Standaardpakket voor Bouwbesluit - Bouwfysica

Een goed binnenklimaat is voor u als bouwfysicus een voorwaarde. De gezondheid van een gebouw kent vele bouwfysische eisen. Om dat allemaal bij te houden is een behoorlijke klus. Met het NEN Connect standaardpakket voor Bouwbesluit Bouwfysica heeft u de relevante normen altijd online staan en worden ze voor u automatisch beheerd. Zo heeft u er geen omkijken naar.

Voor wie?

Dit pakket is bedoeld voor bouwfysici, adviesbureaus en bouwbedrijven.

Verrijkt met NEN Connect modules

Alle standaardpakketten van NEN Connect zijn verrijkt met modules. Met de modules bespaart u tijd en kosten. Zo kunt u nog slimmer met normen werken.


Dit pakket bevat circa 46 normen / publicaties

Inclusief alle actuele en ingetrokken versies.

 • NEN 1068
  Thermische isolatie van gebouwen - Rekenmethoden Deze norm blijft effectief tot 1 januari 2020 en wordt (via de wetgeving) op deze datum vervangen door NTA 8800.
 • NEN 1087
  Ventilatie van gebouwen - Bepalingsmethoden voor nieuwbouw
 • NPR 1088
  Ventilatie van woningen en woongebouwen - Aanwijzingen voor en voorbeelden van de uitvoering van ventilatievoorzieningen
 • NEN 2057
  Daglichtopeningen van gebouwen - Bepaling van de equivalente daglichtoppervlakte van een ruimte
 • NPR 2068
  Thermische isolatie van gebouwen - Vereenvoudigde rekenmethoden
 • NEN 2580
  Oppervlakten en inhouden van gebouwen - Termen, definities en bepalingsmethoden
 • NPR 2652
  Vochtwering in gebouwen - Wering van vocht van buiten en wering van vocht van binnen - Voorbeelden van bouwkundige details
 • NEN 2686
  Luchtdoorlatendheid van gebouwen - Meetmethode
 • NEN 2690
  Luchtdoorlatendheid van gebouwen - Meetmethode voor de specifieke luchtvolumestroom tussen kruipruimte en woning
 • NEN 2757
  Toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rook van verbrandingstoestellen in gebouwen - Bepalingsmethoden
 • NEN 2757-1
  Bepalingsmethoden voor de geschiktheid van systemen voor de afvoer van rookgas van gebouwgebonden installaties - Deel 1: Installaties met een belasting kleiner dan of gelijk aan 130 kW op bovenwaarde
 • NEN 2778
  Vochtwering in gebouwen
 • NPR 2877
  Beproevingsmethoden voor de waterdichtheid van scheidingsconstructies
 • NPR 2878
  Uitwendige scheidingsconstructies van gebouwen - Vereenvoudigde berekeningsmethode voor de binnenoppervlaktetemperatuurfactor
 • NEN 2916
  Energieprestatie van utiliteitsgebouwen - Bepalingsmethode
 • NPR 2917
  Rekenprogramma energieprestatie utiliteitsbouw op CD-ROM met handboek in pdf-formaat
 • NPR 5070
  Geluidwering in woongebouwen - Voorbeelden van wanden en vloeren in steenachtige draagconstructies
 • NPR 5071
  Aanvulling op NPR 5071 - Geluidwering in woongebouwen - Voorbeelden van maatregelen tegen galm, lawaai door slaande deuren en dergelijke in gemeenschappelijke ruimten, afgestemd op NEN 1070
 • NPR 5072
  Geluidwering in woningen en woongebouwen - Luchtafvoersystemen
 • NPR 5073
  Geluidwering in woongebouwen - Liftinstallaties
 • NPR 5074
  Geluidwering in woningen en woongebouwen - Centrale-verwarmingsinstallaties met radiatoren of convectoren
 • NPR 5075
  Geluidwering in woningen en woongebouwen - Sanitaire toestellen en installaties voor de aan- en afvoer van water
 • NTR 5076
   Installatiegeluid in woningen en woongebouwen
 • NEN 5077
  Geluidwering in gebouwen - Bepalingsmethoden voor de grootheden voor geluidwering van uitwendige scheidingsconstructies, luchtgeluidisolatie, contactgeluidisolatie en geluidniveaus veroorzaakt door installaties
 • NPR 5086
  Geluidwering in woongebouwen - Geluidwering van lichte, woningscheidende wanden
 • NPR 5092
  Geluidwering in gebouwen - Beoordeling van de resultaten van geluidmetingen conform NEN 5077
 • NPR 5097
  Geluidwering in gebouwen - Toelichting op de bepalingsmethoden voor de grootheden voor de geluidwering van uitwendige scheidingscontructies,luchtgeluidisolatie, contactgeluidisolatie, geluidniveaus veroorzaakt door installaties en nagalmtijd
 • NEN 5128
  Energieprestatie van woonfuncties en woongebouwen - Bepalingsmethode
 • NPR 5129
  Energieprestatie van woonfuncties en woongebouwen - Rekenprogramma (EPW)
 • NPR 5272
  Geluidwering in gebouwen - Aanwijzingen voor de toepassing van het rekenvoorschrift voor de geluidwering van gevels op basis van NEN-EN 12354-3
 • ISO 6946
  Bouwdelen en elementen - Warmteweerstand en warmtedoorgangscoëfficiënt - Berekeningsmethoden
 • NEN 7120
  Energieprestatie van gebouwen - Bepalingsmethode . Deze norm blijft effectief tot 1 juli 2020 en wordt (via de wetgeving) op deze datum vervangen door NTA 8800.
 • NEN 7125
  Energieprestatienorm voor maatregelen op gebiedsniveau (EMG) - Bepalingsmethode
 • NEN 8087
  Ventilatie van gebouwen - Bepalingsmethoden voor bestaande gebouwen
 • NEN 8088-1
  Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen - Bepalingsmethode voor de toevoerluchttemperatuur gecorrigeerde ventilatie- en infiltratieluchtvolumestromen voor energieprestatieberekeningen - Deel 1: RekenmethodeDeze norm blijft effectief tot 1 januari 2020 en wordt (via de wetgeving) op deze datum vervangen door NTA 8800.
 • NEN 8757
  Afvoer van rook van verbrandingstoestellen in gebouwen - Bepalingsmethoden voor bestaande bouw
 • NTA 8800
  Energieprestatie van gebouwen - Bepalingsmethode
 • ISO 9972
  Thermische eigenschappen van gebouwen - Bepaling van de luchtdoorlatendheid van gebouwen - Overdrukmethode
 • ISO 10211
  Koudebruggen in gebouwen - Warmtestromen en oppervlaktetemperaturen - Gedetailleerde berekeningen
 • ISO 10211-1
  Koude-bruggen in gebouwen - Berekening van warmtestromen en oppervlakte-temperaturen - Deel 1: Algemene methoden
 • ISO 10211-2
  Koude-bruggen in gebouwen - Berekening van warmtestromen en oppervlaktetemperaturen - Deel 2: Lineaire koude-bruggen
 • EN 12354-6
  Geluidwering in gebouwen - Berekening van de akoestische eigenschappen van gebouwen met de eigenschappen van bouwelementen - Deel 6: Geluidabsorptie in gesloten ruimten
 • ISO 12572
  Vochteigenschappen van bouwmaterialen en -producten - Bepaling van de waterdampdoorlatendheid - Bekermethode
 • EN 13829
  Thermische eigenschappen van gebouwen - Bepaling van de luchtdoorlatendheid van gebouwen - Overdrukmethode
 • ISO 16032
  Akoestiek - Meting van het geluiddrukniveau van installaties in gebouwen - Praktijkmethode
 • EN 17037
  Daglicht in gebouwen

v.a. € 1165 p.j.

1-2 gebruikers

Vragen?

Wij helpen u graag.

Waarom NEN Connect?

 • Altijd de meest actuele norm

 • Altijd bij de hand via desktop of mobiel

 • Vervallen normen blijven beschikbaar