Standaardpakket voor Noodverlichting 5 – Adviseur

Als adviseur heb je de belangrijke taak de klant van goed advies te voorzien en te helpen om de klant verder te helpen met de noodverlichting binnen zijn bedrijf.

Dit pakket bevat een verscheidenheid aan normen die de o.a. gaan over grafische symbolen, aanvalsplattegronden, markeringen op pijplijdingen. Ook de brandbeveiliging en brandveiligheid zijn in dit pakket opgenomen.

Voor wie?

Dit pakket is belangrijk voor adviesbureau’s en daarnaast iedereen die verantwoordelijk is voor inrichting, projectering, inspectie en onderhoud van noodverlichting.

Dit pakket bevat circa 16 normen / publicaties

 • NEN 3050:1972 nl;fr
  Kleuren voor het merken van pijpleidingen voor het vervoer van vloeibare of gasvormige stoffen in landinstallaties en aan boord van schepen
 • NEN-EN 50171:2001 en
  Noodverlichtingssystemen - Centrale voedingssystemen
 • NEN-EN 50172:2004 en
  Noodverlichtingssystemen voor vluchtwegen
 • NEN-EN 50171:2001/C1:2001 en
  Noodverlichtingssystemen - Centrale voedingssystemen
 • NEN 3050:1972/C1:2002 nl
  Kleuren voor het merken van pijpleidingen voor het vervoer van vloeibare of gasvormige stoffen in landinstallaties
 • NEN 4001+C1:2008 nl
  Brandbeveiliging - Projectering van draagbare en verrijdbare blustoestellen
 • NEN-ISO 3864-4:2011 en
  Grafische symbolen - Veiligheidskleuren en -tekens - Kleur-en lichttechnische eigenschappen van de veiligheidssignalering materialen
 • NEN-ISO 16069:2011 en
  Grafische symbolen - Veiligheidstekens - Systemen voor vluchtwegaanduidingen
 • NEN 1413:2011 nl
  Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op bouwkundige tekeningen en in schema’s
 • NEN 6089:2011+C1:2012 nl
  Bepaling van de opvang- en de doorstroomcapaciteit van een bouwwerk
 • NEN 1413:2011/A1:2013 nl
  Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op bouwkundige tekeningen en in schema’s
 • NEN-EN 1838:2013 en
  Toegepaste verlichtingstechniek - Noodverlichting
 • NEN 3011:2015 nl
  Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte
 • NEN-EN-ISO 7010-Incl. Amd met symbolen en
  Grafische symbolen - Veiligheidskleuren en -tekens - Geregistreerde veiligheidstekens (inclusief symbolen)
 • NEN-EN 50171:2019 2e Ontw. en
  Veilig centraal energie leveringssystemen
 • NEN 1414-1:2019 nl
  PDF + Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op tekeningen en plattegronden - Deel 1: Ontruimingsplattegronden en bereikbaarheidskaarten

v.a. € 476 p.j.

1-2 gebruikers

Vragen?

Wij helpen u graag.

Waarom NEN Connect?

 • Altijd de meest actuele norm

 • Altijd bij de hand via desktop of mobiel

 • Vervallen normen blijven beschikbaar