Standaardpakket voor Noodverlichting 5 – Adviseur

Als adviseur heb je de belangrijke taak de klant van goed advies te voorzien en te helpen om de klant verder te helpen met de noodverlichting binnen zijn bedrijf.

Dit pakket bevat een verscheidenheid aan normen die de o.a. gaan over grafische symbolen, aanvalsplattegronden, markeringen op pijplijdingen. Ook de brandbeveiliging en brandveiligheid zijn in dit pakket opgenomen.

Voor wie?

Dit pakket is belangrijk voor adviesbureau’s en daarnaast iedereen die verantwoordelijk is voor inrichting, projectering, inspectie en onderhoud van noodverlichting.

Verrijkt met NEN Connect modules

Alle standaardpakketten van NEN Connect zijn verrijkt met modules. Met de modules bespaart u tijd en kosten. Zo kunt u nog slimmer met normen werken.

Dit pakket bevat circa 14 normen / publicaties

Inclusief alle actuele en ingetrokken versies.

 • NEN 1413
  Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op bouwkundige tekeningen en in schema’s
 • NEN 1414
  Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op ontruimings- en aanvalsplattegronden
 • NEN 1414-1
  PDF + Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op tekeningen en plattegronden - Deel 1: Ontruimingsplattegronden en bereikbaarheidskaarten
 • EN 1838
  Toegepaste verlichtingstechniek - Noodverlichting
 • NEN 3011
  Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte
 • NEN 3050
  Kleuren voor het merken van pijpleidingen voor het vervoer van vloeibare of gasvormige stoffen in landinstallaties
 • ISO 3864-4
  Grafische symbolen - Veiligheidskleuren en -tekens - Kleur-en lichttechnische eigenschappen van de veiligheidssignalering materialen
 • NEN 4001
  Brandbeveiliging - Projectering van draagbare en verrijdbare blustoestellen
 • NEN 6088
  Brandveiligheid van gebouwen - Vluchtwegaanduiding - Eigenschappen en bepalingsmethoden
 • NEN 6089
  Bepaling van de opvang- en de doorstroomcapaciteit van een bouwwerk
 • ISO 16069
  Grafische symbolen - Veiligheidstekens - Systemen voor vluchtwegaanduidingen
 • EN 50171
  Veilig centraal energie leveringssystemen
 • EN 50172
  Noodverlichtingssystemen voor vluchtwegen
 • IEC 61310-1
  Veiligheid van machines - Signalering, markeringen en bediening - Deel 1: Eisen aan zichtbare, hoorbare en voelbare signalen

v.a. € 600 p.j.

1-2 gebruikers

Vragen?

Wij helpen u graag.

Waarom NEN Connect?

 • Altijd de meest actuele norm

 • Altijd bij de hand via desktop of mobiel

 • Vervallen normen blijven beschikbaar