Standaardpakket voor Radioactiviteitsmeting

Om toepassing van deze normen te bevorderen heeft het ANVS, via het ministerie van I&W, een overeenkomst met NEN gesloten waardoor nationaal ontwikkelde NEN-normen voor radioactiviteitsmetingen kostenloos beschikbaar zijn. Het enige wat u hiervoor nodig heeft is een gebruikslicentie voor NEN Connect.

Voor wie?

Voor stralingsdeskundigen van laboratoria en hulpdiensten binnen Nederland en dan specifiek degenen werkzaam in het milieu, inspecteurs van de kernfysische dienst en betrokkenen Back Office voor Radiologische Informatie (BORI).

Verrijkt met NEN Connect modules

Alle standaardpakketten van NEN Connect zijn verrijkt met modules. Met de modules bespaart u tijd en kosten. Zo kunt u nog slimmer met normen werken.

 


Dit pakket bevat circa 31 normen / publicaties

Inclusief alle actuele en ingetrokken versies.

 • NEN 5619
  Radioactiviteitsmetingen - Bepaling van strontium-89 en strontium-90 met vloeistofscintillatie
 • NEN 5621
  Radioactiviteitsmetingen - Monsterneming van in de buitenlucht zwevend stof
 • NEN 5622
  Radioactiviteitsmetingen - Bepaling van de massieke totale alfa-activiteit van een vast telmonster met de dikkelaagmethode
 • NEN 5623
  Radioactiviteitsmetingen - Bepaling van de activiteit van gammastraling uitzendende nucliden in een telmonster met halfgeleider-gammaspectrometrie
 • NEN 5624
  Radioactiviteitsmetingen - Monsterneming van gras
 • NEN 5625
  Radioactiviteitsmetingen - Monsterneming en monsterconservering van water en daarin onopgeloste stoffen
 • NEN 5627
  Radioactiviteitsmetingen - Bepaling van de massieke totale bèta-activiteit en massieke rest-bèta-activiteit van een vast telmonster
 • NEN 5628
  Radioactiviteitsmetingen - Monsterneming van de depositie
 • NVN 5629
  Radioactiviteitsmetingen - Bepaling van de activiteit van eenvoudige mengsels gammastraling uitzendende nucliden in een telmonster door middel van lage resolutie gammaspectrometrie met een NaI(Tl)-detector
 • NEN 5631
  Radioactiviteitsmetingen - Bepaling van de volumieke activiteit van jodiumverbindingen in buitenlucht
 • NEN 5633
  Radioactiviteitsmetingen - Monsterneming van groenten en fruit
 • NEN 5636
  Radioactiviteitsmetingen - Bepaling van de kunstmatige totale alfa-activiteit, kunstmatige totale bèta-activiteit en gammaspectrometrie van luchtfilters en berekening van de volumieke activiteit van bemonsterde lucht
 • NPR 5637
  Radioactiviteitsmetingen - Methoden voor de radiochemische bepaling van radioactief strontium
 • NPR 5638
  Radioactiviteitsmetingen - Methoden voor de radiochemische bepaling van plutonium, americium en curium
 • NEN 5639
  Radioactiviteitsmetingen - Bepaling van het omgevingsdosisequivalenttempo ten gevolge van fotonenstraling met draagbare stralingsmeetapparatuur
 • NEN 5641
  Radioactiviteitsmetingen - Monsterneming van vlees en vleesproducten
 • NEN 5643
  Radioactiviteitsmetingen - Monsterneming van vis en visserijproducten
 • NEN 5648
  Radioactiviteitsmetingen - Bepaling van het over de tijd gemiddelde omgevingsdosisequivalenttempo met momentaan aanwijzende apparatuur
 • NEN 5665
  Radioactiviteitsmetingen - Monstervoorbewerking
 • NPR 5669
  Radioactiviteitsmetingen - Bepaling van het over de tijd gemiddelde omgevingsdosisequivalenttempo met thermoluminescentiedosimetrie
 • NVN 5690
  Radioactiviteitsmetingen - In-situ halfgeleider-gammaspectrometrie met stationaire meetopstellingen
 • NVN 5693
  Radioactiviteitsmetingen - Monsterneming en de bepaling van de over de tijd gemiddelde radonconcentratie in binnenlucht met behulp van vaste-stof kernspoordetectoren
 • NEN 5694
  Radioactiviteitsmetingen - Methoden voor de radiochemische bepaling van polonium-210 (210Po) en lood-210 (210Pb)
 • NEN 5697
  Radioactiviteitsmetingen - Bepaling van de natuurlijke radioactiviteit in steenachtige bouwproducten met behulp van halfgeleider-gammaspectrometrie
 • NEN 5699
  Radioactiviteitsmetingen - Methode voor de bepaling van de radonexhalatiesnelheid van steenachtige bouwproducten
 • NEN 6420
  Water - Bepaling van het gehalte aan getritieerd water door vloeistofscintillatietelling
 • NEN 6421
  Water - Bepaling van de volumieke totale bèta-activiteit en volumieke rest-bèta-activiteit van niet-vluchtige bestanddelen
 • ISO 9698
  Water - Tritium - Meetmethode met vloeibare scintillatie teltechniek
 • ISO 11665-4
 • ISO 11665-9
 • ISO 19581
  Radioactiviteitsmetingen - Gammastraling uitzendende nucliden - Snelle screeningsmethode met behulp van gammaspectroscopie met een NaI-scintillatiedetector

v.a. € 0 p.j.

1-2 gebruikers

Gratis ter beschikking gesteld door NEN en de ANVS via het Ministerie van I&W

Vragen?

Wij helpen u graag.

Waarom NEN Connect?

 • Altijd de meest actuele norm

 • Altijd bij de hand via desktop of mobiel

 • Vervallen normen blijven beschikbaar