Standaardpakket voor Bouwbesluit - Constructeurs

Als constructeur heeft u dagelijks te maken met constructieve berekeningen. Er wordt erop vertrouwd dat u de veiligheidsmarges toetst en bewaakt. De voorschriften rondom constructies veranderen echter regelmatig. Dit gebeurt bij het berekenen van de haalbaarheid van het ontwerp tijdens de conceptfase, maar (soms) ook tijdens de bouwfase. Om faalkosten te vermijden is het daarom belangrijk dat u als vraagbaak beschikt over de actuele normen.

Het NEN Connect standaardpakket Bouwbesluit Constructeurs is hierdoor uiterst geschikt voor u. U kunt de actuele constructienormen gemakkelijk online raadplegen. Dit biedt echt een uitkomst! Bent u al voorbereid op de Eurocodes? Met dit standaardpakket bent u verzekerd van alle Eurocodes. Deze Europese normen voor constructieve veiligheid zijn met het aankomende Bouwbesluit van toepassing.

 • Dit standaardpakket is inclusief de bijbehorende Nationale Bijlages

Voor wie?

Dit pakket is bedoeld voor constructeurs, architecten, ontwerpers, adviesbureaus en bouwbedrijven.

Verrijkt met NEN Connect modules

Alle standaardpakketten van NEN Connect zijn verrijkt met modules. Met de modules bespaart u tijd en kosten. Zo kunt u nog slimmer met normen werken.


Dit pakket bevat circa 86 normen / publicaties

Inclusief alle actuele en ingetrokken versies.

 • EN 206
  Beton - Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit
 • EN 206-1
  Beton - Deel 1: Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit
 • EN 1052-1
  Beproevingsmethoden voor metselwerk - Deel 1: Bepaling van de druksterkte
 • EN 1990
  Eurocode - Grondslagen van het constructief
 • EN 1991-1-1
  Eurocode 1 - Belastingen op constructies - Deel 1-1: Specifieke gewichten van materialen, eigen gewicht van bouwwerken en gebruiksbelastingen en gebruiksbelastingen voor gebouwen
 • EN 1991-1-2
  Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-2: Algemene belastingen - Belasting bij brand
 • EN 1991-1-3
  Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-3: Sneeuwbelasting
 • EN 1991-1-4
  Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-4: Windbelasting
 • EN 1991-1-5
  Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-5: Algemene belastingen - Thermische belasting
 • EN 1991-1-7
  Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-7: Buitengewone belastingen
 • EN 1991-2
  Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 2: Verkeersbelasting op bruggen
 • EN 1991-3
  Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 3: Belastingen veroorzaakt door kranen en machines
 • EN 1991-4
  Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 4: Silo's en opslagtanks
 • EN 1992-1-1
  Nationale bijlage bij NEN-EN 1992-1-1+C2 Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen
 • EN 1992-1-2
  Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand
 • EN 1992-2
  Nationale bijlage bij NEN-EN 1992-2+C1 Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies - Betonnen bruggen - Regels voor ontwerp, berekening en detaillering
 • EN 1992-3
  Nationale bijlage bij NEN-EN 1992-3 Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 3: Constructies voor keren en opslaan van stoffen
 • EN 1992-4
  Nationale bijlage bij NEN-EN 1992-4: Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 4: Ontwerp en berekening van bevestigingsmiddelen voor gebruik in beton
 • EN 1993-1-1
  Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen
 • EN 1993-1-2
  Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand
 • EN 1993-1-4
  Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-4: Constructies van roestvast staal
 • EN 1993-1-5
  Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-5: Constructieve plaatvelden
 • EN 1993-1-6
  Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-6: Sterkte en Stabiliteit van Schaalconstructies
 • EN 1993-1-7
  Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-7: Sterkte en stabiliteit haaks op het vlak belaste platen
 • EN 1993-1-8
  Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-8: Ontwerp en berekening van verbindingen
 • EN 1993-1-9
  Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-9: Vermoeiing
 • EN 1993-1-10
  Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-10: Materiaaltaaiheid en eigenschappen in de dikterichting
 • EN 1993-1-11
  Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-11:componenten belast op trek
 • EN 1993-1-12
  Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-12: Aanvullende regels voor de uitbreiding van EN 1993 voor staalsoorten tot en met S 700
 • EN 1993-2
  Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 2: Bruggen
 • EN 1993-3-1
  Nationale bijlage bij NEN-EN 1993-3-1 Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 3-1: Torens, masten en schoorstenen - Torens en masten (inclusief C1:2009)
 • EN 1993-3-2
  Nationale bijlage bij NEN-EN 1993-3-2 Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 3-2: Torens, masten en schoorstenen - Schoorstenen
 • EN 1993-4-1
  Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 4-1: Silo's
 • EN 1993-4-2
  Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 4-2: Opslagtanks
 • EN 1993-4-3
  Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 4-3: Buisleidingen
 • EN 1993-5
  Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 5: Palen en damwanden
 • EN 1993-6
  Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 6: Kraanbanen
 • EN 1994-1-1
  Eurocode 4: Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen
 • EN 1994-1-2
  Eurocode 4: Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies - Deel 1-2: Ontwerp en berekening
 • EN 1994-2
  Eurocode 4: Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies - Deel 2: Bruggen
 • EN 1995-1-1
  Eurocode 5: Ontwerp en berekening van houtconstructies - Deel 1-1: Algemeen - Gemeenschappelijke regels en regels voor gebouwen
 • EN 1995-1-2
  Eurocode 5: Ontwerp en berekening van houtconstructies - Deel 1-2: Algemeen - Ontwerp en berekening van constructies bij brand
 • EN 1995-2
  Eurocode 5: Ontwerp en berekening van houtconstructies - Deel 2: Bruggen
 • EN 1996-1-1
  Eurocode 6: Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk - Deel 1-1: Algemene regels voor constructies van gewapend en ongewapend metselwerk
 • EN 1996-1-2
  Eurocode 6 - Ontwerp en berekening van metselwerkconstructies - Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand
 • EN 1996-2
  Eurocode 6 - Ontwerp en berekening van metselwerkconstructies - Deel 2: Ontwerp, materiaalkeuze en uitvoering van metselwerkconstructies
 • EN 1996-3
  Eurocode 6: Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk - Deel 3: Vereenvoudigde rekenmethoden voor constructies van ongewapend metselwerk
 • EN 1997-1
  Eurocode 7: Geotechnisch ontwerp - Deel 1: Algemene regels
 • EN 1997-2
  Eurocode 7: Geotechnisch ontwerp - Deel 2: Grondeigenschappen
 • EN 1999-1-1
  Eurocode 9: Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies - Deel 1-1: Algemene regels
 • EN 1999-1-2
  Eurocode 9: Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies - Deel 1-2: Ontwerp en berekening van constructies bij brand
 • EN 1999-1-3
  Eurocode 9: Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies - Deel 1-3: Vermoeiing
 • EN 1999-1-4
  Eurocode 9: Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies - Deel 1-4: Koudgevormde dunne platen
 • EN 1999-1-5
  Eurocode 9: Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies - Deel 1-5: Schaalconstructies
 • NEN 2580
  Oppervlakten en inhouden van gebouwen - Termen, definities en bepalingsmethoden
 • NEN 2608
  Vlakglas voor gebouwen - Eisen en bepalingsmethode
 • NPR 3599
  Vlakglas voor gebouwen - Voorbeeldberekeningen volgens ontwerp NEN 2608:2009
 • NEN 3868
  Voorspanstaal
 • NEN 3869
  Verankeringssystemen voor voorgespannen betonconstructies
 • NEN 5499
  Kwaliteitseisen voor visueel gesorteerd naaldhout voor constructieve toepassingen
 • NEN 6008
  Betonstaal
 • NEN 6071
  Rekenkundige bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen - Betonconstructies
 • NEN 6072
  Rekenkundige bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen - Staalconstructies
 • NEN 6073
  Rekenkundige bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen - Houtconstructies
 • NEN 6700
  Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 - Algemene basiseisen
 • NEN 6702
  Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 - Belastingen en vervormingen
 • NPR 6703
  Wateraccumulatie - Aanvullende rekenregels en vereenvoudigingen voor het belastingsgeval regenwater in NEN 6702
 • NEN 6707
  Bevestiging van dakbedekkingen - Eisen en bepalingsmethoden
 • NPR 6708
  Bevestiging van dakbedekkingen - Richtlijnen
 • NEN 6710
  Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 - Aluminiumconstructies - Basiseisen en eenvoudige basisrekenregels voor overwegend statisch belaste constructies
 • NEN 6720
  Voorschriften Beton - TGB 1990 - Constructieve eisen en rekenmethoden (VBC 1995)
 • NEN 6760
  Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 - Houtconstructies - Basiseisen en bepalingsmethoden
 • NEN 6762
  Stalen stiftvormige verbindingsmiddelen voor dragende houtconstructies
 • NEN 6763
  Gelamineerd hout - Producteigenschappen en bepalingsmethoden
 • NEN 6770
  TGB 1990 - Staalconstructies - Basiseisen en basisrekenregels voor overwegend statisch belaste constructies
 • NEN 6771
  Staalconstructies - TGB 1990 - Stabiliteit
 • NEN 6772
  Staalconstructies - TGB 1990 - Verbindingen
 • NEN 6773
  Staalconstructies - TGB 1990 - Basiseisen, basisrekenregels en beproevingen voor overwegend statisch belaste dunwandige koudgevormde stalen profielen en geprofileerde platen
 • NEN 6774
  Staalconstructies - TGB 1990 - Eisen aan de staalkwaliteit voor constructiestaalsoorten in relatie tot het brosse breukgedrag, voor overwegend statisch belaste constructies
 • NEN 6790
  Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 - Steenconstructies - Basiseisen en bepalingsmethoden Zie NEN-EN 1996-1-1
 • NPR 6791
  Steenconstructies - Eenvoudige ontwerpregels, gebaseerd op NEN 6790:2005
 • NEN 8005
  Nederlandse invulling van NEN-EN 206: Beton - Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit
 • NEN 8700
  Beoordeling van de constructieve veiligheid van een bestaand bouwwerk bij verbouw en afkeuren - Grondslagen
 • NEN 8701
  Beoordeling van de constructieve veiligheid van een bestaand bouwwerk bij verbouwen en afkeuren - Belastingen
 • NEN 9997-1
  Geotechnisch ontwerp van constructies - Deel 1: Algemene regels
 • EN 14592
  Houtconstructies - Stiftvormige verbindingsmiddelen - Eisen

v.a. € 2154 p.j.

1-2 gebruikers

Vragen?

Wij helpen u graag.

Waarom NEN Connect?

 • Altijd de meest actuele norm

 • Altijd bij de hand via desktop of mobiel

 • Vervallen normen blijven beschikbaar