Standaardpakket voor Radioactiviteitsmeting

Om toepassing van deze normen te bevorderen heeft het ANVS, via het ministerie van I&W, een overeenkomst met NEN gesloten waardoor nationaal ontwikkelde NEN-normen voor radioactiviteitsmetingen kostenloos beschikbaar zijn. Het enige wat u hiervoor nodig heeft is een gebruikslicentie voor NEN Connect.

Voor wie?

Voor stralingsdeskundigen van laboratoria en hulpdiensten binnen Nederland en dan specifiek degenen werkzaam in het milieu, inspecteurs van de kernfysische dienst en betrokkenen Back Office voor Radiologische Informatie (BORI).


Dit pakket bevat circa 24 normen / publicaties

 • NEN 5697:2001 nl
  Radioactiviteitsmetingen - Bepaling van de natuurlijke radioactiviteit in steenachtige bouwproducten met behulp van halfgeleider-gammaspectrometrie
 • NEN 5648:2007 nl
  Radioactiviteitsmetingen - Bepaling van het over de tijd gemiddelde omgevingsdosisequivalenttempo met momentaan aanwijzende apparatuur
 • NEN 5636:2006 nl
  Radioactiviteitsmetingen - Bepaling van de kunstmatige totale alfa-activiteit, kunstmatige totale bèta-activiteit en gammaspectrometrie van luchtfilters en berekening van de volumieke activiteit van bemonsterde lucht
 • NEN 6421:2006 nl
  Water - Bepaling van de volumieke totale bèta-activiteit en volumieke rest-bèta-activiteit van niet-vluchtige bestanddelen
 • NPR 5669:2008 nl
  Radioactiviteitsmetingen - Bepaling van het over de tijd gemiddelde omgevingsdosisequivalenttempo met thermoluminescentiedosimetrie
 • NEN 5625:2009 nl
  Radioactiviteitsmetingen - Monsterneming en monsterconservering van water en daarin onopgeloste stoffen
 • NEN 5628:2009 nl
  Radioactiviteitsmetingen - Monsterneming van de depositie
 • NEN 5624:2009 nl
  Radioactiviteitsmetingen - Monsterneming van gras
 • NEN 5633:2009 nl
  Radioactiviteitsmetingen - Monsterneming van groenten en fruit
 • NEN 5641:2009 nl
  Radioactiviteitsmetingen - Monsterneming van vlees en vleesproducten
 • NEN 5643:2009 nl
  Radioactiviteitsmetingen - Monsterneming van vis en visserijproducten
 • NEN 5621:2009 nl
  Radioactiviteitsmetingen - Monsterneming van in de buitenlucht zwevend stof
 • NEN 5665:2009 nl
  Radioactiviteitsmetingen - Monstervoorbewerking
 • NEN 5631:2014 nl
  Radioactiviteitsmetingen - Bepaling van de volumieke activiteit van jodiumverbindingen in buitenlucht
 • NEN 5619:2014 nl
  Radioactiviteitsmetingen - Bepaling van strontium-89 en strontium-90 met vloeistofscintillatie
 • NEN 5623:2016 nl
  Radioactiviteitsmetingen - Bepaling van de activiteit van gammastraling uitzendende nucliden in een telmonster met halfgeleider-gammaspectrometrie
 • NEN 5627:2016 nl
  Radioactiviteitsmetingen - Bepaling van de massieke totale bèta-activiteit en massieke rest-bèta-activiteit van een vast telmonster
 • NEN 5694:2016 nl
  Radioactiviteitsmetingen - Methoden voor de radiochemische bepaling van polonium-210 (210Po) en lood-210 (210Pb)
 • NEN 5622:2018 nl
  Radioactiviteitsmetingen - Bepaling van de massieke totale alfa-activiteit van een vast telmonster met de dikkelaagmethode
 • NEN-ISO 11665-9:2019 en
 • NEN-EN-ISO 9698:2019 en
  Water - Tritium - Meetmethode met vloeibare scintillatie teltechniek
 • NEN 5639:2019 nl
  Radioactiviteitsmetingen - Bepaling van het omgevingsdosisequivalenttempo ten gevolge van fotonenstraling met draagbare stralingsmeetapparatuur
 • NEN-ISO 11665-4:2020 en
  Radioactiviteitsmetingen - Lucht - Radon 222 - Part 4: Geïntegreerde meetmethoden voor de bepaling van de gemiddelde radon activiteitsconcentratie met behulp van passieve bemonstering en vertraagde analyse
 • NEN-EN-ISO 19581:2020 en
  Radioactiviteitsmetingen - Gammastraling uitzendende nucliden - Snelle screeningsmethode met behulp van gammaspectroscopie met een NaI-scintillatiedetector

v.a. € 0 p.j.

1-2 gebruikers

Gratis ter beschikking gesteld door NEN en de ANVS via het Ministerie van I&W

Vragen?

Wij helpen u graag.

Waarom NEN Connect?

 • Altijd de meest actuele norm

 • Altijd bij de hand via desktop of mobiel

 • Vervallen normen blijven beschikbaar