding voor bescherming tegen hitte en vlammen - Minimale prestatie-eisen
 • ISO 11613
  Beschermende kleding voor brandweerlieden die betrokken zijn bij gebouwbranden - Laboratorium beproevingsmethoden en prestatie-eisen
 • ISO 12127-1
  Beschermende kleding tegen hitte en vuur - Bepaling van de geleidbaarheid voor contactwarmte door beschermende kleding of onderdelen daarvan - Deel 1: Contactwarmte die wordt geproduceerd door verwarmingscilinder
 • ISO 12127-2
  Beschermende kleding tegen hitte en vuur - Bepaling van de geleidbaarheid voor contactwarmte door beschermende kleding of onderdelen daarvan - Deel 2: Beproevingsmethode van contacthitte geproduceerd door neervallende kleine cilinders
 • EN 13274-4
  Ademhalingsbeschermingsmiddelen - Beproevingsmethoden - Deel 4: Vlambestendigheid
 • EN 13911
  Beschermende kleding voor brandweerlieden - Eisen en beproevingsmethoden voor brandweerkappen voor brandweerlieden
 • EN 14116
  Tanks voor het transport van gevaarlijke goederen - Digitale interface voor het productherkenningssysteem
 • EN 14458
  Persoonlijke oogbescherming - Hoogwaardige vizieren uitsluitend voor gebruik in combinatie met veiligheidshelmen
 • CEN/TR 14560
  Richtlijn voor keuze, gebruik, verzorging en onderhoud van beschermende kleding tegen hitte en vuur
 • ISO 15025
  Beschermende kleding - Bescherming tegen vlammen - Beproevingsmethode voor beperkte vlamverspreiding
 • EN 15090
  Schoeisel voor brandweerlieden
 • ISO 15384
  Beschermende kleding voor brandweerlieden - Laboratoriumbeproevingsmethoden en prestatie-eisen voor brandweerkleding voor bosbrandbestrijding
 • EN 15614
  Beschermende kleding voor brandweerlieden - Laboratoriumbeproevingsmethoden en prestatie-eisen voor brandweerkleding voor bosbrandbestrijding
 • ISO 17493
  Kleding en uitrusting voor bescherming tegen hitte - Beproevingsmethode voor de bepaling van de weerstand tegen convectiewarmte bij gebruik van een hete-luchtoven
 • ISO 20345
  Persoonlijke beschermingsmiddelen - Veiligheidsschoeisel
 • ISO/TR 21808
  Richtlijn voor de selectie, gebruik, verzorging en onderhoud van persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) ontworpen om brandweerlieden te beschermen

v.a. € 821 p.j.

1-2 gebruikers

Vragen?

Wij helpen u graag.

Waarom NEN Connect?

 • Altijd de meest actuele norm

 • Altijd bij de hand via desktop of mobiel

 • Vervallen normen blijven beschikbaar