Standaardpakket voor VSB Hoogwerkbedrijven

Met NEN Connect VSB - Hoogwerkbedrijven heeft u van de onderstaande normen altijd de actuele versie online beschikbaar.

 • Dit standaardpakket is inclusief de bijbehorende Nationale Bijlages

Voor wie?

Dit pakket is bedoeld voor fabrikanten, leveranciers, verhuurbedrijven en bedrijven die zich richten op het monteren, demonteren en installeren van hoogwerkers, hefsteigers, aluminium rolsteigers, hangbruginstallaties, personen/goederenliften, ladders, trappen of gevelonderhoudsinstallaties.

Verrijkt met NEN Connect modules

Alle standaardpakketten van NEN Connect zijn verrijkt met modules. Met de modules bespaart u tijd en kosten. Zo kunt u nog slimmer met normen werken.


Dit pakket bevat circa 36 normen / publicaties

Inclusief alle actuele en ingetrokken versies.

 • EN 131-1
  Ladders - Deel 1: Termen, typen, functionele afmetingen
 • EN 131-2
  Ladders - Deel 2: Eisen, beproeven, labeling
 • EN 280
  Hoogwerkers - Ontwerpberekeningen - Stabiliteitscriteria - Constructie - Veiligheid - Inspecties en beproevingen
 • EN 280-1
  Hoogwerkers - Deel 1: Ontwerpberekeningen - Stabiliteitscriteria - Constructie - Veiligheid - Onderzoeken en beproevingen
 • EN 280-2
  Hoogwerkers - Deel 2: Aanvullende veiligheidseisen voor hijsmiddelen bevestigd aan het hefmechanisme of het werkplatform
 • EN 1147
  Draagbare ladders voor de brandweer
 • EN 1263-1
  Tijdelijke hulpconstructies voor de bouw - Veiligheidsnetten - Deel 1: Veiligheidseisen, beproevingsmethoden
 • EN 1263-2
  Tijdelijke hulpcontructies voor de bouw - Veiligheidsnetten - Deel 2: Veiligheidseisen voor het ophangen van veiligheidsnetten
 • EN 1495
  Hefplateaus - Hefsteigers
 • EN 1808
  Veiligheidseisen voor hangsteigers - Ontwerpberekeningen, stabiliteitscriteria en constructie - Onderzoeken en beproevingen
 • EN 1991-1-1
  Eurocode 1 - Belastingen op constructies - Deel 1-1: Specifieke gewichten van materialen, eigen gewicht van bouwwerken en gebruiksbelastingen en gebruiksbelastingen voor gebouwen
 • EN 1991-1-3
  Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-3: Sneeuwbelasting
 • EN 1991-1-4
  Nationale bijlage bij NEN-EN 1991-1-4+A1+C2: Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-4: Algemene belastingen - Windbelasting
 • EN 1991-1-5
  Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-5: Algemene belastingen - Thermische belasting
 • EN 1991-1-7
  Nationale bijlage bij NEN-EN 1991-1-7+C1+A1: Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-7: Algemene belastingen - Buitengewone belastingen
 • EN 1991-2
  Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 2: Verkeersbelasting op bruggen
 • EN 1991-3
  Nationale bijlage bij NEN-EN 1991-3 Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 3: Belastingen veroorzaakt door kranen en machines
 • EN 1993-1-1
  Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen
 • EN 1993-1-3
  Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-3: Algemene regels - Aanvullende regels voor koudgevormde dunwandige profielen en platen
 • EN 1993-1-8
  Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-8: Ontwerp en berekening van verbindingen
 • EN 1993-1-9
  Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-9: Vermoeiing
 • EN 1993-1-10
  Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-10: Materiaaltaaiheid en eigenschappen in de dikterichting
 • EN 1995-1-1
  Eurocode 5: Ontwerp en berekening van houtconstructies - Deel 1-1: Algemeen - Gemeenschappelijke regels en regels voor gebouwen
 • NEN 2484
  Draagbaar klimmaterieel - Ladders en trappen - Termen, definities, eisen, beproevingsmethoden, gebruik en onderhoud
 • NEN 6702
  Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 - Belastingen en vervormingen
 • NEN 6710
  Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 - Aluminiumconstructies - Basiseisen en eenvoudige basisrekenregels voor overwegend statisch belaste constructies
 • NEN 6760
  Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 - Houtconstructies - Basiseisen en bepalingsmethoden
 • NEN 6770
  TGB 1990 - Staalconstructies - Basiseisen en basisrekenregels voor overwegend statisch belaste constructies
 • NEN 6771
  Staalconstructies - TGB 1990 - Stabiliteit
 • NEN 6772
  Staalconstructies - TGB 1990 - Verbindingen
 • NEN 6773
  Staalconstructies - TGB 1990 - Basiseisen, basisrekenregels en beproevingen voor overwegend statisch belaste dunwandige koudgevormde stalen profielen en geprofileerde platen
 • NEN 6774
  Staalconstructies - TGB 1990 - Eisen aan de staalkwaliteit voor constructiestaalsoorten in relatie tot het brosse breukgedrag, voor overwegend statisch belaste constructies
 • EN 12158-1
  Bouwliften voor goederenvervoer - Deel 1: Liften met betreedbaar platform
 • EN 12158-2
  Bouwliften voor goederenvervoer - Deel 2: Hellend opgestelde liften met niet-betreedbare lastdragende inrichtingen
 • EN 12159
  Bouwliften voor personen- en goederenvervoer met verticaal geleide kooi
 • EN 13374
  Tijdelijke vloerrandbeveiligingen - Productspecificatie - Beproevingsmethoden

v.a. € 888 p.j.

1-2 gebruikers

Vragen?

Wij helpen u graag.

Waarom NEN Connect?

 • Altijd de meest actuele norm

 • Altijd bij de hand via desktop of mobiel

 • Vervallen normen blijven beschikbaar